Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2022. február 24-én Képviselő-testületi ülést tartanak a Polgármesteri Hivatalban

2022 február 21. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 24-én Képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről         
Előterjesztő: Fábri István polgármester

 

2.) A 2022. évi országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása        
Előterjesztő: Dr. Katona Péter jegyző

 

3.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022. tanév I. félévi beszámolója                   
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester   

Meghívott vendég: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (Polgármesteri Hivatal)

 

4.) Petőfi Sándor Művelődés Ház Szolgáltatási tervének elfogadása és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása       
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                            

Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P. H.)

Meghívott vendég: Szeltner László igazgató (Petőfi Sándor Művelődési Ház)

 

5.) Regionális alapítványok támogatási kérelmeinek megvitatása  
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság                              Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P. H.)

 

6.) A nemzeti ünnepek, országos és helyi emléknapok és települési nagyrendezvények megtartásának rendje              
Előterjesztő: Fábri István polgármester

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)                                                                                            

7.) A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet módosítása – fapótlás mértéke
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Nagy Atilla aljegyző (P.H.)

 

8.) Javaslattétel a Szőlőhegy egyes utcái forgalmának biztonságosabbá tételére                                                  
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztések készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)               

 

9.) Javaslattétel a Vágóhíd utca közúti forgalmának biztonságosabbá tételére  
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Vállalkozói Bizottság   

Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)         

 

10.) Csömöri Horgásztó további működtetése        
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)                          

 

11.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési terve     
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok 

Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)           

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

12.) Nagy beruházások előkészítéséhez szükséges döntések
Előterjesztő: Fábri István polgármester    

Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki vezető (P.H.)                    

 

13.) Kerékpárút pályázat közbeszerzésének lezárása
Előterjesztő: Fábri István polgármester  

Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)          

 

14.) Javaslat a 2022. év fejlesztések és nagyobb felújítások előkészítésére – I. ütem  
Előterjesztő: Fábri István polgármester                                                                        

                                                                                                           

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése – átadott pénzeszközök
Előterjesztő: Fábri István polgármester

Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)   

 

16.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása, könyvvizsgáló bejegyzése                         
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző

 

17.) Településnév használati kérelem elbírálása   
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Vállalkozói Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)         

 

18.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi munkaterve
Előterjesztő: Fábri István polgármester

 

19.) Végre nem hajtott határozatok ismertetése   
Előterjesztő: Dr. Katona Péter jegyző                            

                                                                                                          

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései   
Képviselők, Hivatalvezetők             

                                                                                          

***** Z Á R T   Ü L É S ****

  

1.) Csömör Díszpolgára cím és Csömör Községért Emlékérem adományozása        
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                              

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)      

                                                                        

2.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – fapótlás megvitatása             
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport bizottság Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

Csömör, 2022. február 18.

 

Megszakítás