Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2013. évi jelentősebb közterületi, intézményi fejlesztések

2013 szeptember 13. –
Önkormányzati, települési hírek

Augusztus havi helyzetkép

 2013. évi jelentősebb közterületi és intézményi fejlesztések

Augusztus havi helyzetkép

Jelenleg zajló fejlesztések

 

Laky sarki játszótér és közpark építése

Augusztusban elkezdődött az új községi alközpont létrehozása. A Laky park nevet viselő, a jövőben a Középhegy és a Laky sarok környékének közösségi területeként funkcionáló központban első lépésben pihenő parkot és játszóteret hoznak létre. Költségkímélési célt is szolgál, hogy a színvonalasan dolgozó Csömöri Községgondnokság munkatársai végzik a kivitelezési munkákat. Az anyagköltség és a beszerzendő játékok, eszközök összköltsége bruttó 8,9 millió Ft. Várhatóan szeptemberben már birtokba is vehetik az itt lakók a településrész első közösségi parkját.

 

Laky utcai óvoda bővítése

Lényegében elkészült az óvoda két csoportszobával és azok kiszolgáló helyiségeivel történő bővítése, augusztus végén már csak kisebb munkálatokat végzett az épületben közbeszerzésen nyertes Confector Kft. A terveknek megfelelően októbertől már 50 fővel több gyermek járhat Csömörön óvodába, így idén először egyetlen jelentkezést sem kellett elutasítani. A beruházás összköltsége több mint 100 millió Ft, amit döntően európai uniós, kisebb részben állami pályázaton elnyert támogatásból valósít meg az önkormányzat.

Emellett az önkormányzat saját költségvetési keretből, több mint 1,6 millió Ft értékben felújítja a megrongálódott játszóudvart is.

 

Pataksétány kialakítása és Ulicska gyalogút felújítása

A munkák több ütemben zajlanak. Az Ulicska–Szabadság úti szakasz parkosítása, rendbetétele már megtörtént. Augusztusban elkezdődött a Szabadság úti híd mellől induló rámpás lépcső építése is, ami várhatóan szeptember második felében készül el.

A Csömöri Civil Egyesület 2012 őszén elkezdett akciójához 2013 áprilisában több csömöri és környékbeli polgár, helyi szervezet, közösség is csatlakozott. Az önkormányzat a felmerülő anyagköltségek jelentős részét átvállalta, továbbá a Csömöri Községgondnokság is több területen segíti a munkákat.

 

Rét utcai (3-as számú) bekötő út építése

Az önkormányzat elvégezte az általa vállalt feladatokat: elkészíttette és engedélyeztette az új terveket, és saját költségén áthelyeztette a közműveket a Laky sarkon épülő körforgalom építéséhez. Az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint azonban a pótközbeszerzés továbbra is elhúzódik, jelenleg bizonytalan, hogy mikor tudják befejezni az összesen egymilliárd forint értékű beruházást és mikor nyitják meg az új utat. Az állami beruházásra ebben a fázisban már nincs ráhatása a helyi önkormányzatnak.

Augusztus végén az elkészült szakasz műszaki átadása megtörtént, továbbá az önkormányzat kérésére a veszélyes útszakaszokon szalagkorlátot helyezett el az építtető, jóllehet a 2008-ban jóváhagyott tervekben ezek nem szerepeltek.

 

Előkészítés alatt álló fejlesztések

Széchenyi úti járda felújításának folytatása – Rozmaring utca–mezőgazdasági bolt közötti szakasz (augusztus–szeptember)

–  Jókai utca felújítása (október–november)

Baptista gyülekezeti ház előtti parkoló építése (október–november, a Jókai utca felújításától függően)

Béke tér közlekedési fejlesztése-átépítése (október–november)

 

Már befejezett fejlesztések

 

Major út felújítása

A település legforgalmasabb útjának felújítása idén nyáron kezdődött el. Első lépésben július–augusztus hónapban a Major úti szakasz aszfaltburkolatának és szegélyének teljes cseréjére került sor. Ennek részeként, közlekedésbiztonsági céllal, az iskola előtti részen térköves útkiemelést és látványos, lassításra ösztönző útfelfestéseket is végeztek. Emellett a Stop! & Drop! parkolónál a betonelemeket esztétikus korlátra cserélték.

 

Csömör Sportcsarnok felújítása

Ez év nyarára részben központi társasági adós támogatással, részben önerőből elkészült a Csömöri Sportcsarnok küzdőterének teljes felújítása, amelynek során új parkettát kapott a helyi verseny- és amatőr sportszakosztályoknak, illetve az iskolai testnevelésnek otthont adó intézmény pályája. Emellett a tető szigetelésének javítását is elvégezték, továbbá a szellőző berendezés teljes felújítására is sor került. A munkák utolsó fázisában a kerékpár szakosztály számára is kialakítottak egy szerelő- és tároló helyiséget, illetve áttelepítették a konditermet.

 

Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítása

A művelődési házban már sok-sok éve szükségessé vált belső felújítási munkákat augusztus második felére fejezték be. Ennek részeként többek között kicserélték a nagyterem nyílászáróit, ugyancsak itt parketta felújítást végeztek, továbbá korszerűsítették a fűtésrendszer és az elektromos hálózat jelentős részét, illetve a fénytechnikát.

 

Árpád utca Szabadság út–Bulgárkert közötti szakaszának felújítása

A település központi területén található legrosszabb állapotú út felújítása során az 550 méteres szakasz teljes újraaszfaltozását végezték el június végére, emellett több helyen új vízelvezető-, illetve szikkasztó árkot építettek. Emellett teljesen új járda és korlát építésére, valamint az Ulicskánál forgalomlassító útszint emelésre („fekvő rendőr”) is sor került. A szükséges pótmunkákkal augusztusban készültek el.

 

Csömöri út építése

A Majorszegiliget első szilárd burkolatú útját 2013. május végén adták át. A 350 méter hosszú és 6 méter széles gyűjtőút kereszteződéseiben forgalomlassítási céllal térkővel megemelt szakaszokat építettek („széles fekvőrendőrök”), továbbá vízelvezető és vízgyűjtő szikkasztó árkok készültek. Az önkormányzat további útstabilizálási munkát is megrendelt, aminek eredményeként az M0-s szervizútig vezető út felújítását is elvégezték, így az M0-s felől először vált elérhetővé teljes egészében szilárd útburkolaton a Majorszegiliget településrész.

 

Kacsóh Pongrác úti óvoda felújítása

Áprilisban befejezték az óvoda nyílászáróinak, redőnyeinek teljes cseréjét. Ezenkívül szükségessé vált a teljes mennyezet javítása is, amelyet szintén tavasszal rendelt el az önkormányzat.

 

Római katolikus templom előtti közterület rendezése

Kiemelt szegélyű járda, korlát, gyalogos-átkelőhely (Szabadság úti kereszteződés) és vízelvezető árok épült, újra építették az úttestet, a hivatal előtti kereszteződésben forgalomlassítási céllal térköves útszint emelést végeztek. Az Erzsébet utcában az Ulicskánál gyalogos-átkelőhely is kialakításra került április hónapban, és tovább folytatják az átmenő teherautó-forgalom ellenőrzését.

 

 

Megszakítás