Üdvözöljük!

2023. december 7-én Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 december 01. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.december 7-én, csütörtökön 15.30 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről           

Fábri István polgármester

2.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztő: Rajnai Henrik bizottsági elnök-helyettes

3.) A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításának megvitatása —  hulladékokra vonatkozó eljárás

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság

Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök

4.) Településrendezési szerződés megkötése és  a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Fábri István polgármester

5.) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási szerződésének módosítás

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök

6.) Az üzemen kívüli és elhagyott gépjárművek közterületről történő elszállításának megtárgyalása

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök

7.) Névhasználati kérelem megvitatása               

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök

8.) Javaslat parkolási rend kialakítására

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök

9.) Javaslat Csömöri Idősek Otthona koncepciótervének  elkészítésére

Népjóléti és Kulturális Bizottság              

Előterjesztő: Sz. Hermányos Mária bizottsági elnök

10.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Pedagógiai  Programjának elfogadása

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester

Meghívott vendég:

Böde Júlianna igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda),

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

11.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Alapító Okiratának  módosítása

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester

Meghívott vendég:

Böde Júlianna igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

12.) Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde beíratási szabályainak meghatározása

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztő: Sz. Hermányos Mária bizottsági elnök

Meghívott vendég:

Dede Marianna intézményvezető (Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde)

13.) Határ út 017/9 hrsz. területén keletkező csapadékvíz elvezetéséről befogadói nyilatkozat kiadásának megvitatása               

Előterjesztő: Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok

14.) Önkormányzati intézmények környezetvédelmi szempontú  épületenergetikai korszerűsítése

Előterjesztő: Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok

15.) A 2023-2028. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztő: Sz. Hermányos Mária bizottsági elnök

16.) Javaslat munkagép megvásárlására a Csömöri Községgondnokság részére

Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok

17.) Javaslat településműködtetési feladatok ellátásának racionalizálására intézményi átszervezéssel

Előterjesztő: Fábri István polgármester               

18.) Tájékoztatás a 2023. év második felében zajló önkormányzati beruházásokról

Előterjesztő: Fábri István polgármester               

19.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi Költségvetésének módosítása

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztő: Fábri István  polgármester

20.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2024. évi Költségvetési Koncepciója

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztő: Eigler Tamás  bizottsági elnök

21.) Az illegális hulladéklerakás megelőzésére tervezett intézkedések végrehajtásának megtárgyalása

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság

Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök

22.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

—           Z Á R T  Ü L É S —

1.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása külterületi ingatlan jogszabálysértő használata

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök

Csömör, 2023. december 01.

Üdvözlettel:

Fábri István

polgármester

Megszakítás