Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2017 szeptember 07. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István beszámolója a 2017. június 29. – szeptember 7. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 7-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete június 29-én tartotta rendes ülését, melyen a képviselők néhány helyi önkormányzati rendelet módosítása mellett döntöttek több útfelújítási munka megkezdéséről. Két álláspályázat elbírálása is a napirendi pontok között szerepelt: 5 évre Szeltner Lászlót választották meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának, területi védőnői feladatok ellátásával pedig Berta Mónikát bízták meg.

 

2.) Június 30-án Tóth Eszter Zsófia Csömöri Hősök című könyvének bemutatóját tartották a Sinka István Községi Könyvtárban a VERITAS Történetkutató Intézet és Csömör Nagyközség Önkormányzata közös szervezésében. A megjelent vendégeket és érdeklődőket prof. dr. Szakály Sándor, a VERITAS Intézet főigazgatója és Fábri István polgármester köszöntötte. A kötetet Berki Imre történész, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója és dr. Szennyessy Judit, az Edutus Főiskola professzor emeritusza méltatta.

 

3.) Július 3-án Semmelweis-nap alakalmából Fábri István polgármester és dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte településünk egészségügyi intézményeinek dolgozóit.

 

4.) Július 6-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnöklete mellett.

 

5.) Július 11-én tartotta ülését a Helyi Tervtanács Király Noémi főépítész vezetésével a Polgármesteri Hi&vatalban.

 

6.) Július 11-én dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő, kormányzati kommunikációs államtitkár a nagyközség pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásainak helyszíneit tekintette meg Fábri István polgármesterrel.

 

7.) Július 12-én a DMRV Zrt. és Csömör Nagyközség Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés módosításának ügyében tárgyalt az Önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Eigler Tamás pénzügyi bizottsági elnök és a Polgármesteri Hivatalvezető munkatársai, illetve a DMRV Zrt. részéről Virág László vezérigazgatója és több munkatársa.

 

8.) Július 20-án Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető megbeszélést tartott Csömörön Marek Busch gyárigazgatóval , Buday Péter műszaki vezetővel és Gerda Zsuzsanna személyzeti vezetővel a Procter & Gamble-Hyginett Kft.  új gyári részlegének aktuális kérdéseiről.

 

9.) Július 20-án Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott, melyen a Csömöri Egészségház beruházási, illetve csapadékvíz-elvezetési pályázaton való részvétel mellett több ingatlanvásárlás ügyében is határozatot hozott a testület. Döntés született továbbá a DMRV Zrt.-vel való peren kívüli megállapodás és szerződés megkötéséről.

 

10.) Július 24. – augusztus 4. között a Polgármesteri Hivatalban a folyamatos ügyelet biztosítása mellett közigazgatási szünet volt.

 

11.) Augusztus 19-én Termelői és bolhapiacot tartottak  a Hősök terén.

 

12.) Az augusztus 20-i Szent István-napi községi ünnepi programok több helyszínen zajlottak. A Petőfi Sándor Művelődési Házban egész nap várta az érdeklődőket a Turnovszky István Kertbarát Kör által szervezett hagyományos Termény- és virágkiállítás. A délutáni községi ünnepi rendezvényen Fábri István polgármester mondott beszédet. Az onkormányzat és a művelődési ház által szervezett ünnepi programon fellépett a Csicsörke Néptáncegyüttes Csicsergő csoportja, a Báló Lipót Népdalkör valamint a Szabad Ötletek Színháza. Az új kenyeret Johann Gyula evangélikus lelkész szentelte meg. A Hősök terén idén első alkalommal, hagyományteremtő jelleggel népi játszóház és kézműves foglalkozások várták a kisgyermekes családokat.

Előző nap a Csömöri Tót Hagyományaink Házában ökumenikus imaórát tartottak, melyet a Pannonhalmán szolgáló Bese Gergő Péter római katolikus plébános, Esztergály Előd Gábor csömöri református lelkész és Johann Gyula csömöri evangélikus lelkész közösen celebrált. Az alkalmon közreműködött a Vox Animi Vegyeskar Takács László karnagy vezetésével, valamint a Csömöri Tót Hagyományaink Háza hagyományőrző csoportja. A helyszínen az érdeklődők megtekinthették Patyi László kiállítását „Apró csodák fából” címmel.

 

13.) Augusztus 22-én Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott, melynek fő témája a Csömöri Egészségház építési pályázata volt.

 

14.) Augusztus 26-án a helyi római katolikus egyházközség tagjai a plébánián fogadták a Mária út csömöri szakaszán áthaladó zarándokokat, akik az „1Úton a Nemzetközi zarándoklat a gyermekeket várókért” keretében haladták át a településen.

 

15.) Augusztus 27-én rendezték meg a III. Tóth Ilona női kézilabda emléktornát a csömöri sportcsarnokban. Az esemény főrendezője Vitéz Lovag Dömötör Zoltán, az 1956 Magyar Nemzetőrség, nemzetőr vezérezredese és elnök- főparancsnoka, rendezője Válé Flórián, a Csömöri Sport és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója volt. A kézilabdatorna fővédnöke Kovács Péter Budapest XVI. kerület polgármestere és Fábri István Csömör nagyközség polgármestere volt.

 

16.) Augusztus 31-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnöklete mellett.

 

17.) Szeptember 1-jén tartotta tanévnyitó ünnepségét a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola. A Major úti épületben megrendezett eseményen Bátovszky János iskolaigazgató, Fábri István polgármester és Eich László tankerületi igazgató köszöntötte az iskolásokat, pedagógusokat és szülőket az új tanév kezdete alkalmából.

Szeptember 1-jén a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában és a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodában is elkezdődött a nevelési év.

 

18.) Szeptember 2-3-án a csömöri sportcsarnokban rendezték meg a nemzetközti VI. Fábián Ferenc-Emléktornát, melyen egyúttal a Csömör KSK kézilabdacsapata alapításának 70. évfordulóját is megünnepelték. Az idei Fábián Ferenc-díjakat dr. Kiss Dezső egykori nagybányai játékosnak és Tóth Fekete Sándor egykori csömöri játékosnakítélték oda, melyet Fábri István polgármester, Válé Flórián a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint az alapító család részéről Fábián Ferenc és Fábián Pál közösen adtak át.

 

 

19.) Szeptember 2-án a Csalogány utca lakói hagyományos utcabált rendeztek.

 

20.) Szeptember 5-én a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésezett Tihanyi Ferenc elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatalban.

 

21.) Fejlesztések, jelentősebb felújítások:

 

1.) Intézményi felújítások, fejlesztések

 

A nyár folyamán hét középületünkben kezdődtek jelentős felújítási munkálatok, melyeket nagyrészt európai uniós pályázati forrásból (250 millió Ft), kisebb részt (20 millió Ft) önkormányzati saját költségvetésből finanszírozza a település. A KEHOP 5.2.9. pályázat keretében az épületek jelentős energetikai korszerűsítése történik meg, amelyhez hozzájárultak a két iskolaépületnél a tankerületi forrásból (26 millió Ft) megvalósuló fejlesztések is.

 

1.1.) A Kacsóh P. utcai óvoda elektromos munkái elkészültek az Elektro Controll Kft. kivitelezésében, bruttó 6.400.000,- Ft értékben, önkormányzati finanszírozásban. Az új homlokzati szigetelés és festés nagyrészt befejeződött, jelenleg már csak a tetőszigetelés és a mobilépület munkái vannak hátra. Ez utóbbiak pályázati finanszírozásból, bruttó 25.530.000 Ft összértékben valósulnak meg az Evo-Komplex Kft. (Zalaegerszeg) kivitelezésében.

1.2.) A Sportcsarnok tető-hőszigetelési munkái befejeződtek, pályázati forrásból bruttó 17.370.000,- Ft értékben, az Evo-Komplex Kft. kivitelezésében. Itt a napelemek elhelyezése van még folyamatban, szintén pályázati finanszírozásban, bruttó 28.260.000 Ft értékben.

1.3.) A Mátyás Király Általános Iskola ablakainak cseréje megtörtént, a beruházás az önkormányzat által elnyert pályázati forrásból, bruttó 34.000.000,- Ft értékben, az Evo-Komplex Kft. kivitelezésében valósult meg. Elkezdődött a teljes homlokzat felújítása és szigetelése szintén pályázati támogatásból, összesen bruttó 98.290.000 Ft értékben, továbbá tetőszigetelési munkákra is sor kerül. Az épületben ezen kívül belső burkolati felújításokat is végeztek, amelynek összértéke bruttó 10 millió Ft, a forrást a Dunakeszi Tankerületi Központ biztosította.

1.4.) A Krammer Teréz Zeneiskola Szabadság úti épületén, amely az általános iskola első osztályainak is helyt ad, nyáron teljes homlokzati felújításra került sor az önkormányzat által elnyert pályázati forrásból, jelenleg pedig a tetőszigetelés munkálatai zajlanak. Az Evo-Komplex Kft. kivitelezésében zajló munkák összege bruttó 17.120.000 Ft. Az épületben teljes fűtéskorszerűsítésre is sor került a Dunakeszi Tankerület finanszírozásában 16 millió Ft értékben.

1.5.) A Szociális Alapszolgáltatási Központban elkészült a kerítésépítés, a sátor alatti térkövezés, a külső parkolók kialakítása, valamint a tetőszerkezet megerősítése. A kivitelezést a Csömöri Községgondnokság végezte saját erőből, az Önkormányzat további bruttó 770.000,- Ft-ot biztosított a munkákra. Itt az épületenergetikai felújításokat az Evokomplex Kft. az ősz folyamán kezdi el, ezek összértéke bruttó 15.000.000 Ft lesz.

1.6.) A Laky utcai óvoda lábazati szigetelési és burkolási munkái a Csömöri Községgondnokság önerős kivitelezésében elkészültek, a felújításhoz az Önkormányzat további bruttó 970.000 Ft-ot biztosított.

1.7.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház homlokzati ablakainak, nyílászáróinak cseréje befejeződött. Továbbá a belső színpad szélesítése, padló és aljzat cseréje a szükséges gépészeti és elektromos munkákkal, illetve a nagyterem parketta felújítása is elkészült. A kivitelezést több cég alvállalkozói megbízással, illetve a Csömöri Községgondnokság önerőből végezte, amelyhez az Önkormányzat összesen bruttó 10.160.000 Ft-ot biztosított.

 

2. Közterületi felújítások, fejlesztések

2.1.) A Liget utca aszfaltozása elkészült. A beruházást a Budapest VIII. kerületi székhelyű Komjáti-Design Kft. végezte bruttó 10.460.000 Ft összegben. A beruházást az ingatlantulajdonosok 75%-ban, a munkákat koordináló önkormányzat 25%-ban finanszírozta.

2.2.) A Híd utca és az Auchan áruház közötti, önkormányzati út (04/3 hrsz.) stabilizálását és az itteni jelentős illegális hulladék elszállítását a csömöri székhelyű Uhrinwest Kft. végezte el, mintegy bruttó 3.950.000 Ft összegben, önkormányzati finanszírozásból.

2.3.) Befejeződött a Kossuth L. u. végén a csapadékvíz elvezetési árok felújítása és építése, a beruházást a Komjáti-Design Kft. végezte el bruttó 1.300.000 Ft összegben.

2.4.) Az Ulicska járdafelújítása jelenleg zajlik a Kossuth L. utca és a Bitskey Gy. utca között a Csömöri Községgondnokság kivitelezésében, önkormányzati önerős beruházásban.

2.5.) A Sármány és a Körmendi utcák aszfaltozása és csapadékvíz elvezetési munkálatai elkezdődtek a csömöri székhelyű Árla Kft. kivitelezésében, önkormányzati önerős beruházásban.

2.6.) A Rét utca, Páva és Laky bevezető utca közötti szakaszának aszfaltozása elkezdődött a Komjáti-Design Kft. kivitelezésében, önkormányzati önerős beruházásban.

2.7.) A Laky sarki buszvégállomás jegypénztárának és mosdójának építési munkálatai megkezdődtek a Csömöri Községgondnokság és több alvállalkozó kivitelezésében, az Önkormányzat és a Vo-Lan Kar Kft. közös finanszírozásában.

2.8.) A Tinódi köz önkormányzati önerős finanszírozásban zajló aszfaltozásának megkezdéséhez szükséges közterületi telek rendezése folyamatban van.

 

 

 

22.) Sport:

-A csömöri Balaska Márk és Birkás Balázs páros kajak 200 méteres távon világbajnoki címet szerzett Csehországban.

Csömör KSK labdarúgó csapata elkezdte a bajnoki idényt a Pest megyei II. osztály Keleti csoportjában. Az Rubeola FC Csömör futsal csapata is megkezdte bajnoki szereplését az NB II.      Keleti csoportjában.

A Csömör KSK kerékpárszakosztályának versenyzői a nyár folyamán is több értékes helyezést szereztek nemzetközi versenyeken. Az Ausztráliában jelenleg is zajló mountain bike világbajnokságon a magyar válogatott csapat, köztük Valter Attilával a 9. helyen végeztek.

 

*****

 

–  Szeptember 9-én Csömör szlovákiai testvértelepülésén, Mojmirovcén (Ürményben) rendezik a község legnagyobb eseményeként a Falunapokat.

 

–  Szeptember 9-én kerül megrendezésre a Középhegyi piknik, szeptember 16-án a Béke téri esték című településrészi közösségi esemény.

 

– A következő rendes képviselő-testületi ülésre 2017. szeptember 21-én kerül sor.

 

 

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

Megszakítás