Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2014 november 14. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2014. október 27. – november 13. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i ülésére.) 

– Összefoglalás –

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-én ünnepélyes keretek között tartotta alakuló ülését, melyen a képviselők többek között alpolgármestert választottak Tormay-Lesták Mária személyében, aki a javaslat szerint az általános helyettesítés mellett az oktatási, nevelési és ifjúsági ügyeket felügyeli majd és társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

Az ülésen döntöttek az új bizottsági struktúráról és a tisztségviselőkről is. Négy bizottság alakult és két tanácsnoki funkció jött létre.

A Pénzügyi, Vállalkozói és Ellenőrző Bizottság elnöke ismét Eigler Tamás lett, aki emellett a beruházásokért felelős tanácsnoki teendőket is ellátja. A bizottság tagja elnökhelyettesi pozícióban Kadók Ferencné, továbbá Pásztor Sándor.

Mivel alpolgármesteri szintre kerültek az oktatási és ifjúsági ügyek, ezért a korábban Tormay-Lesták Mária által vezetett kultúra és sport területe egy-egy bizottsághoz került. Létrejött a Népjóléti és Kulturális Bizottság, amelynek elnöke dr. Szarka Zsuzsanna lett, aki egyúttal egészségügyi tanácsnokként is tevékenykedik. A bizottság elnökhelyettese Szántóné Hermányos Mária, további tagjai Madarasné dr. Hülitzer Katinka és Kadók Ferencné.

Megalakult az Ügyrendi, Közbiztonsági és Sport Bizottság Pásztor Sándor vezetésével. Elnökhelyettes Tihanyi Ferenc, tag dr. Szarka Zsuzsanna.

Az elmúlt négy évben Biró Attila alpolgármester feladatköre volt a településfejlesztés, most az átszervezés és a testület új összetételének eredményeként egy új bizottság alakult erre a feladatra. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot Tihanyi Ferenc vezeti, helyettese Kadók Ferencné, tagja még Szántóné Hermányos Mária. A bizottság tevékenyégi köre a korábbi ciklusokban hasonló néven működő bizottsághoz képest bővül: hangsúlyosabb lesz a környezetvédelem ügye, és új feladatként a helyi kulturális, természeti és épített környezet védelméről szóló rendelet megalkotása is ide kerül.

A törvényi előírásoknak megfelelően az alakuló ülésen meghatározták a polgármester, az alpolgármester, valamint a képviselők és bizottsági, tanácsnoki funkciót ellátók javadalmazását. Az ünnepi ülésen Dr. Winkler Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke, Pálffy László a HVB elnökhelyettese és Hartmann József a HVB tagja mellett sok egyesületi aktivista, egyházi, intézményi és civil szervezeti vezetők vettek részt.

2.) A legnagyobb protestáns ünnepen, a Reformáció emléknapján hagyományos délelőtti istentiszteletet tartottak a helyi evangélikus templomban Johann Gyula lelkész igehirdetése mellett. Este közös evangélikus-református istentiszteletre került sor az evangélikus templomban.

3.) November 1-én, Mindenszentek napján a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 17 órakor fáklyás felvonulást szervezett a csömöri temetőbe, ahol az ősökre emlékezve megkoszorúzták a szlovák feliratú síremléket. A Csömöri Tót Hagyományaink Háza hagyományőrző csoportjai, valamint a meghívott vendégek mellett a szép számban megjelent érdeklődők Mária énekeket énekelve indultak a temetőbe. A sírnál Magyar Dávid alelnök köszöntötte a megjelenteket. Koszorút helyezett el Szabó Erzsébet a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, majd dr. Fábri György a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület Felügyelője  beszédében megemlékezett az ősökről és az evangélikus egyház képviseletében elhelyezte az emlékezés virágait. A koszorút helyezett el a Malá Furmicska és a Furmicska Néptánc Egyesület is, valamint gyertyát gyújtottak a hagyományőrző csoport elhunyt tagja, Balázs Sándor emlékére. Takács László a Vox-Animi Vegyeskar karnagyaosztotta meg az alkalomhoz kapcsolódó emlékeit, majd Szabó Erzsébet ismertette a „Leži pan Kristus” című ima felkutatásának történetét.

4.) November 5-én a Laky utcai óvoda vizesedésének problémája tárgyában tartottak megbeszélést a polgármesteri hivatal alpolgármesteri irodájában. A megbeszélésen részt vett Lukács Lászlóné az óvoda igazgatója, SZMK-s szülők és a hivatal részéről Tormay-Lesták Mária alpolgármester és Fábri István polgármester.

5.) November 7-én, a Mátyás Király Általános Iskola jótékonysági Márton napi bálját tartották, melynek bevétele az iskola alapítványának számláját gyarapítja majd.  A bálon önkormányzatunkat Eigler Tamás és Tihanyi Ferenc képviselők képviselték.

6.) November 8-án, Civil szemétszedési akció keretében településünk hét helyszínén zajlott a szemétszedés. A Vox-Animi Vegyeskar tagjai a Palotai úton kifelé haladva egészen az öreg tóig, míg a Csömöri Tűzoltó Egyesület a Bulgárkertet és környékét, a Cserkészek lelkes csapata a Kálvária dombot, az Alumínium híd két oldalát a Csömöri Civil Egyesület és az Összefogás dolgozói tisztították meg az eldobált szeméttől. A Kertbarátok pénteken délután a Kistarcsai úton, míg a Csömöri Polgárőr Egyesület tagjai vasárnap a Panoráma út – Vízműsor területén tették ugyanezt. Minden résztvevőnek ezúton is köszönjük a lelkes segítséget. A munkálatokban Tihanyi Ferenc környezetvédelmi tanácsnok és Fábri István polgármester, valamint a Községgondnokság dolgozói vettek részt. 

7.) November 8-án, tartotta hagyományos Márton-napi tollfosztó batyus bálját a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete immáron negyedik alkalommal Csömörön a sportcsarnokban. Az eseményen a Pestvidéki régió tizennégy településéről mintegy hétszáz fővel vettek részt hagyományőrző népdalkörök és nemzetiségi néptánccsoportok. A báli közönséget elsőként Fábri István polgármester üdvözölte. Szabó Erzsébet háziasszonyként, Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat képviseletében, Dr. Szabó Zsuzsa és Aszódi Csaba András a DOLINA vezetősége nevében köszöntötte a megjelenteket. Az esemény vendégei között volt az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke Zelman Ferenc, Palecska Erika a Szlovák Közművelődési Központ igazgatója. Részt vett Riba Etelka a DOLINA tiszteletbeli tagja, Dr. Király Katalin, a Legatum Kiadó igazgatója, valamint Dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóság igazgatója. Több település polgármestere és jegyzője mellett az eseményen jelen volt Szántóné Hermányos Mária, Kadók Ferencné, Pásztor Sándor, képviselők és Fábri István polgármester. Az intézményvezetők közül Boda Mária a Sinka István Községi Könyvtár vezetője, Szeltner László a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója, Bátovszky János a Mátyás Király Általános Iskola igazgatója, valamint Válé Flórián a Sportcsarnok igazgatója vettek részt. A közel hétszáz vendég részvételével megtartott bálon a főszerep természetesen a táncé, az éneklésé és a pazar népviseletek felvonultatásáé volt.

8.) A Községgondnokság vezetője, Klacsán István november elején lemondott vezetői és közalkalmazotti jogviszonyáról, ezért november 10-étől ideiglenesen megbízott vezetőként, Lukács Gábor – eddig az önkormányzat műszaki osztályának dolgozója – látja el az intézmény irányítási feladatait.

9.) November 13-án intézményvezetői értekezletet tartott Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester az önkormányzat és az intézmények közötti együttműködés témában az önkormányzati intézmények vezetői és az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. vezetője részvételével.

 

Jelenleg településünkön zajló fejlesztések:

– A Laky utcai óvoda Boglárka és Pipacs csoportszobáit a mai napon, november 13-án birtokba vehették a gyerekek, a vizesedési problémákat az önkormányzat megszűntette. Részletesen szó lesz még erről, mert ez a következő napirendi pont.

– A Szent László utca kivitelezése november 13-én befejeződött. A Szent László és a Mária utca csapadékvizét elvezető árok részleges tisztítását, kotrását a Községgondnokság elvégezte. November 11-én a Községgondnokság megkezdte a Szent László utca 20. szám előtti járdaszakasz felújítását.

– A Laky utcai bekötőút melletti gyaloghíd építése a Colas Swietelsky kivitelezésében még folyamatban van.

*****

– November 21-én Nyitott Templomok Éjszakájacímmel 19-21 óra között látogathatóak a csömöri templomok.

– November 29-én az Éless-Szín újabb – negyedik –  premier előadása lesz  a művelődési házban 19 órai kezdettel.

A következő, rendes képviselő-testületi ülésre várhatóan november 27-én, csütörtökön, 16.00 órakor kerül sor.

  

Fábri István s. k.

polgármester

Megszakítás