Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2019 szeptember 09. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István beszámolója a 2018. június 20.– 2019. július 4.közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 4-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

  1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete június 20-án tartotta rendes ülését, melyen a képviselők elfogadták a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját, döntöttek a Csendes utca és a Kálvária utca önkormányzati átvételéről, az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének és számviteli politikai szabályzatának, valamint a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Major úti ingatlana 2019. évi fejlesztéseinek költségkeret módosításairól.

 

2.) Június 23-án az Úrnapi virágszőnyeg és körmenet hagyományos római katolikus esemény és liturgia zajlott a település központi utcáin és a katolikus templomban. Az úrnapi szentmisét celebrálta és a körmenetet vezette Bokros Levente mesterkanonok.

 

3.) Június 24-én tartották a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola tanévzáró ünnepségét, melyen az ünnepi beszédet Bátovszky János igazgató, valamint Eich László tankerületi igazgató mondták. Csömör Nagyközség Önkormányzatát Fábri István polgármester képviselte.

 

4.) Június 25-én a Tervtanács tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Király Noémi főépítész vezetésével.

 

5.) Június 25-én a Procter & Gamble Hyginett Kft.-től Dancsó András gyárigazgató, Móró István személyügyi vezető, Kovács Krisztián gyári mérnökség vezetője, valamint Győr Andrea főépítész tett bemutatkozó látogatást Fábri István polgármesternél.

 

6.) Június 25-én Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tartotta rendkívüli ülését Eigler Tamás elnöklete mellett, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola ebédlőbővítés II. ütem kivitelező kiválasztása, valamint a MeCoD Zrt.-vel kötött szerződés módosítása – az ebédlő felújítására és bővítésére vonatkozóan témákban.

 

7.) Június 27-én, a Semmelweis-nap alkalmából Fábri István polgármester és Madarasné Dr. Hülitzer Katinka képviselő köszöntötte településünk egészségügyi intézményeinek dolgozóit.

 

8.) Június 27-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Szántóné Hermányos Mária elnökhelyettes vezetésével.

 

9.) Június 27-én a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ülésezett a Polgármesteri Hivatal külső tárgyalótermében Pásztor Sándor elnöklete mellett.

 

10.) Június 28-án Magyar Önkormányzatok Szövetsége Közgyűlésén Türk Edina pályázati referens képviselte önkormányzatunkat, mely Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2019. évi program záró konferencia címmel zajlott Gödöllőn.

 

11.) Június 28-án a Termelői piacot tartottak a Hősök terén.

 

 

12.) Június 29-30-án rendezték meg a VII. Csömöri Bringafesztivált a Bulgárkertben. Június 29-én  Mountain Bike Olimpiai Cross Csömör Nagydíj és az új elemekkel bővült fesztiválprogramot tartottak a Bulgárkertben. A rendezvény szervezője Csömör Nagyközség Önkormányzata, a Csömöri Kerékpár Szakosztály, a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. és a Petőfi Sándor Művelődési Ház volt. A verseny győzteseinek díjait Fábri István polgármester, Válé Flórián a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője adta át. A verseny fő szervezője Valter Tibor, a helyi kerékpárszakosztály vezetője volt. Június 30-án, a tíz környező települést érintő kistérségi kerékpáros körtúrán résztvevők csapatát Fábri István polgármester vezette.

 

13.) Július 1-jén, Köztisztviselők napja alkalmából a Polgármesteri Hivatalban munkaszüneti nap volt.

 

14.) Július 2-án aTelepülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  rendkívüli ülést tartott Tihanyi Ferenc elnöklete mellett, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve, valamint Csömör Nagyközség Településrendezési eszközeinek, az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal záró szakmai véleményének megvitatása tárgyában.

 

15.) Július 3-án Fábri István polgármester, Radó Gellért a Dunakeszi Tankerület gazdasági vezetője és Bátovszky János a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola igazgatója egyeztettek új tanterem létesítésének lehetőségéről a helyszínen.

 

  1. ) Fejlesztések, jelentősebb felújítások:
  2. 1.) Közterületi felújítások, fejlesztések
  3. 1.1.). Megkezdte a Corvina utca és Corvina köz aszfaltozását az Úttengely Kft.
  4. 1.2.) A Zrínyi Miklós utca járdaépítése zajlik, a Komjáti Design Kft. kivitelezésében.
  5. 1.3.) Megkezdődött a Mária utca aszfaltozása az Aszfalt és Bontás Kft kivitelezésében.
  6. 1.4.) A Középhegyen a Meredek és a Harangláb utca közötti szakaszon elkezdődött a csatornaépítés a Galgaépszer Kft. kivitelezésében.

 

  1. 2.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. kivitelezésében zajló jelentősebb karbantartási, felújítási munkák:

– A Határ úton a padkarendezés, valamint az árok kialakítása folyamatban van.

A Csömöri Horgásztó közösségi- és játszóterének fejlesztése folyamatban van.

– A sportpálya lelátó karbantartása folyamatban van.

– A Horgásztónál a  felnőtt kondipark telepítése és a terület rendezése folyamatban.

– A Rákóczi úti szolgálati lakások kivitelezését megelőző munkálatok megkezdődtek.

– Az Ady Endre utcai vendégház bontási munkálatai zajlanak.

– A Főnix utcában a műanyag bóják kihelyezése meglévő készletből megtörtént.

– A Csömöri Egészségház külső udvar építése még zajlik.

– A Major úti iskola ebédlő felújításának I. üteme elkészült, a II. ütem elkezdődött.

 

******

 

—A következő rendes Képviselő-testületi ülést 2019. szeptember 5-én tartja az önkormányzat.

 

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

 

Megszakítás