Üdvözöljük!

2024. január 18-án képviselő-testületi ülést tartanak

2024 január 12. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 18-án, csütörtökön 16.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester

2.) A Helyi Építési Szabályzat módosítása – az építési helyet meghatározó előírások felülvizsgálata az Lke-4/1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezetre vonatkozóan

Fábri István polgármester

3.) Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosításának megvitatása – jogellenesen hulladékot elhelyező személyek szankcionálása

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Pásztor Sándor bizottsági elnök 

4.) A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX. 25.) és A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2021 (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításánakmegvitatása – zöldterülettel foglalkozó szervezet meghatározása

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság

Tihanyi Ferenc bizottsági elnök

5.) Mogyoródra tervezett magántulajdonú komposztáló üzemmel  kapcsolatos állásfoglalás                                                                                

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság

Tihanyi Ferenc bizottsági elnök

6.) 04/3 hrsz.-ú külterületi út elnevezése

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság

Tihanyi Ferenc bizottsági elnök

7.) Csömör, Szedervölgyi u. 78. sz. 0119/3 hrsz. utca lakossági önerős aszfaltozási munkáihoz önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás

Fábri István polgármester

8.) Költségkeret biztosítása a 2023. év második felében aszfaltozott utcák forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági fejlesztéséhez                                         

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Pásztor Sándor bizottsági elnök

9.) Javaslat a Híd utca telekrendezésére és a terület infrastrukturális fejlesztésére

Fábri István polgármester

10.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Települési  Szolgáltató Nonprofit Kft. átszervezéséhez szükséges döntések meghozatala

Fábri István polgármester

11.) Kivitelező kiválasztása közösségi célú önkormányzati ingatlanok felújításáról, átépítéséről Laky kúria pince, Vörösmarty u. 2.

Fábri István polgármester

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2024. évi Költségvetési rendeletének megalkotása

Fábri István polgármester

13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Csömör, 2024. január 12.

                                                                             Üdvözlettel:

Fábri István

polgármester

Megszakítás