Üdvözöljük!

A gyermekvédelem eszközei

2010 július 21. –
Önkormányzati, települési hírek

A helyi Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményi keretein belül önálló intézményegységként működtetett Gyermekjóléti Szolgálat csoportjának munkáján keresztül biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében:

– Tájékoztatjuk a szülőket szülői kötelezettségeikről és jogaikról, az igénybe vehető szolgáltatásokról

– a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító ellátásokról, támogatásokról, azok igénylésének módjáról

– Természetbeni támogatások közvetítésével segítjük a nehéz anyagi körülmények között élő családokat

– Információkat közvetítünk társszervek, karitatív szervezetek elérhetőségéről, általuk igénybe vehető szolgáltatásokról, programokról

– a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség mielőbbi megszüntetése érdekében családgondozást folytatunk

– A családlátogatások, gondozás során életvezetési tanácsokkal, egyéni gondozási terv készítésével igyekszünk segíteni.

– A szociális munka eszköztárának használatával, támogatásokkal elősegítjük a gyermek családban történő nevelkedését

– Segítséget kínálunk a családi konfliktusok megoldásában

– Pszichoterápiás segítséget vehetnek igénybe a családok

– Tanácsadást biztosítunk nevelési kérdésekben

– Családterápiás ellátást közvetítünk

– Ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk a rászoruló családoknak

– A hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk, szükség szerint közvetítői tevékenységet látunk el

– Információs szolgáltatást nyújtunk az igénybe vehető speciális fejlesztést,ellátást nyújtó intézmények elérhetőségéről

– Segítséget nyújtunk a gyermek számára természetben biztosított szociális segélyek ésszerű, célszerű felhasználásában

– Kapcsolatot tartunk a pszichés problémákkal küzdő gyermekek vizsgálatát, ellátását biztosító intézménnyel, a diagnózis felállítását tapasztalataink megosztásával segítjük.

– Speciális problémákra fókuszáló csoportokat hozunk létre és működtetünk (pld. kamaszcsoport, anyák klubja)

– A gyermekek veszélyeztetettségeit észlelő jelzőrendszert működtetjük, a jelzésekre haladéktalanul reagálunk

– Szükség esetén hatósági beavatkozást előkészítő munkát végzünk : Javasoljuk a gyermek védelembevételét, elkészítjük az ehhez szükséges gondozási-nevelési tervet

– Részt veszünk más intézmények, csoportok családi és gyermek programjainak lebonyolításában, hozzájárulunk az egészséges szülő- gyermek kapcsolat kialakításához

– Egészséges életmódot népszerűsítő foglalkozásokat tartunk

– Gyermek és családi programokat szervezünk

– Bűnmegelőzési foglalkozásokat szervezünk

– Kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi felelősökkel, a problémákkal küzdő gyermekek osztályfőnökeivel, pártfogójával: közös cselekvési terv alapján dolgozunk

– Esetkonferencia keretében keressük a megoldást a családdal, gyermekvédelemben közreműködő szakemberekkel

– Támogatjuk a szociális válsághelyzetben lévő várandós édesanyákat

– Felkérésre vizsgáljuk és feltárjuk az örökbe fogadni szándékozó körülményeit

– A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében támogatjuk a szülőket abban, hogy alkalmassá váljanak gyermekük visszafogadására

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8-17 ó

Kedd: 8-16 ó

Szerda: 8-16 ó

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8-13 ó

Megszakítás