Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2022. január 20-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2022 január 17. –
Önkormányzati, települési hírek

2022. január 20-án, csütörtökön 16.00 órától Képviselő-testületi ülést tartanak a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

HIMNUSZ közös eléneklése az év első rendes testületi ülése alkalmából

 

1.) Összefoglaló a 2021. év legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról 
Előterjesztő: Fábri István polgármester     

 

2.) Csömör Kincse Díjak átadása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária alpolgármester     

                                                                                                      

3.) Tájékoztató Csömör főútjainak önkormányzati kezelésbe vételéről 
Előterjesztő: Fábri István polgármester

Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

 

4.) A Csömöri Községgondnokság 2022. évi útkarbantartási munkaterve    
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                          

Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

5.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása                             
Előterjesztő: Pásztor Sándor képviselő     
Előterjesztés készítője: Dr. Nagy Atilla aljegyző

 

6.) Csömör, Árpád u. 740/1. hrsz. telekrész értékesítése       
Előterjesztő: Fábri István polgármester         

Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)                        

 

7.) Központi szabályokkal összefüggő bér- és illetményemelések az önkormányzatnál
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                          

Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

8.) Az önkormányzati intézményeknél felmerülő új feladatkörök ellátása      
Előterjesztő: Fábri István polgármester 

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                          

Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

9.) Döntések és tájékoztatók pályázati támogatással megvalósuló nagyberuházásokról
Előterjesztő: Fábri István polgármester

 

10.) Zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet   
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság   

Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

11.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2011. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása – behajtási díjak
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                           

Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

12.) Településrendezési szerződés megkötése a 0147/114 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 
Előterjesztő: Fábri István polgármester      

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                          

Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző és Benkó Gábor műszaki vezető (P. H.)

 

13.) A Határ úttól északra tervezett iparterülettel (022. hrsz.) kapcsolatos átminősítési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester 

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                          

Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző és Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

 

14.) Telekalakításokkal kapcsolatos településrendezési szerződések megkötése – Mókus-patak, Csömöri forrás-patak
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök,Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                          

Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető és Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

 

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi munkaterve 
Előterjesztő: Fábri István polgármester

 

16.) Igazgatási szünetek rendje a 2022. évben
Előterjesztő: dr. Katona Péter jegyző

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezetők
                

***** Z Á R T   Ü L É S ****

 

1.) Önkormányzati hatósági ügyekben fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                     

Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

2.) Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság          

Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

Csömör, 2022. január 14.

 

Megszakítás