Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2023. január 26-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 január 20. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 26-án, csütörtökön 16.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

HIMNUSZ közös eléneklése az év első rendes testületi ülése alkalmából

1.) Összefoglaló a 2022. évi legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról 
Előterjesztő: Fábri István polgármester       

2.) Csömör Kincse Díjak átadása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester 

Meghívott vendégek:
Koren Tamás elnök (Futapest Klub Egyesület)
Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport-és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)
Solti László ügyvezető (Csömöri Sport-és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

3.) Bulgárkert sport- és rekreációs területén kiszolgáló épület létesítése – döntés pályázaton történő részvételről 
Előterjesztő: Fábri István polgármester                 
Előterjesztés készítője:
Rosenbergné Türk Edina pályázati referens (Polgármesteri Hivatal)

4.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok önerős felújításai és működtetése  
Előterjesztő: Fábri István polgármester 
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság   
Előterjesztés készítői: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.), Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

5.) Vörösmarty utca 2. sz. ingatlan pályázat lezárása 
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                    Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P. H.)

6.) A 0147/114 sz. ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés módosítása       
Előterjesztő: Fábri István polgármester 
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság   
Előterjesztés készítői: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)

7.) Tájékoztatás átruházott bizottsági hatáskörben született döntésekről: közvilágítás karbantartása, tankert kerítés építése 
Előterjesztő: Rajnai Henrik bizottsági elnökhelyettes,
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság   

8.) 2. számú felnőtt háziorvosi praxis eszközbeszerzése  
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                  Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)   

9.) Helyi kitüntetések és címek adományozásáról szóló rendelet módosítása    
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

10.) 2023. évi munkaterv elfogadása                                        
Előterjesztő: Fábri István polgármester

11.) 2023. évi igazgatási szünetek elrendelése 
Előterjesztő: Dr. Katona Péter jegyző                                 
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)                                                                                                
12.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései     
Képviselők, Hivatalvezetők        

                                                                                   

***** Z Á R T   Ü L É S *****

 

1.) Csömör Díszpolgára címre és a Csömör Községért emlékéremre javaslattétel   
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

Csömör, 2023. január 20.

 

Megszakítás