Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2023. augusztus 24-én Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 augusztus 21. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 24-én, 15.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásban érintett önkormányzatok kiválási és csatlakozási szándékához történő hozzájárulás  
Előterjesztő: Fábri István polgármester                         
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (Polgármesteri Hivatal)

3.) Közösségi célú mezőgazdasági és erdő területek vásárlása
Előterjesztő: Fábri István polgármester         
Előterjesztés készítője:Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

4.) Beszámoló a Palotai u. tankert működéséről és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések megvitatása
Előterjesztő: Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

5.) Csömör, Major út 5-7. szám alatti szolgálati lakás bérbeadása
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester, Népjóléti és Kulturális Bizottság  
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

6.) Csömöri Egészségház szolgáltatási rendjében történő változások megvitatása – védőnői és háziorvosi ellátás
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

7.) Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde intézményi működésének előkészítésével kapcsolatos kérdések megvitatása
Előterjesztő: Onhausz Erzsébet bizottsági elnökhelyettes, Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                      
Előterjesztések készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

8.) Tájékoztatás a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos döntéselőkészítő tanulmányokról – mezőgazdasági és gazdasági övezetek
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)                                                              

9.) 2023. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadása
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

10.) Képviselők, Hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezetők

Csömör, 2023. augusztus 18.

A Képviselő-testületi ülés meghívója letölthető innen.


Megszakítás