Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2023. június 29-én Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 június 26. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én 15.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) Tájékoztató bizottsági hatáskörbe átruházott döntésekről
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság             

3.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. saját tőkéjének rendezése
Előterjesztő: Pásztor Sándor képviselő
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

4.) Önkormányzati vagyonátadási megállapodás megkötése — Vörösmarty utcán, Szabadság úton, Széchenyi utcán, Rákóczi úton, Deák F. utcában, Corvina téren, Laky parkban a Bulgárkertben és az Egészségház belső udvarában elültetett fák, cserjék
Előterjesztő: Pásztor Sándor képviselő
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

5.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör között megkötött együttműködési megállapodás módosítása törvényi változások miatt
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

6.) Világversenyen részt vevő csömöri sportolók támogatása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc képviselő         
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)         

7.) Lakossági önerős szennyvízcsatorna-építési kérelem megvitatása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

8.) Csömör Nagyközség temető feladatainak ellátása –  szerződéskötés a Csömöri Evangélikus és a Csömöri Római Katolikus Egyházközséggel
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

9.) A Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 16/2019.(VII.08.) önkormányzati rendelet módosítása – térítési díjak emelése
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

10.) Csömöri önkormányzati bölcsőde alapítása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

11.) Új önkormányzati bölcsőde udvarának és kertjének kialakítása
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

12.) Vörösmarty u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása –költségvetési keretösszeg meghatározása
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok
Előterjesztés készítője: Holbis Miklós beruházási ügyintéző (P.H.), Miklós Daniella kommunikációs vezető (P.H.)

13.) Közösségi célú mezőgazdasági területek vásárlása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.) 

14.) Beruházásokkal kapcsolatos döntések átruházása a nyári időszakban a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe 
Előterjesztő: Fábri István polgármester

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Fábri István polgármester, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

16.) Együttműködés önkormányzatokkal a fenntartható és klímabarát települési fejlődés érdekében 
Előterjesztő: Fábri István polgármester

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezetők

***** Z Á R T   Ü L É S *****

1.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázók meghallgatása
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester, Népjóléti és Kulturális Bizottság  
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)
Meghívott vendégek: Böde Julianna pályázó, Bánné Keller Márta pályázó, Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

2.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

3.) II. számú körzet háziorvosi és asszisztensi álláshelyekre beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Szántóé Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

Csömör, 2023. június 23.

Meghívó

Megszakítás