Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2017 július 11. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2017. április 27. – 2017. május 25. közötti időszakról

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete április 27-én tartotta rendes ülését, melyen a testület a hulladékgazdálkodással és hulladékszállítással kapcsolatos döntések mellet elfogadta a gyermekvédelmi beszámolót, új bizottsági tagot választott a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságba és több helyi rendelet elfogadása mellett, költségkeretet határozott meg az útépítési, valamint közlekedésbiztonsági fejlesztések tervezéséhez.

 

2.) Április 28-án a helyi művelődési házban tartotta éves közgyűlését a település legnagyobb gazdasági közössége, a Csömöri Gazdaszövetkezet, melyen elnökké választották Tihanyi Ferencet.

 

3.) Április 29-én a Tánc világnapja alkalmából immár hagyományosnak mondható, nagyszabású eseményt rendezett a Petőfi Sándor Művelődési Ház Szeltner László igazgató koordinálása mellett, amelyen szinte az összes helyi tánccsoport fellépett.

 

4.) Április 29-én Kerepesen Reformáció 500. évi emlékünnepséget rendeztek a helyi Szent Anna római katolikustemplomban. Az esemény egyúttal az utolsó éveit a községben töltő Szabó Magda író-költő születésének 120. évfordulója is volt. Az ünnepi alkalmon beszédet mondott dr. Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, dr. Fabiny Tamás evangélikus északi-egyházkerületi püspök, dr. Hafenscher Károly reformációs emlékbizottság elnöke. Franka Tibor polgármester meghívására a rendezvényen részt vett dr. Gémesi György Gödöllő és Fábri István Csömör polgármestere is. A helyi egyházi közösségek nevében  Frajna András római katolikus esperes és Koncz Zoltán református lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket.

 

5.) Április 30-án került megrendezésre a 27. Csömöri Kórustalálkozó és Egyházzenei Hangverseny a csömöri római katolikus templomban. A találkozót Görbe József plébános nyitotta meg, a kórustalálkozó résztvevőit Fábri István polgármester köszöntötte. A Kistarcsai Rózsafüzér királynője templom Vivace Kórusát Kissné Bozó Sarolta karnagy, a Dányi Szeretetláng Énekkart Ladányi Barbara karnagy, a Budakalászi Kórust Méhes Imre karnagy, a Csömöri Evangélikus Egyházközség Kórusát pedig Remenár Krisztina karnagy vezényelte. A rendezvényen az Önkormányzat részéről jelen volt még Kadók Ferencné és Szántóné Hermányos Mária képviselő is.

 

6.) Május 1-jén, a munka ünnepén a Csömöri Tót Hagyományok Házában hagyományos majálisi programokra került sor a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A Bulgárkertben a Csömöri Civil Egyesület szervezésében hagyományteremtő jelleggel helytörténeti célú közösségi reggelizést tartottak, melyet egy 1135 lépés címet viselő rövid séta előzött meg a Pataksétányon.

 

7.) Május 2-án tartotta ülését a Helyi Tervtanács Király Noémi főépítész vezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

 

8.) Május 4-én, Gödön a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésén vett részt Tihanyi Ferenc képviselő és Benkó Gábor műszaki osztályvezető, amelyen ismertették a 2016. évben elvégzett munkákat, a 2017. évi költségvetést és az idei évre betervezett feladatokat. A küldöttgyűlést Szegedi Sándor elnök és Óvári László igazgató tartotta.

 

9.) Május 6-án a Csömöri Körtúra útvonalán hagyományteremtő céllal rendezték meg idén első alkalommal a Boglárka Csömöri teljesítménytúrát. A 19 km-es távot a 118 indulóból 97 fő teljesítette. Az eseményen Fábri István polgármester és Marosi Éva pénzügyi osztályvezető is részt vett. A túrát Sipos Tamás programvezető és Berkes Evelin, a Polgármesteri Hivatal kommunikációs munkatársa szervezte.

 

10.) Május 6-án az Éless-Szín bemutatta Lope De Vega A furfangos menyasszony című zenés vígjátékát a Művelődési Ház színpadán Nyertes Zsuzsával, Koncz Gáborral, Kondákor Zsófiával és Tóth Rolanddal a főszerepben, dr. Éless Béla rendezésében. A színművészeket Fábri István polgármester, dr. Szarka Zsuzsanna és Szántóné Hermányos Mária képviselők köszöntötték.

 

11.) Május 8-án a Csömöri Települési Értéktár Bizottság tartotta ülését Szántóné Hermányos Mária elnök vezetésével a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

12.) Május 8-án a Csömöri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma tartotta ülését, melyre meghívást kapott Fábri István polgármester is. Az ülésen egy helyi, ökumenikus szemléletű evangélikus óvoda indítása lehetőségének feltételeiről adott tájékoztatást az Önkormányzat vezetője.

 

13.) Május 9-én, Járási Közbiztonsági egyeztető fórumon vett részt dr. Katona Péter jegyző és Kis Sándor közterület-felügyelő Gödöllőn, a közbiztonság aktuális kérdései és helyzete témában. A fórumra Dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőrkapitányság vezetőjének kezdeményezésére került sor.

 

14.) Május 9-én a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésezett Tihanyi Ferenc elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatalban.

 

15.) Május 11-én Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott a hulladékszállítás közszolgálati szerződésének megvitatása tárgyában. A döntés értelmében az Önkormányzat, mint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék Társulásba önként társult település 2017. május 15-i hatállyal szerződés kötött a ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.–vel a települési hulladékszolgáltatási feladatok elvégzésére.

 

16.) Május 11-én Szőlő-hegy, Körmendi-hegy településrészen élők számára fejlesztési fórumot, közös egyeztetést tartott a Képviselő-testület az érintett településrészen eddig megvalósult és tervezett fejlesztéseivel kapcsolatban a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A fórumot Fábri István polgármester, illetve a településrészekért felelős önkormányzati képviselő dr. Szarka Zsuzsanna vezette és válaszolt a megjelent polgárok javaslataira. Az eseményen Eigler Tamás, Madarasné dr. Hülitzer Katinka, Pásztor Sándor, Szántóné Hermányos Mária és Tihanyi Ferenc képviselők is részt vettek.

 

17.) Május 15-én tartotta ülését a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Eigler Tamáselnökletével aPolgármesteri Hivatalban.

 

18.) Május 16-án tartotta ülését a Helyi Tervtanács Király Noémi főépítész vezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

 

19.) Május 16-án aGödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület közgyűlésén vett részt Fábri István polgármester dr. Bárd István elnök meghívására Gödöllőn. A közgyűlés fő napirendje a 2016. évi beszámoló volt és a 2017. évi költségvetés, valamint új tisztségviselők megválasztása volt.

 

20.) Május 16-án a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége megyei polgármesteri fórumát tartották Dány községben, melyen többek között az ASP2 nevű központi költségvetési számítógépes rendszer bevezetéséről és a vidékfejlesztési program önkormányzati vonatkozásairól hangzott el tájékoztató. Schmidt Jenő elnök és dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, illetve Gódor Lajosné, Dány polgármestere meghívására több települési vezető, köztük Csömör képviseletében Fábri István polgármesteris részt vett.

 

21.) Május 16-án az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság ülését Pásztor Sándor elnök vezette a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

22.) Május 18-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnöklete mellett.

 

23.) Május 18-án térségi általános iskolások számára Regionális atlétikai versenyt tartottak a Sportcsarnok szabadtéri atlétikai pályáján. A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola, mint az esemény házigazdája mellett, a fővárosból a XVI. kerületi Müller György Általános Iskola, a XVII. kerületi Újlak utcai Általános Iskola, Isaszegről a Klapka György Általános Iskola és Vácról a Karolina Katolikus Általános Iskola vett részt. A futószámok mellett kislabda hajításban, súlylökésben és távolugrásban is képviseltették magukat az iskolák. Az eseményt Bátovszky János iskolaigazgató, Válé Flórián a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője és Fábri István polgármester nyitották meg. A regionális verseny szakmai szervezését a helyi atlétikai szakosztály vezetője, Tömör Balázs végezte.

 

24.) Május 18-án Középhegy településrészen élők számára fejlesztési fórumot, közös egyeztetést tartott a Képviselő-testület az érintett településrészen eddig megvalósult és tervezett fejlesztéseivel kapcsolatban a Nefelejcs Művészeti Óvodában. A fórumot Fábri István polgármester, illetve a településrészért felelős önkormányzati képviselő, Eigler Tamás vezette és válaszolt a megjelent polgárok javaslataira. A fórumon Kadók Ferencné, Madarasné dr. Hülitzer Katinka és dr. Szarka Zsuzsanna képviselők is jelen voltak.

 

25.) Május 22-én az Önkormányzat és a Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. közötti egyeztető megbeszélésre került sor a Polgármesteri Hivatalban a két fél közötti vitás kérdések rendezéséről. A DMRV Zrt.-t Tóth István vezérigazgató, Oláh Tamás önkormányzati referens és Balogh Zsolt műszaki igazgató képviselte, az Önkormányzatot Fábri István polgármester, Eigler Tamás pénzügyi bizottsági elnökés Marosi Éva pénzügyi osztályvezető képviselte.

 

26.) Május 22-én a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Szülői Szervezetének záró értekezletén, május 23-án az Óvoda dolgozói értekezletén Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária alpolgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető adott tájékoztatást az intézményt érintő fejlesztési tervekről, a jelentősebb felújítási-karbantartási munkákról, illetve intézményátszervezési lehetőségekről.

 

27.) Május 23-án Fábri István polgármester és Eigler Tamás képviselő egyeztető tárgyalást tartott Magyari László Endre megyei igazgatóval a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Peste Megyei Igazgatóságán.  Az egyeztetés fő tárgya a szerviz út és a Laky bekötőút kereszteződésében kialakítandó körforgalom megvalósítási lehetősége volt.

 

28.) Fejlesztések:

 

1.) Elkészült a Petőfi Sándor utcai járda Szabadság út–Jókai utca közötti szakaszának teljes felújítása a Csömöri Községgondnokság kivitelezésében. A beruházás bruttó 2.200 ezer Ft-ba került.

2.) Elkészült a kitekintőpont a Vízműsoron a Komjáti Design kivitelezésében bruttó 1.800 ezer Ft összegben.

3.) A Kossuth Lajos utcai járda teljes felújítása folyamatban van a Csömöri Községgondnokság kivitelezésében.

4.) A Szabadság úton a Zöldfa étterem előtti esővíz elvezetés hibáját javítja a gondnokság Komjáti Design alvállalkozó bevonásával.

5.) Arany János utcai árok beszakadásának helyreállítása zajlik.

 

*****

 

Június 1-jén a Majorszegi településrészen élők számára tart lakossági fórumot a Képviselő-testület.

 

— Június 8-11. a település legnagyobb közösségi eseménye, a Csömöri Napok rendezvénysorozat várja az érdeklődő csömöri polgárokat.

 

— A következő rendes képviselő-testületi ülésre 2017. június 8-án kerül sor.

 

 

 

 

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

 

Megszakítás