Üdvözöljük!

2023. október 19-én Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 október 18. –
Általános hírek

Csömör nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 19-én, csütörtökön 16.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről 
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő: Rajnai Henrik bizottsági elnök-helyettes, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

3.) A Helyi Építési Szabályzat módosításának megkezdése a Kistarcsai utca 3. szám alatti, 1733/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (Polgármesteri Hivatal)

4.) Csömör külterület 0104/38 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés megkötése és a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2023. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)

5.) Tájékoztatás az önkormányzati bölcsőde elindításával kapcsolatos előkészítő munkálatokról
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.),
Meghívott vendég: Dede Marianna bölcsődevezető

6.) Csömör 08 hrsz., 0159/4 hrsz. és 023/7 „b” hrsz. területek művelési ágának módosítása 
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

7.) Közösségi célú mezőgazdasági és erdő területek vásárlása
Előterjesztő: Fábri István polgármester         
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

8.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023 tanévre vonatkozó beszámolójának és 2023/2024 évi munkatervének jóváhagyása    
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester                 
Meghívott vendég: Ráduly Ildikó igazgató (Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola), Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

9.) A 2024/2025. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester ,Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)
Meghívott vendég: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

10.) Javaslat a nagyközség látványtérképének elkészítésére   
Előterjesztő: Fábri István polgármester        
Előterjesztés készítője: Miklós Daniella kommunikációs vezető (P.H.)         

11.) Tájékoztató az utak őszi aszfaltozásával kapcsolatos előkészítő munkálatokról
Előterjesztő: Fábri István polgármester     

12.) A helyi közlekedésről, a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet módosítása — vállalkozási célú közterület-használat díjainak változása  
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

13.) Emlékmű köz végén található közúti híd állagmegóvása ésa közúti forgalom korlátozásának megtárgyalása
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.), Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

14.) Rákóczi utca és Széchenyi út kereszteződésében lévő „mini” körforgalom átépítési és korszerűsítési koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság 
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

15.) Az önkormányzati fenntartású intézmények 2023/2024. évi téli nyitva tartásának szabályozása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

16.) Önkormányzati ingatlantulajdonosi hozzájárulás a Csömöri Tót Hagyományok Háza esővízgyűjtő-fejlesztési pályázatához 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)                         

17.) Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötött háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásról szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

18.) Csömör, 081/14 hrsz. ingatlan bérleti szerződésének módosítása — bérlő változása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)                         

19.) Új önkormányzati szolgálati lakás kialakítási lehetőségének megvitatása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.), Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

20.) A 2024. évi önkormányzati képviselők, polgármesterek általános választására a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása  
Előterjesztő: Dr. Katona Péter jegyző

21.) Pályázat kiírása a Csömöri Községgondnokság vezetői álláshelyére 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)                                                              

22.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P. H.)

23) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezetők

Z Á R T  Ü L É S

1.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – engedély nélküli fakivágás szankcionálása 
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

Csömör, 2023. október 16.

A Képviselő-testületi ülés meghívója

Megszakítás