Üdvözöljük!

2022. október 20-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2022 október 15. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 20-án, 15.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről      
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) Corvina tér fejlesztése           
Előterjesztő: Onhausz Erzsébet képviselő 

3.) Nemzetiségi sírkövek helyreállítására költségkeret biztosítása  a 2023. évi költségvetésben                                                     
Előterjesztő: Sipos Tamás képviselő

 

4.) Önkormányzatok közötti Együttműködési megállapodás módosítása és ideiglenes megállapodás kötése háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása céljából az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft.-vel     
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Népjóléti és Kulturális Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

 

5.) A helyi címerről, zászlóról, logóról és a Csömör név használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása – regisztrációs díj bevezetése
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

6.) Az illegális fakitermelések megakadályozására tervezett intézkedések végrehajtásának megtárgyalása                                      
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság                               Előterjesztések készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

7.) Közösségi célú erdő és mezőgazdasági területvásárlások        
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság                                  
Előterjesztések készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

8.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023. éves munkatervének megvitatása                              
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester
Meghívott szakértő: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

 

9.) Iskolai körzethatárok elfogadása                    
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester    
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)         
Meghívott szakértő: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

 

10.) Vörösmarty utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat lezárása
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

11.) Beszámoló az önkormányzati intézmények épületenergetikai
fejlesztéseiről             
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

12.) A Fővárosi Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodásának módosítása –  önkormányzatok belépése és kiválása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P. H.)

 

13.) II. számú felnőtt háziorvosi praxisjog elfogadása   
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P. H.)

 

13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezető
                     

                                                                                                                             

Z Á R T  Ü L É S 

 

 

1.) Budapest Környéki Törvényszéknél zajló közigazgatási perben egyezségi ajánlat megtárgyalása 
Előterjesztő: dr. Katona Péter jegyző                                                 
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P. H.)          

 

2.) Döntés a II. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi helyettesítéséről 
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                                               
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P. H.)

 

Csömör, 2022. október 14.

 

Megszakítás