Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2017 július 11. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2017. március 30. – április 27. közötti időszakról

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete március 30-án tartotta rendes ülését, melyen a testület több helyi rendelet módosítása mellett az újszülöttek támogatásáról is helyi rendeletet alkotott; ezen kívül elfogadta a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolóját. Az ülésen ünnepélyesen köszöntötték dr. Bándi Gyula leköszönő külső bizottsági tagot, akit az Országgyűlés az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesévé választott meg.

 

2.) Április 3-án Gödöllőn Hatvani Miklós isaszegi polgármester, elnökhelyettes vezetése mellett a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás tartotta ülését, melyen a 2017. évi költségvetés elfogadása mellett a gyepmesteri feladatok térségi ellátása összehangolásának lehetőségeiről egyeztettek a településvezetők. Az ülésen Fábri István polgármester képviselte Csömör Nagyközség Önkormányzatát.

 

3.) Április 4-én a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető tartott tájékoztatót a helyi pedagógusoknak az önkormányzati beruházásként, európai uniós forrásból megvalósítandó épületenergetikai felújításról a Szabadság úti és a Major úti iskolai épületben.

 

4.) Április 5-én Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriuma tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Harmath Diána elnökletével. A Kuratórium az Önkormányzat által biztosított pénzügyi keretből 18 helyi alapítvány, civil egyesület pályázati támogatásáról döntött.

 

5.) Április 6-án a Turnovszky István Kertbarát Kör tartotta havi klubalkalmát a Petőfi Művelődési Házban, melyen Fábri István polgármester ismertette a 2017 évi költségvetést és középtávú fejlesztési terveket.

 

6.) Április 7-én a csömöri hívek hagyományos fáklyás keresztúti elmélkedést tartottak a Kálvária-dombon, melyet a Via Veritatis Alapítvány és a csömöri cursillos csoport szervezett.

 

7.) Április 8-án újra a Termelői és Bolhapiacra érkezők népesítették be a Hősök terét.

 

8.) Április 8-án, 11. alkalommal zajlott Civil Szemétszedési akció településünkön. A Csömöri Vox Animi Vegyeskar Egyesület, a Csömöri Evangélikus Gyülekezet, a Csömöri Civil Egyesület, a Turnovszky István Kertbarát Kör, a Csömöri Baptista Gyülekezet, a Hit Gyülekezete Csömöri Csoportja, a a Csíkvölgyi Vass Albert Vadásztársaság, valamint az Egyenlő Esélyekért! Közhasznú Alapítvány lelkes tagjai tizenkét helyszínen szedték a szemetet. Az akció eredményeként a résztvevők 20 m3 kommunális, inert hulladékot gyűjtöttek össze.

 

9.) Április 8-án a Krammer Teréz Zeneiskola rendezésében nagysikerű Tavaszköszöntő estet tartottak a Művelődési Házban.

 

10.) Április 10-én tartotta ülését a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Eigler Tamáselnökletével aPolgármesteri Hivatalban.

 

11.) Április 10-én a Kossuth utcai teljes járdafelújítás ügyében tartott egyeztető megbeszélést az ott lakókkal a Polgármesteri Hivatalban Fábri István polgármester, Benkó Gábor műszaki osztályvezető és Lukács Gábor, a Csömöri Községgondnokság vezetője.

 

12.) Április 11-én a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésezett Tihanyi Ferenc elnöklete mellett.

 

13.) Április 13-án Fábri István polgármester a szép korú Ihárosi Lajosnét otthonában, míg Jergel Emilt a Szociális Alapszolgáltatási Központban köszöntötte 90. születésnapja alkalmából.

 

14.) Április 16-án az idén második alkalommal tartották a Sváb locsolóbált a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör szervezésében Dunavölgyi Illés Sándorné elnök vezetésével.

 

15.) Április 14-17. között, a kereszténység legnagyobb ünnepén, Húsvét alkalmából a hagyományos egyházi ünnepi alkalmakra került sor a négy helyi felekezet, a római katolikus, az evangélikus, a baptista és a református közösségek szervezésében. Emellett a csömöri polgárok és a helyi civil közösségek, intézmények a hagyományos húsvéti szokásokat elevenítették fel.

 

16.) Április 19-én tartotta ülését a Helyi Tervtanács Király Noémi főépítész vezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

 

17.) Április 19-én a Polgármesteri Hivatalban egyeztettek az európai uniós támogatással megvalósuló épület-energetikai beruházásokról az Önkormányzat és a kivitelező cég vezetői. Csömör Nagyközség Önkormányzatát Fábri István polgármester, Eigler Tamás beruházási tanácsnok és Benkó Gábor műszaki osztályvezető, a kivitelező EVO-KOMPLEX Épületszigetelő és Kivitelező Kft.-t Stanka László ügyvezető képviselte. A megbeszélésen jelen voltak az érintett intézmények képviselői is: Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője, Ráduly Ildikó a Csömöri Krammer Teréz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Tóthfalussy Ottóné, a Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatóhelyettese és Biró Zsuzsanna, Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője.

 

18.) Április 19-én az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság ülését Pásztor Sándor elnök vezette a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

19.) Április 20-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnöklete mellett.

 

20.) Április 20-án a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülése zajlott a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pásztor Sándor elnök vezetésével.

 

21.) Április 20-án az Újtelep-Hőstelep településrészen élők számára fejlesztési fórumot, közös egyeztetést tartott a Képviselő-testület az érintett településrészen eddig megvalósult és tervezett fejlesztéseivel kapcsolatban a Major úti általános iskolában. A fórumot Fábri István polgármester, illetve a településrészekért felelős önkormányzati képviselők, Tormay-Lesták Mária alpolgármester, Kadók Ferencné és Pásztor Sándor vezette és válaszolt a megjelent polgárok javaslataira. Az eseményen az Önkormányzat részéről részt vett továbbá dr. Hülitzer Katinka, dr. Szarka Zsuzsanna, Eigler Tamás képviselők és Benkó Gábor műszaki osztályvezető.

 

22.) Április 22–23. között rendezték meg a hagyományos Torockószentgyörgyi Falunapokat Csömör erdélyi testvértelepülésének, Torockónak a közigazgatási társközségében.

 

23.) Április 23-án, a Költészet Napján ünnepi műsort tartottak a Petőfi Sándor Művelődési Házban, melynek szervezője Szeltner László igazgató, Nyikos Edit a Mátyás Király Általános Iskola pedagógusa és Eperjesi Csaba művelődésszervező munkatárs volt.

 

24.) Április 25-27. között a hagyományos Mária úti zarándoklat keretében három csoport is érkezett Csömörre, akiket az Önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária alpolgármester és Szántóné Hermányos Mária képviselő, a Csömöri Római Katolikus Egyházközség részéről Deák Miklós, Endrédy Miklós fogadott és köszöntött. Ezt követően a római katolikus plébánián látták vendégül a zarándokokat.

 

25.) Fejlesztések:

1.) Elkészült az Erkel Ferenc utca József Attila utca–Arany János utca közötti szakaszának aszfaltozása, teljes egészében önkormányzati önerős fejlesztésként, bruttó 8.700.000,- Ft értékben, az Ecospektrum Kft. kivitelezésében. A teljes utca aszfaltozása összesen bruttó 27 millió Ft összegbe került.

2.) Elkészült a Kossuth L. utca aszfaltozása a Tinódi u. és a játszótér között. A beruházás teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg, bruttó 1.700.000,- Ft értékben. A munkát az Ecospektrum Kft. végezte el.

3.) Megkezdődött a Kossuth Lajos utcai járda teljes felújítása a Csömöri Községgondnokság kivitelezésében.

4.) A március végén elkezdődött a Petőfi Sándor utcai járda Szabadság út–Jókai utca közötti szakaszának teljes felújítása a Csömöri Községgondnokság kivitelezésében még zajlik.

 

 

 

*****

 

 

 

— Április 30-án a 27. Csömöri Kórustalálkozó és Egyházzenei Hangverseny kerül megrendezésre a római katolikus templomban.

 

– Május 1-jén a Csömöri Tót Hagyományok Házában hagyományos majális programokra, a Bulgárkertben a Csömöri Civil Egyesület szervezésében hagyományteremtő jelleggel helytörténeti célú közösségi reggelizésre kerül sor.

 

Május 11-én a Szőlő-hegy és a Körmendi-hegy, május 18-án a Középhegy  településrészen élők számára tart lakossági fórumot az Önkormányzat.

 

— A következő rendes képviselő-testületi ülésre 2017. május 25-én kerül sor. A tervek szerint az Egészségház közbeszerzési eljárásának elindítása miatt május közepén rendkívüli testületi ülésre kerül majd sor.

 

Fábri István s. k.

polgármester

 

Megszakítás