Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2018 február 09. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2017. december 14. – 2018. január 25. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete december 14-én tartotta rendes ülését, melyen több helyi rendelet módosítása mellett szolgáltató céget választott a közvilágítás karbantartására, meghatározta a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok bérleti díjait és meghosszabbította az éjszakai tömegközlekedésre vonatkozó támogatási szerződést.

 

2.) December 16-án rendezték meg az Idősek szeretetünnepét és a Mindenki karácsonyát a művelődési házban.Az időseket Hegyesiné Nagy Ibolya, a SZAK vezetője és Fábri István polgármester köszöntötte.  Tormay-Lesták Mária alpolgármester énekével, dr. Szarka Zsuzsanna képviselő pedig verssel lepte meg a közönséget. Lelki útravalót Johann Gyula evangélikus lelkész mondott, majd az ünnepi műsor következett, mely után az időseket a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület látták vendégül a téren. Késő délután a Mindenki karácsonya kulturális programot követően a hagyományokhoz híven a csömöri civil csoportok vendégelték meg a közönséget a Hősök terén.

 

3.) December 17-én gyújtották meg a harmadik adventi gyertyát a Hősök terén a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömöri szervezésében. Dunavölgyi Illés Sándorné önkormányzati elnök köszöntése után a Baptista Gyülekezet énekkara és a Tiszta Forrás népdalkör énekelt Köles Éva vezetésével.  Adventi gondolatokat mondott Eszes Zoltán, a csömöri baptista gyülekezet lelkipásztora.

 

4.) December 19-én Óvodai szülői fórumot tartottak a Kacsóh Pongrác utcai óvoda lehetséges evangélikus fenntartásáról. A fórumon Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária alpolgármester, Varga Márta a Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási osztály vezetője, és Johann Gyula Csömöri Evangélikus Egyház lelkésze, dr. Kemény Csaba a Csömöri Evangélikus Egyház felügyelője, Reikortné Bálint Zsuzsa oktatási referens, valamint a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda pedagógusai válaszoltak a szülők kérdéseire.

 

5.) December 23-án negyedik adventi gyertya lángja is kigyúlt a Hősök terén a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömöri szervezésében. Dunavölgyi Illés Sándorné önkormányzati elnök köszöntése után a Freundeskreis énekkar énekelt, vezényelt: Nyikos Edit, zongorán kísért Trázsi Erzsébet. Adventi gondolatait Görbe József római katolikus plébánososztotta meg a jelenlévőkkel.

 

6.) December 19. – 23. között tartották a szokásos karácsonyi évzáró rendezvényeiket a helyi intézmények és szervezetek.

 

7.) December 20. – Január 2. között hivatali szünet volt, a Csömöri Polgármesteri Hivatal zárva tartott.

 

 

 

8.) Január 5-én kapta meg Önkormányzatunk a hivatalos értesítést a Magyar Államkincstártól, miszerint 200 millió Ft-ot nyert a település a Csömöri Egészségház megépítésérea PM _EUALAPELLATAS 2017/5 pályázaton, melyet az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására írtak ki Pest megyében, 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kap a nagyközség. A teljes beruházás bruttó 480 millió Ft, amelyből így 280 millió Ft-ot kell állnia saját erőből a településnek.

9.) Január 8-án a Középhegyi u. 4. szám alatti ingatlan tulajdonosaival Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető társtulajdonosi egyeztetést tartott az ingatlanra vonatkozó bontás kötelezése ügyében.

 

10.) Január 9-én a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésezett Tihanyi Ferenc elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatalban.

 

11.) Január 11-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnöklete mellett.

 

12.) Január 15-én a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Eigler Tamáselnökletével aPolgármesteri Hivatalban.

 

13.) Január 16-án az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság ülését Pásztor Sándor elnök vezette a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

14.) Január 19-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban a Magyar Kultúra Napja programsorozat várta az érdeklődőket.  A felvidéki néptáncbemutatót a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes táncosai tartották, ezt táncház követte, kísért az Erdőfű zenekar.

 

15.) Január 20-án a szokásos termelői és bolhapiac zajlott a Hősök terén.

 

16.) Január 20-án rendezték meg idén második alkalommal a Nefelejcs Művészeti Óvoda  jótékonysági bálját, melyen több mint Egymillió forint gyűlt össze, amit az óvodában működő csoportok támogatására kívánnak fordítani.

 

17.) Január 22-én lakossági egyeztetést tartottak a Tinódi utcában élők részére, a tervezett útszélesítés és lakossági szerződéskötés tárgyában, melyet Fábri István polgármester, Tihanyi Ferenc képviselő, Benkó Gábor műszaki osztályvezető tartott a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

18.) Január 22. – január 27. között zajlik az ökumenikus imahét, amelynek keretében a keresztény felekezetek helyi közösségei a római katolikus és az evangélikus templomban, illetve a baptista imaházban közös egyházi alkalmakat tartanak.

 

19.) Január 23-án az óvodavezetés ügyében egyeztető megbeszélést tartottak a Polgármesteri Hivatalban. Az egyeztetésen Böde Júlianna, Biró Zsuzsa, Mónusné Deák Mária óvodavezető-helyettesek, valamint Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester vettek részt.

 

20.) A bíróság is egyetértett a csömöri önkormányzattal, hogy az iskolák államosítása alaptörvény-ellenes volt Magyarországon. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2018. január 8-ával felfüggesztette Csömör Nagyközség Önkormányzata, mint felperes és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint alperes közötti pert. A bírósági végzésében elfogadta az önkormányzat érveit, miszerint a 2017. január 1-jén életbe lépett iskolai államosításról szóló törvény alaptörvényt sért, és ezért az Alkotmánybírósághoz fordul, hogy a szóban forgó törvény vonatkozó rendelkezéseit semmisítse meg és alkalmazásait zárja ki. A bíróság döntésével a hazai országos médiumok kiemelt terjedelemmel foglalkoztak az elmúlt napokban.

 

21.) Fejlesztések, jelentősebb felújítások:

21.1.) Intézményi felújítások, fejlesztések

Öt önkormányzati intézményben zajlanak jelenleg épületenergetikai beruházások európai uniós pályázati forrásból.

21.1.1.) A Kacsóh P. utcai óvodában a mobil épület színezése van még hátra.

21.1.2.) A sportcsarnokban a napelemek elhelyezése megtörtént, a villanyórák cseréjét végzi az ELMŰ Zrt.

21.1.3.) A Mátyás Király Általános Iskola Major úti épületében a padlásfödém hőszigetelése még folyamatban van.

21.1.4.) A Szociális Alapszolgáltatási Központban a födém hőszigetelését kell befejezni.

 

21.2. Közterületi felújítások, fejlesztések

21.2.1) A Kölcsey Ferenc utca aszfaltozását a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt szünetelteti az ÁR-LA Kft.

21.2.2.) Az önkormányzat által megvásárolt Palotai u. 2. szám alatti lakás belső felújítási munkáit végzi a  Csömöri Községgondnokság.

 

 

*****

 

– Február 10-én rendezik meg a XIX. Hájastészta- és fánksütő és V. Lekvárfőzőversenyt a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

 

– A következő rendes képviselő-testületi ülésre 2018. február 15-én kerül sor.

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

Megszakítás