Üdvözöljük!

2023. november 16-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 november 14. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 16-án, csütörtökön 16.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
Előterjesztők:
Rajnai Henrik bizottsági elnök-helyettes, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Sz. Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális bizottság

3.) A Helyi Építési Szabályzat módosítása — az építési helyet meghatározó előírások felülvizsgálata az Lke-4/1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezetre vonatkozóan
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (Polgármesteri Hivatal)

4.) A Csömöri Kulturális Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P. H.)

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Sz. Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság 
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

6.) Javaslat munkagép megvásárlására a Csömöri Községgondnokság részére
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok
Előterjesztés készítője: Gérusz Tamás gondnokságvezető (Csömöri Községgondnokság)

7.) Térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                                       Előterjesztők:
Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság 
Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság 
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)          
Holbis Miklós műszaki osztályvezető helyettes (P.H.)

8.) Új önkormányzati szolgálati lakás kialakítási lehetőségének megvitatása
Előterjesztő: Fábri István polgármester

9.) Határ út 017/9 hrsz. területén keletkező csapadékvíz elvezetéséről befogadói nyilatkozat kiadásának megvitatása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

10.) Közösségi célú intézményfejlesztések költségkeretének meghatározása —Laky-kúria pince, Vörösmarty u. 2. sz. ingatlan 
Előterjesztők:
Eigler Tamás beruházási tanácsnok
Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.) 

11.) Névhasználati kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság 
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

12.) Lakossági önerős útépítési keret meghatározása —Tücsökdomb utca 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

13.) Szabad önkormányzati pénzeszközről való átmeneti rendelkezés
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P. H.)      

14.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezetők                                                                                        

Csömör, 2023. november 13.

Képviselő-testületi ülés meghívója

Megszakítás