Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2023. október 24-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 október 20. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 24-én 15.00 órától rendkívüli ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztatás idősek otthona létesítésének lehetőségeiről
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság 

2.) A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 9/2020 (III.30) önkormányzati rendelet módosítása – fenyőfélék engedély nélküli kivágása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (Polgármesteri Hivatal)

3.) Önkormányzati bölcsőde működtetéséhez szükséges szervezeti döntések 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)
Meghívott vendég: Dede Marianna bölcsődevezető

4.) Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása — címváltozás
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

5.) A Csömör, Páskom utca lakossági önerős aszfaltozási munkáiról önkormányzati szerződés megkötése
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.), Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)      

6.) Tájékoztató az utak őszi aszfaltozásával kapcsolatos előkészítő munkálatokról és kivitelezők kiválasztása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.), Eigler Tamás beruházási tanácsnok

7.) Közterület-fejlesztés a Főnix utcai és Bronz utcai gazdasági övezetben – közvilágítás fejlesztése és parkolás szabályozása 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője:Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.), Boros Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

8.) A Helyi Építési Szabályzat részleges felülvizsgálatának megkezdése  
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)

9.) Jelzálogjog törlése korábbi önkormányzati kamatmentes kölcsön visszafizetése okán 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

10.) A 079. hrsz. külterületi földút lezárása a Határ út felől az illegális hulladéklerakás megakadályozása céljából 
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője:Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

Csömör, 2023. október 19.

A rendkívüli ülés meghívója

Megszakítás