Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2016 október 23. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2016. szeptember 22.—2016. október 20. közötti időszakról.

 

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 20-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 22-én tartotta rendes ülését, melyena képviselők elfogadták az óvoda munkatervét és a Helyi Építési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárását, döntöttek a zeneiskola kérelmei ügyében, valamint több beruházás elindításáról.

 

2.)Szeptember 24-én rendezték meg községünk második legnagyobb eseményét, a Szüreti mulatságot, melynek keretében a hagyományokhoz híven főzőversenyt, pálinka- és befőző-versenyt is tartottak a Petőfi Sándor Művelődési Házban és a Hősök terén. Ezen a napon HÉV-nosztalgia járat Csömör—Örs vezér tere között szállította az érdeklődő utasokat.  A rendezvény főszervezője Szeltner László igazgató volt. Fábri István polgármester mellett Tormay-Lesták Mária, Eigler Tamás, Kadók Ferencné, Pásztor Sándor, dr. Szarka Zsuzsanna, Szántóné Hermányos Mária és Tihanyi Ferenc képviselők is részt vettek az eseményen.

Előző délután a 880 éves Csömör – a 300 éve újratelepített község helytörténeti programsorozatának záróeseményeként kiállítás nyílt, melyen a régmúlt idők hétköznapjait, szokásait megörökítő eddig soha nem látott fotók láthatók. A kiállítást Sipos Tamás nyitotta meg.

 

3.) Szeptember 25-én a Csömöri Körtúra gyalogos útvonalának felavató bejárására került sor.A 18 (21) kilométeres távot végül 61 fő teljesítette. A tájékoztató tábláknál Fábri István polgármester, Bíró Attila korábbi alpolgármester, Onhausz Erzsébet tájkertész, Winkler Ágnes történelem tanár és Aranyossy Péter Máté történész mondtak rövid ismertetőt.

 

4.) Szeptember 27-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében ülésezett a Helyi Tervtanács Király Noémi főépítész vezetésével.

5.) Szeptember 27-én a Procter & Gamble 25 éves jubileumi ünnepségén Geraldine Huse vezérigazgató meghívásának eleget téve vett részt Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető.

6.) Szeptember 29-én a Közbiztonsági Alapítvány Kuratóriumi ülése zajlott a Polgármesteri Hivatal tanácstermében dr. Vermes Péter elnöklete mellett.

7.) Október 1-én tartotta a Furmicska Néptánc Egyesület gálaünnepségét megalakulásuk 10 éves évfordulója alkalmából a Művelődési Házban., a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Furmicska Néptánc Egyesület elnöke Szabó Erzsébet szervezésében. Köszöntőt mondott Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Fábri István Csömör Nagyközség polgármestere, Imrich Kovác Mojmirovce (Ürmény) polgármestere, Tyukos Ferenc Imely polgármestere,  Zelman Ferenc Szlovák Unió képviseletében, Dr. Király Katalin az Országos Szlovák Közművelődési központ igazgatója, Dr. Szabó Zsuzsa a Dolina elnöke, Aszódi Csaba András a Dolina alelnöke, Rapai István a Kistarcsai hagyományőrző csoport vezetője, Kele Jenő és Petrovits Viktória Ecser Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében, Zombori Hubertné a Kerepesi Pávakör elnöke, valamint Takács László karnagy, a Csömöri Vox Animi Vegyeskar Egyesület elnöke. A rendezvényen Kadók Ferencné, Pásztor Sándor, Szántóné Hermányos Mária, Tihanyi Ferenc, Tormay-Lesták Mária és Madarasné dr. Hülitzer Katinka  képviselők is részt vettek.

8.) Október 2-án, idén 5. alkalommal került megrendezésre a Csömöri Csatangoló teljesítménytúra Bíróné Tóth Erika a csömöri nordic walking vezetője szervezésében. Évről-évre többen vesznek részt az eseményen az idén összesen a három távon (10, 25, 35 km) 444 fő állt rajthoz és 49 kutyát hoztak magukkal a túrázók. Csömörön kívül 38 településről érkeztek a résztvevők. Fábri István polgármester is részt vett a rendezvényen.

 

9.) Október 2-án Csömörön is az urnákhoz járulhattak a szavazópolgárok a migráns kvóta ügyben

kiírt népszavazás alkalmával. A részvétel hasonló volt, mint az országos átlag, 40%.

10.) Október 3-án tartotta ülését a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Eigler Tamás elnökletével aPolgármesteri Hivatal tanácstermében

11.) Október 3-án a Formás utca lakói részére tartottak lakossági fórumot a tervezett önerős útfelújítási és vízelvezetési munkák ügyében. Az egyeztetésen Eigler Tamás beruházási tanácsnok, dr. Katona Péter jegyző és Benkó Gábor műszaki osztályvezető vettek részt.

12.) Október 4-én mutatkozott be az új tankerületi igazgató Eich László, akivel Fábri István polgármester egyeztetett a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről.

13.) Október 4-én közösen ülésezett az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Pásztor Sándor és Tihanyi Ferenc elnökök vezetésével, mert mindkét bizottságot érintő kérdéseket kellett megvitatniuk. 

14.) Október 5-én Tőkei Gergő az Auchan Csömör áruház igazgatójának rövid köszöntője után Fábri István polgármester nyitotta meg az Auchan Áruház által megrendezett szolidaritás napja című rendezvényt. Az Auchan az Ifjúságért Alapítvány ünnepélyes keretek között adta át támogatását az általa kiírt pályázat nyertesének az Emberbarát Alapítványnak, mellyel a szervezet a „Józan szenvedélybetegek sütőipari munkás képzése” című projektet támogatják.

15.) Október 6-án, Krammer Teréz Zeneiskola 25 éves évfordulója alkalmából rendezett táblaavató  ünnepségén és koszorúzáson vett részt Fábri István polgármester. Az ünnepséget Ráduly Ildikó a Zeneiskola igazgatója nyitotta meg. Tankerület részéről jelen volt Eich László tankerületi igazgató és Fábián Zsolt tanügy igazgatási referens.

16.) Október 6-án az Aradi vértanukra emlékezve helyeztek el mécsest Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária alpolgármester, Eigler Tamás, Kadók Ferencné, Pásztor Sándor, és dr. Szarka Zsuzsanna képviselők a Hősök terén.

17.) Október 7-én Krammer Teréz Zeneiskola tanárai és volt növendékei koncertjének adott helyet a művelődési ház. Az intézményben több mint 20 éve tanító pedagógusok emlékplakettet kaptak, melyet Fábri István polgármester adott át. 

18.) Október 8-án került megrendezésre a 4. Karitasz bál a művelődési házban a Csömöri Szent Rita Karitasz szervezésében. Az önkormányzat képviseletében jelen volt Fábri István polgármester és  Szántóné Hermányos Mária képviselő.

19.) Október 9-én a csömöri Evangélikus Egyház Gyülekezeti napján Fabiny Tamás az Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület püspöke prédikált a délelőtti istentiszteleten, majd délután Fábri György az Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület felügyelője tartott előadást az egyház jövőjéről.

20.) Október 9-én a Zene Világnapján Mihókné Nyikos Edit az Amantis Kamarakórus vezetője által szervezett Kórusünnep című rendezvény zajlott a Művelődési Házban. A rendezvényen a Báló Lipót Kulturális Egyesület Liska Gyuláné vezetésével, a Tiszta Forrás Népdalkör, a katolikus és az evangélikus egyház kórusai, valamint a Mátyás Király Általános Iskola kórusa lépett fel. Az eseményen Fábri István polgármester és Kadók Ferencné és Szántóné Hermányos Mária képviselők is jelen voltak.

21.) Október 10-én dr. Katona Péter jegyző a szép korú Hanzel Jánosné Tompa Mihály utca 24.sz. alatti lakost 90. születésnapja alkalmából köszöntötte és adta át Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő oklevelét.

 

22.) Október 11-én a Helyi Tervtanács ülésezett Király Noémi főépítész vezetésével a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

23.) Október 12-én Döbrei István és Kiss László infrastruktúra főmérnök a BKV részéről Fábri Isván polgármesterrel a HÉV közlekedésfejlesztési elképzelésekről tárgyaltak.

24.) Október 13-án Dul Udóné Gödöllői Coop vezérigazgatójával egyeztetett Fábri István polgármester.

25.) Október 13-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnöklete mellett.

 

26.) Október 13-án tartotta ülését a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunavölgyi Illés Sándorné elnökletével a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

27.) Október 15-én sitt gyűjtés zajlott községünkön, melynek során kb. 50 m3 sittet adtak le a lakosok a Községgondnokságra.

28.) Október 15-én Báló Lipót Egyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen az egyesületet köszöntötte Fábri István polgármester, Szabóné Tóth Katalin az Országos Szlovák Önkormányzat nevében, Galba Levente a Kórusok Országos Tanácsa Népzenei Tagozata nevében, Szabó Erzsébet a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Furmicska Néptánc Egyesület nevében, dr. Szabó Zsuzsanna a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete nevében, Jakab Mihály a Mogyoródi népdalkör nevében, Mihókné Nyikos Edit az Amantis Kamarakórus nevében, Dombrádi Lászlóné a Tiszta Forrás Népdalkör nevében.

29.) Október 16-án Holocaust megemlékezést tartottak a Zsidó sírkertben Csömör Nagyközség Önkormányzata, a MAZSIHISZ és az Élet Menete Alapítvány támogatásával.  A vendégeket Hantos Péter a Zsit Egylet baráti társaság vezetőjeés felesége Hantos-Hajdú Erika köszöntötte.  A gyászszertartást Verő Tamás a Frankel Zsinagóga rabbija celebrálta. Beszédet mondott Kiss Henriett a MAZSIHISZ alelnöke és Fábri István polgármester. (A Vox Animi Vegyeskart Takács László karnagy vezényelte, Verset mondott Lukács Ádám gimnazista tanuló, a Csapraforgó című helyi újságból (2008) Tenczer Ágnes a Népjóléti és Kulturális Bizottság külső tagja olvasott felrészleteket).

30.) Október 17-én lakossági fórumot tartottak az Erkel Ferenc utca lakói részére a tervezett útfelújítás tárgyában. Az egyeztetésen Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető mellett Eigler Tamás, Kadók Ferencné és Pásztor Sándor képviselők is részt vettek.

 

 

 

 

31.) Jelenleg zajló és előkészítés alatt lévő jelentősebb felújítások és fejlesztések:

—A Petőfi utca és HÉV-állomás utca közötti Ulicska szakaszon a teljes járdaburkolat és a vízelvezető árok felújítási munkálatai zajlanak a Csömöri Községgondnokság kivitelezésében.

—Az M0-s és a 3. számú bekötőút kereszteződésének közlekedésbiztonsági kivitelezése megkezdődött, várhatóan a hónap végéig elkészül.

— A sportcsarnok fűtéskorszerűsítési – gépészeti munkái, valamint a világítás és az alagsori öltözők felújítása zajlik. A héten megtörtént a gáz műszaki ellenőri átvétele és elkezdődött a fűtés.

— Elkészült a Szabadtéri Sportcentrum területén található terepfutó és terepkerékpár pálya építése, melyet szintén a Községgondnokság munkatársai végeztek, bruttó 4,5 millió forint értékben. A pálya hossza 500 méter az íveken közös a nyomvonal, míg az egyenes szakaszokon két külön, egyenként 1,5 méter széles pálya épült, külön a bringásoknak és külön a futóknak. A lelátó mögötti erdős részen ügyességi és akadálypálya is kialakításra került.

 

32.) Sport

Véget ért a kerékpáros szezon, 2016-ban a CUBE-Csömör csapata lett a legeredményesebb.

 

 

******

 

 

– Október 21-én kerül sor az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának megemlékezésére a Gloria Victis emlékműnél.

 

–    Október 22-én terep bringapálya avató várja az érdeklődőket a szabadtéri sportcentrumnál.

 

– A következő rendes képviselő-testületi ülésre november 17-én kerül sor.

 

 

 

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

Megszakítás