Search

Üdvözöljük!

Search
Search

2024. június 20-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2024 június 17. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. június 20-án, csütörtökön 16.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) 2024. évi igazgatási szünetről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Katona Péter jegyző  

3.) Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos kérelmek megvitatása 
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság 
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

4.) A Csömöri Sinka István Községi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére jelentkező pályázó meghallgatása 
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság  
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)
Meghívott vendégek: Szakértői Bizottság által javasolt szakértő

5.) A Csömör KSK sportcsapatai 2023-2024. évi kiemelkedő bajnoki és kupa teljesítményének elismerése
Előterjesztő: Fábri István polgármester

6.) Osztatlan közös tulajdonú erdőterületek gazdálkodásáról megállapodás előkészítése
Előterjesztő: Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok
Előterjesztés készítője: Székely Zsolt erdész (Csömöri Községgondnokság)                                  

7.) Közösségi célú önkormányzati ingatlanok felújítása – Vörösmarty u. 2. sz. ingatlan befejező munkáira költségkeret meghatározása
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok                                                              
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

8.) Munkagép beszerzése a Csömöri Községgondnokság részére 
Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság  
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

9.) Képviselők, Hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezetők

  * * * Z Á R T  Ü L É S * * *

1.) A Csömöri Sinka István Községi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére jelentkező pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság  
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

Csömör, 2024. június 14.

Megszakítás