Üdvözöljük!

2023. február 23-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 február 20. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 23-án tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről 
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) Döntés Csömör Nagyközség hatályos Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról a 3333/2.-/4. hrsz, Mókus utcai ingatlanokra vonatkozóan    
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (Polgármesteri Hivatal)

3.) Az illegális fakitermelések megakadályozására tervezett intézkedések végrehajtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság  Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

4.) Névhasználati kérelem megvitatása 
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                      Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

5.) Közlekedési rend változtatására vonatkozó javaslat – Vörösmarty utca parkolási rendje  
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                      Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

6.) Új külső bizottsági tagok megválasztása és eskütétele
Előterjesztő: Fábri István polgármester 

7.) Vágó híd utcai önkormányzati ingatlan használatának rendezése   
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság  
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)

8.) A Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet módosítása – települési támogatások összegének emelése
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)

9.) Regionális célú alapítványok támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök,Népjóléti és Kulturális Bizottság             
Előterjesztések készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)

10.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok önerős felújításai és működtetése
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztések készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.) és Holbis Miklós beruházási ügyintéző (P. H.).

 11.) Kálvária köz tulajdonviszonyainak rendezése       
Előterjesztő: Fábri István polgármester         
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)           

12.) Laky bekötő út és M0-ás szerviz út kereszteződésében kialakított körforgalom közvilágítási lehetőségének megvitatása           
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

13.) Szabadság úti kerékpárút kivezető szakaszán közvilágítás kiépítése – vállalkozói árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Fábri István polgármester 
Előterjesztés készítője: Holbis Miklós beruházási ügyintéző (P.H.)        

14.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekrendezése Kispálya és Hunyadi utcai játszótér
Előterjesztő: Fábri István polgármester 
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

15.) Önkormányzati támogatással megvalósuló rendszeres kiadványok nyomdai előállítására beérkezett vállalkozói ajánlatok elbírálása    
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság     
Előterjesztés készítője: Miklós Daniella kommunikációs osztályvezető (P.H.)

16.) Helyi adórendeletek módosítása
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                   Előterjesztés készítője: Zsiák Ágnes igazgatási osztályvezető (P.H.)

17.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság       
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P. H.)

18.) A Palotai utcai és a Csömöri Horgásztó környezetében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanokra beérkezett bérlési igények megtárgyalása
Előterjesztő: Fábri István polgármester

19.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2022–2023-as tanév I. félévi beszámolója 
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester   
Meghívott vendég: Ráduly Ildikó igazgató
(Csömör Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola)

 

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései   
Képviselők, Hivatalvezetők              

 
— Z Á R T —

 

1.) Javaslat Csömör Díszpolgára címre és Csömör Községért Emlékéremre   
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök,
Népjóléti és Kulturális Bizottság             Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

Csömör, 2023. február 17.

 

Megszakítás