Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A Csömöri Kulturális Közalapítvány pályázati kiírása civil szervezetek támogatására

2017 március 01. –
Önkormányzati, települési hírek

A pályázat célja a település polgárai érdekében munkálkodó civil szervezetek működésének, programjainak támogatása.

Kiíró: Csömöri Kulturális Közalapítvány             

Pályázhatnak: Csömör területén működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek

Pályázni kizárólag Csömörön megvalósuló programokra, vagy Csömörön tevékenykedő szervezetek működésére lehet. A pályázaton nem vehetnek részt azok a civil szervezetek, amelyek közvetlen önkormányzati támogatásban részesülnek, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények alapítványai, valamint az önkormányzat által létrehozott civil szervezetek.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Bíróság a szervezetet 2015. december 31. előtt nyilvántartásba vette, s a pályázó Csömör Nagyközség Önkormányzatának forrásaiból kapott valamennyi korábbi támogatással teljes körűen és szabályosan elszámolt.

A pályázati adatlap a Csömöri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy letölthető innen.

A pályázatot 1 példányban mellékletekkel együtt kell benyújtani, a jelen pályázati kiírás részeként kiadott adatlapon. A zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét, címét, és „2017 Civil pályázat” megjelöléssel az Önkormányzaton kell leadni.

Egy pályázat alapján elnyerhető támogatási összeg 50.000-400.000.- Ft lehet. Az összeggel a nyertes pályázat után megkötendő szerződésben kikötöttek szerint kell elszámolni. A pénzügyi elszámolásokat hiteles számlamásolattal, és számlaösszesítővel kell beadni. A számlákon szerepelni kell, hogy „A Csömöri Kulturális Közalapítvány részére elszámolva!”

Egy civil szervezet csak egy pályázatot adhat be, de azon belül pályázhat több programra és működésre is. Hiánypótlásra a beadást követően, a hiánypótlásra felszólító levél kézhezvételétől számítva 5 nap áll rendelkezésre!

A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Postacím: Csömöri Kulturális Közalapítvány

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Beadási határidő: 2017. március 28, 16.00 óra

A borítékon kérjük feltüntetni: “2017  Civil pályázat”

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 14.

A pályázatról további felvilágosítást ad: Harmath Diána 06 30/855-2019

A pályázaton elnyert támogatások folyósítása a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának döntését követően, szerződés alapján történik. Az elutasított pályázókat levélben értesítjük. A nyertes pályázók listája 2017. április 17-ig közzétételre kerül a www.csomor.hu honlapon. 

Megszakítás