Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2018 november 29. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2018. október 18.– 2018. november 15. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

 1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 18-án tartotta rendes ülését, melyen a képviselők lezárták a Csömöri Egészségház bútorozási munkáira kiírt közbeszerzési eljárást. A Testület elfogadta a lakossági komposztálás támogatásáról szóló rendelettervezetet és döntött a Boldog Óvoda és Iskola programban résztvevő csömöri pedagógusok képzésének önkormányzati támogatásáról.

 

2.) Október 19-én Fábri István polgármester és dr. Katona Péter jegyző átvették a Nagycsaládosok Országos Egyesületének „Családbarát Önkormányzat Díj”-át az Országház Vadász termében.

 

3.) Október 19-én a Csömöri Civil Egyesület aláírásgyűjtéssel egybekötött tiltakozó demonstrációt szervezett a csömöri HÉV megmentéséért az Állomás utcában. Az eseményen felszólalt Fábri István polgármester is.

 

4.) Október 19-én tartották a Karitász bált a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A jótékonysági bált a Csömöri Szent Rita Karitász Közösség szervezte Eölyűné Kákonyi Anett vezetésével. A megjelent vendégeket Bokros Levente helyi plébános köszöntötte. A bálon részt vett többek között dr. Bándi Gyula római katolikus egyházközségi elnök, a jövő nemzedékének ombudsmanja, Fábri István polgármester és Szántóné Hermányos Mária képviselő is. Az eseményen a Csicsörke Néptánc Egyesület, majd Szántó Dóra Viola adott műsort.

 

5.) Október 20-án a szokásos Termelői és bolhapiac zajlott a Hősök terén, nagy látogatottság mellett.

 

6.) Október 20-án tartották az első sváb Octoberfest-et a Hősök terén. A megjelenteket Dunavölgyi Illés Sándorné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. A rendezvényt jelképesen egy söröshordó csapra verésével nyitotta meg Fábri István polgármester, Dunavölgyi Illés Sándorné elnök, Felvári Péter kocsmáros, valamint Korda Károly volt sörfőző. A talpalávalót a Dieeberkapelle zenekar játszotta.

 

7.) Október 21-én az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottak a Gloria Victis emlékműnél az alapítvány, Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezésében. A megjelenteket Mátyás Sándor alapítványi kuratóriumi elnök köszöntötte. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Marinovich Endre professor emeritus, Csömör Díszpolgára. A rendezvény végén koszorút helyeztek el a szónokok, a település civil szervezetei és pártjainak helyi szervezetei. Csömör Nagyközség Önkormányzata nevében Fábri István polgármester és Kadók Ferencné képviselő helyezte el az emlékezés virágait.

 

8.) Október 23-án Forradalom és művészet címmel irodalmi estet tartottak az 1956-os forradalom emlékére a Petőfi Sándor Művelődési Házban az intézmény és Csömör Nagyközség Önkormányzata közös szervezésében. A megjelenteket Szántóné Hermányos Mária képviselő köszöntötte. Felléptek: Huszárik Kata Mensáros László-díjas színművésznő és Haagen Imre színművész.  Az ünnepségen az önkormányzat részéről Fábri István polgármester és Kadók Ferencné képviselő is jelen voltak. Az esemény végén a résztvevők átvonultak a helyi köztemetőbe és az 1956-os hősi halott Knipfer Tibor sírjánál mécsest gyújtottak.

 

9.) Október 25-én a Más kép író és olvasó találkozón Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő, drámaíró, íróval beszélgetett a Petőfi Sándor Művelődési Ház galéria termében Huszárik Kata színművésznő.

 

10.) Október 30-án a Polgármesteri Hivatalban tartotta ülését a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Tihanyi Ferenc elnöklete mellett.

 

11.) Október 31-én Reformáció ünnepe alkalmából délelőtt ünnepi istentisztelet tartottak az evangélikus templomban, amelyen Johann Gyula evangélikus hirdetett igét. Este 18 órakor a csömöri baptista, református és evangélikus felekezetek tartottak közös ünnepi istentisztelet, az újonnan átadott református gyülekezeti házban, melyen Eszlényi Ákos evangélikus lelkész, Esztergály Előd Gábor református lelkész, és Eszes Zoltán baptista lelkipásztor hirdették az igét. Az alkalmon Bokros Levente római katolikus plébános is köszöntötte a protestáns híveket.

 

12.) November 1-jén, Mindenszentek ünnepén egyházi szokás szerint a csömöri temetőben emlékeztek az elhunytakra a hozzátartozók. Fáklyás felvonulást tartottak a Csömöri Tót Hagyományok Házától a temetőben álló szlovák sírhelyhez, a résztvevőkkel Takács László karnagy, a Csömöri Vox Animi Vegyeskar Egyesület elnöke, valamint Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese osztotta meg emlékeit.

 

13.) November 5-én tartotta ülését a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Eigler Tamás elnökletével a Polgármesteri Hivatalban.

 

14.) November 6-án tartotta ülését a Helyi Tervtanács Király Noémi főépítész vezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

 

15.) November 6-án az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság tartotta ülését Pásztor Sándor elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

16.) November 7-én a Zöld Híd Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén Tihanyi Ferenc képviselő és Kulich Gábor a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője vettek részt Kerepesen, a Hulladékkezelő Központban. Az ülésen dr. Gémesi György elnök, gödöllői polgármester a központi-állami finanszírozás ellehetetlenülése miatt bejelentette lemondását a társulás elnöki posztjáról, néhány napra rá pedig a Zöld Híd Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás ügyvezetője, Gyenes Szilárd is ugyanezen okokból lemondott.

 

17.) November 7-én a Csömöri Kulturális Közalapítvány tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Harmath Diána elnöklete mellett.

 

18.) November 8-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság  ülésezett a Polgármesteri Hivatalban Szántóné Hermányos Mária elnökhelyettes vezetésével.

 

19.) November 8-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat tartotta rendes ülését Dunavölgyi Illés Sándorné elnöklete mellett, majd ezt követően közmeghallgatását a Sinka István Községi Könyvtárban.

 

20.) November 8-án Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott, melyen a testület megvitatta a központi finanszírozás ellehetetlenülése miatt, a lakossági hulladék elszállításával kapcsolatban kialakult problémákat, és döntött egy rendkívüli önkormányzati pénzügyi keret elkülönítéséről. Az ülésen a képviselők döntöttek a Csömöri Egészségház kert és udvar terveinek módosításáról, megvitatták az intézmény belső eszközeinek összeállítását és az Állomás utca rendezésével kapcsolatos kérdéseket, valamint  elfogadták a Csömöri Szabadtéri Sportközpont és a hozzá kapcsolódó ingatlanok fejlesztési koncepcióját.

 

21.) November 9-én „Kórusünnep Csömör kórusaival” címmel Erkel Ferencre és a zene világnapjára emlékeztek Csömörön a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A jótékonysági hangversennyel Szent Istvánt idéző első csömöri köztéri bronzszobor felállítását támogatták. Az esemény fő szervezője Nyikos Edit, az Amantis kórus vezetője volt.

 

22.) November 9-én a Laky utcai Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodában és a Kacsóh P. utcai Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvodában Márton-napi eseményeket tartottak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok részvételével.

 

23.) November 10-én a Zöldhíd Társulási Tanácsülésén Fábri István polgármester vett részt Kerepesen, a hulladékszállító telephelyén.

 

24.) November 10-én megtartott szlovák önkormányzati választásokon testvértelepülésünk, Mojmírovce (Ürmény) választópolgárai ismét Martin Palkát választották meg a község polgármesterének. Imrich Kovác, aki 2014-ig volt Mojmírovce polgármestere, a választásokat követően a település önkormányzati képviselőjeként folytatja munkáját. Fábri István polgármester levélben gratulált Martin Palkának és Imrich Kovácnak a választásokon elért eredményhez.

 

25.) November 14-én a Csömöri Egészségház záró közbeszerzési szerződését is aláírta Fábri István polgármester a belső, előre gyártott bútorozására Kreka Judit az Ultragel Hungary 2000. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kereskedelmi igazgatójával.  

                                                                                         

26.) November 15-én két fő, Csömörön lakó erdélyi lakos tett ünnepélyes állampolgársági esküt Fábri István polgármester előtt.

 

 1. ) Fejlesztések, jelentősebb felújítások:

 

 1. 1.) Intézményi felújítások, fejlesztések
 2. 1.1.) A Csömöri Egészségház kivitelezésével megbízott Jánosik és Jánosik Kft. a befejező elektromos gépészeti és szakipari munkákat végzi.
 3. 1.2.) A Laky utcai óvoda belső játszóterének felújítása, játszóeszközök cseréje, valamint a gumiburkolat elkészült. A kivitelezést a Csömöri Községgondnokság közreműködésével a Mindigfa Kft. végezte el, bruttó 16.200.000 Ft értékben.

 

 1. 2.) Közterületi felújítások, fejlesztések
 2. 2.1.) Az Állomás utcában és a Szabadság úton, illetve a Csömöri Egészségház udvarán a parkoló- és járdaépítési munkák zajlanak, amelyet a Komjáti-Design Kft. végez.
 3. 2.2.) A Középhegy utca I. ütem – Búzavirág utca és Meredek utca- közötti szakaszának aszfaltozása elkészült, a csapadékvíz elvezető árkok befejező munkálatai zajlanak az ÁR-LA Kft. kivitelezésében.
 4. 2.3.) A Vadkerty Zsigmond utca útfelújítási és csapadékvíz elvezetési munkálatai befejeződtek az Aszfalt és Bontás Kft. kivitelezésében, bruttó 13.000.000 Ft értékben.
 5. 2.4.) A Géza Fejedelem utca útfelújítási és csapadékvíz elvezetési munkálatai szintén befejeződtek. A kivitelezést az Aszfalt és Bontás Kft. végezte el bruttó 9.500.000 Ft összegért.
 6. 2.5.) Az Ibolya utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái zajlanak az ÁR-LA Kft. kivitelezésében. Az aszfaltozás elkészült, a csapadékvíz elvezető árkok építése még zajlik.
 7. 2.6.) A Major úti kerékpárút II. szakaszának kivitelezési munkái megkezdődtek, a kivitelezést az ÁR-LA Kft. végzi. A szegélyezés elkészült, az aszfaltozás folyamatban van.
 8. 2.7.) A Főnix utcai kandelláberek telepítése megtörtént, bruttó 4.000.000,- Ft értékben a Bravolight Kft. kivitelezésében, a Csömöri Községgondnokság közreműködésével.
 9. 2.8.) A Laky bekötőút gyalogos- és kerékpárút építése az Úttengely Kft. kivitelezésében elkezdődött.
 10. 2.9.) A Laky bekötúton megkezdték a szalagkorlátok szerelését.

 

 1. 3.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. kivitelezésében zajló jelentősebb karbantartási, felújítási munkák

– A Csömör-Liget utca sarkán lévő árok kiépítését bruttó 96.000,- Ft értékben végezték el.

– A Határ úton a padkarendezés, valamint az árok kialakítása folyamatban van.

A Csömöri Horgásztó közösségi- és játszóterének fejlesztése folyamatban van.

– A Körmendi utca járdafelújítása elkészült.

– A lakossági faültetési programon belül megkezdődött a fák elültetése.

 

 

 

*****

 

 

—November 17-én a megyei szlovák nemzetiségi önkormányzat által szervezett Márton-napi Tollfosztó bálra várják az érdeklődőket a Csömöri Sportcsarnokban.

 

– A településen november végén kezdődnek az ádventi programsorozat, illetve december elején hagyományos Mikulás-napi események lesznek. Az adventi egyházi alkalmakat a szokásos rend szerint tartják a csömöri keresztény közösségek.

 

— A következő rendes képviselő-testületi ülést 2018. december 13-án tartja az önkormányzat.

 

 

 

 

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás