Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2023. szeptember 21-én Képviselő-testületi ülést tartanak

2023 szeptember 18. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 21-én, 15.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

Megemlékezés Bátovszki Ferenc kézilabdázóról, Csömör Községért Emlékérem kitüntetettről

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről 
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) A Helyi Építési Szabályzat módosításának megkezdése az Lke-4/1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezetre vonatkozóan
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (Polgármesteri Hivatal)

3.) Csömör külterület 0104/83 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséről, valamint a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2023. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)

4.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)
Meghívott vendég: Böde Júlianna igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

5.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2023/2024. nevelési évéről szóló Pedagógiai-Működési Munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)
Meghívott vendég: Böde Júlianna igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

6.) Csömör, Rákóczi út 4. szám alatti szolgálati lakás bérbeadása – szerződés módosítása
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

7.) Javaslat a 2024. évi Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj-rendszerhez való csatlakozáshoz
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

8.) Hársfa Önkormányzati Bölcsőde Csömör intézményvezetői álláshelyére jelentkező pályázók meghallgatása 
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

9.) Hársfa Önkormányzati Bölcsőde Csömör szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

10.) Hársfa Önkormányzati Bölcsődében (Csömör) biztosított ellátásokról, azok igénybevételének módjáról és a térítési díjakról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

11.) Hársfa Önkormányzati Bölcsőde Csömör kertészeti munkái
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok         
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)          

12.) A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet megalkotása és Adatkezelési Szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

13.) Csömöri patakkal kapcsolatos jogszerűtlen állapotok megszűntetése  
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

14.) Tájékoztatás bizottságok hatáskörébe átruházott döntésekről Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Előterjesztő: Rajnai Henrik bizottsági elnökhelyettes, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság és Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság  

15.) Közösségi tér- és közterületfejlesztési program – Útépítések – Fejlesztendő településrészek 
Előterjesztő: Fábri István polgármester és Eigler Tamás beruházási tanácsnok
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)          

16.) Közösségi ingatlanok térítési díjainak módosítása a téli időszakra – Csömöri Horgásztó Közösségi Ház, Természetismereti Park
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

17.) Osztatlan közös tulajdonú erdőterületek megszüntetése
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

18.) Csömör 08 hrsz., 0159/4 hrsz. és 0156/38 hrsz. területek művelési ág módosítása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

19.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása – ingatlanok eszközbeszerzései
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P. H.)

20.) Képviselők, Hivatalvezetők közérdekű bejelentései

ZÁRT ÜLÉS

1.) Hársfa Önkormányzati Bölcsőde Csömör vezetői álláshelyére kiírt pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

2.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – engedély nélküli fakivágás szankcionálása       
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

Csömör, 2023. szeptember 15.

A Képviselő-testületi ülés meghívója letölthető innen!

Megszakítás