Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2019 április 17. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2018. február 28.– 2019. március 28. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 28-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

  1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 28-án tartotta rendes ülését, melyen a képviselők döntöttek a Csömör Nagyközség településrendezési eszközeinek véleményezését követően beérkezett álláspontokról, a véleményezési szakasz lezárásáról, az önkormányzati bölcsődeépítés pályázatán történő indulásról, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola étkezőjének felújításáról és bővítéséről, valamint az idei Csömör Díszpolgára cím és Csömör Községért Emlékérem idei kitüntetettjeiről. Elbírálták a házi- és gyermekorvosi asszisztensi álláshelyekre kiírt pályázatokat, elfogadták Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2019-2021. évi fejlesztési koncepcióját.

 

2.) Március 1-3. között tartották a hagyományőrző Téltemető rendezvényt Torockón, Csömör erdélyi testvértelepülésén. Az eseményen a csömöri küldöttség tagjaként többek között dr. Katona Péter jegyző és Tihanyi Ferenc képviselő vett részt.

 

3.) Március 2-án, idén 13. alkalommal tartották meg a tavaszi civil szemétszedési akciót, melynek során mintegy kéttucat csoport tisztította meg Csömör különböző természeti részeit.

 

4.) Március 3-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör szervezésében, Dunavölgyi Illés Sándorné vezetésével rendezték meg a IV. Sváb farsangi felvonulás, melynek keretében a hagyományokat felélesztve, szalmabábuk elégetésével búcsúztatták a telet a pataksétánynál, majd a rendezvény mulatsággal folytatódott a művelődési házban.

 

5.) Március 3 – 9. között zajlott a farsangi imahét az evangélikus templomban.

 

6.) Március 7-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett a Csömöri Egészségház közösségi termében, Szántóné Hermányos Mária elnökhelyettes vezetésével.

 

7.) Március 8-án a HÉV-Állomás utcában elkészült egészségházat péntek délelőtt nyitotta meg hivatalosan Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Tóth Edit főorvos, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház orvosigazgató-helyettese, dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke, Madarasné dr. Hülitzer Katinka önkormányzati képviselő és Fábri István polgármester. Az eseményen részt vettek Csömör díszpolgárai és emlékérem kitüntetettjei, a helyi intézmények vezetői, az önkormányzati képviselők, az egészségügyi dolgozók, a környező települések polgármesterei, illetve a beruházásban részt vevő cégek vezetői is. Délután minden érdeklődő megnézhette, körbejárhatta az új létesítményt, ahol Fábri István polgármester vezette körbe a megjelenteket.

 

8.) Március 12-én a Polgármesteri Hivatalban tartotta ülését a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Tihanyi Ferenc elnöklete mellett.

9.) Március 14-én rendezték Csömörön a nemzeti ünnepi megemlékezést az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. A Petőfi-emléktáblánál Németh Kornél, a Mátyás Király Általános Iskola 6. d osztályos tanuló szavalatának meghallgatása után a település vezetése, a nemzetiségi önkormányzatok, a helyi civil szervezetek és az országos politikai pártok helyi szervezetei helyezték el koszorúikat. Csömör Nagyközség Önkormányzata nevében Eigler Tamás és Szántóné Hermányos Mária önkormányzati képviselő koszorúzott. Ezt követően a Petőfi Sándor Művelődési Házban kulturális műsorral folyatódott a megemlékezés. Ünnepi beszédet mondott Fábri István polgármester. Az ünnepségen Galkó Balázs színművész, a Mátyás Király Általános Iskola 8. évfolyamának diákjai előadását és a Csicsörke Néptáncegyüttes felnőtt csoportjának műsorát tekintette meg a közönség. Idén Csömör Községért Emlékérem kitüntetésben a Csömöri Állatvédő Civil Szervezet és a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület részesült. Csömör Díszpolgára kitüntető címben részült Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és dr. Bándi Gyula környezetjogász, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó obmudsmanhelyettes. Az elismerő oklevelet Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester adták át.

10.) Március 15-én, idén hetedik alkalommal szervezett az önkormányzat gyalogtúrát Isaszegre az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc híres csatájának emléket állító szoborhoz, mint a kistérség legjelentősebb ’48-as emlékművéhez. Az önkormányzat koszorúját Fábri István polgármester és dr. Katona Péter jegyző  helyezték el.

11.) Március 16-án a termelői és bolhapiac várta vásárlóit a Hősök terén.

 

12.) Március 18-án a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tartotta ülését Eigler Tamás elnöklete mellett, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

13.) Március 18-án a Csömöri Kulturális Közalapítvány tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban Harmath Diána elnökletével. A benyújtott pályázatok elbírálása után a középiskolások ösztöndíjpályázatán 21 fő kapott összesen 765.000,- Ft támogatást, a pályázó csömöri művészek közül 7 fő kapott összesen 570.000, Ft támogatást.

 

14.) Március 19-én az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság tartotta ülését Pásztor Sándor elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

15.) Március 19-én a Más kép író és olvasó találkozón Nyáry Krisztián író, irodalomtörténésszel beszélgetett a Petőfi Sándor Művelődési Ház saroktermében Huszárik Kata színművésznő.

 

16.) Március 21-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett a Polgármesteri Hivatalban, Szántóné Hermányos Mária elnökhelyettes vezetésével.

 

17.) Március 21-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottak, melyen döntöttek az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásba delegált személy kiválasztásáról, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről – tanulói létszám emelkedése miatt, a Csömöri Egészségház II. sz. parkolójának építésére kiírt közbeszerzés lezárásáról – kivitelező kiválasztásáról, a Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021.                                                                                                 – II.2. Útépítések,

fejlesztendő településrészek: Dezsőfia u., Liget u. és Táncsics u. hiányzó szakaszainak aszfaltozásának kivitelezőjéről.                                                                                                      

18.) Március 23-án az Éless-Szín elődadásában a Kész kabaré című darabot tekinthette meg a közönség a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

 

19.) Március 25-én az Árpádföldi út aszfaltozása kapcsán tartottak lakossági egyeztetést a Polgármesteri Hivatal tanácstermében az érintett ingatlantulajdonosok részére. Az egyeztetést Fábri István polgármester és Eigler Tamás képviselő vezették.

 

 

  1. ) Fejlesztések, jelentősebb felújítások:

 

  1. 1.) Közterületi felújítások, fejlesztések
  2. 1.1.) Az Állomás utcában és a Szabadság úton, illetve a Csömöri Egészségház udvarán parkoló- és járdaépítési munkák zajlanak a Komjáti-Design Kft. kivitelezésében.
  3. 1.2.) Megkezdődött az Erzsébet utca felújítása az ÁR-LA Kft. kivitelezésében.
  4. 1.3.) Megkezdte a Laky bekötőút melletti gyalogos útvonal aszfaltozási munkáit az Úttengely Kft.

 

  1. 2.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. kivitelezésében zajló jelentősebb karbantartási, felújítási munkák

– A Határ úton a padkarendezés, valamint az árok kialakítása folyamatban van.

A Csömöri Horgásztó közösségi- és játszóterének fejlesztése folyamatban van.

Kossuth L. utcai Coop ingatlan felújítása elkészült, bruttó 3.000.000,- Ft értékben.

A strand mosdóhelyiségének belső burkolása, festése zajlik.

– A sportpálya lelátó karbantartása folyamatban van.

– A Csömöri Egészségház belső-külső udvarának kialakítása zajlik.

Horgásztó felnőtt kondipark telepítése és a terület rendezése folyamatban.

– A tűzoltó állomás felújításának előkészítése folyamatban van.

– A Corvina téri a játszótérre új pingpongasztal került kihelyezésre, bruttó 300.000,- Ft értékben.

– A Príma áruház előtt 5 db bringatároló került kihelyezésre, bruttó 50.000,- Ft értékben.

 

 

*****

 

 

—Április 6-án Egészségnap lesz a Csömöri Egészségházban és a Petőfi Sándor Művelődési Házban .

 

— A következő rendes Képviselő-testületi ülést 2019. április 25-én tartja az önkormányzat.

 

 

 

 

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

 

 

 

 

 

Megszakítás