Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2023. június 15-én Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 június 12. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 15-én, csütörtökön 15.30 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről  
Előterjesztő: Fábri István polgármester                                                                                           

2.) Tájékoztató bizottsági hatáskörbe átruházott döntésekről 
Előterjesztő:
Rajnai Henrik bizottsági elnökhelyettes, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság 
Onhausz Erzsébet bizottsági elnökhelyettes, Népjóléti és Kulturális Bizottság                                               

3.) Gödöllői Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója        
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság Előterjesztés készítője:
Vadász László igazgatási ügyintéző (Polgármesteri Hivatal)
Meghívott vendég:
Latorovszky Gábor rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, megbízott kapitányságvezető (Gödöllői Rendőrkapitányság)
Magyar István százados, őrsparancsnok (Kistarcsai Rendőr Őrs)

4.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

5.) Világversenyen részt vevő csömöri sportoló támogatása   
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság   
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

6.) Pályázat kiírása az új önkormányzati bölcsőde vezetői állására 
Előterjesztő: Fábri István polgármester        
Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                            
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

7.) Palotai út 20. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása 
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság 
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

8.) Beruházásokkal kapcsolatos döntések átruházása a nyári időszakban a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe
Előterjesztő: Fábri István polgármester                            

9.) Csömör külterület 0147/114 hrsz.-ú területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása – rendeletmódosítás elfogadása  
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)

10.) A fővárosi agglomerációt érintő új építésügyi törvény szabályai
Előterjesztő: Fábri István polgármester 
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)

11.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezetők             
                                                                                          

***** Z Á R T   Ü L É S *****

1.) Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök                                   
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

Csömör, 2023. június 9.

Meghívó


Megszakítás