Üdvözöljük!

A könyvtár története

2010 július 20. –
Önkormányzati, települési hírek

A Pest Megyei Levéltárban a képviselő testületi közgyűlés 1897-98-as jegyzőkönyvében található a következő dokumentum:

„ A képviselő testület elhatározta, hogy a községben ingyenes népkönyvtárat létesít. Mivel azonban a szükséges anyagi eszközökkel nem rendelkezik, feliratilag felkéri a Fölművelésügyi m. kir. Miniszter úr Ő nagyméltóságát a könyvtár létesítéséhez szükséges összeget állami segélyképpen kiutalni méltoztassék.”

A község a támogatást megkapta. A vásárolt könyveket zárható szekrényben helyezték el, megszámozták, lepecsételték. Minden vasárnap 10-11-ig tartott a kölcsönzés. A könyvek kezelésével a községi jegyzőt bízták meg.

Az egy szekrénybe zárt könyvek az idők folyamán megsokszorozódtak.

Hosszú időn keresztül tanítók és tanárok kezelték a könyveket heti 1-2 kölcsönzési órában.

A könyvtár 1964-ben került jelenlegi otthonába, a Művelődési Házba.

1964-től napjainkig szakképzett, főállású könyvtárosok gondozzák a község könyvállományát.

Megszakítás