Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázata a 2016/2017-es tanév második félévére

2017 január 27. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév második félévére középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei a következők:

Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakos (min. 2016. szept. 1. óta), aki érettségit adó intézmény, szakközépiskola, gimnázium kilencedik, vagy magasabb évfolyamos tanulója.

Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni.

Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen.

Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolását (a munkáltatói igazolás nem elég!), ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását, a legutolsó iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskolai félévi bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén), a tanulói jogviszony fennállásáról. A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

 

A pályázatokat 2017. február 27-én 18.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a földszinten.

Az ösztöndíj 5 hónapra (2017 február – 2017 június) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

A februári és márciusi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg március hónapban kerül sor. Az ösztöndíjak minden hónap 5-étől 10-éig vehetőek fel.

A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2017. március 16-ig.

 

Csömör, 2017. január 26.

A pályázati űrlap letölthető innen.

Megszakítás