Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2016 november 21. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2016. október 20.—2016. november 17. közötti időszakról.

 

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt

fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

 

2016. október 20. —2016. november 17.

 

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 17-i ülésére.)

 

Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 20-án tartotta rendes ülését, melyena képviselők többek között döntöttek több fejlesztés elindításáról, több intézmény dolgozóinak bérfejlesztéséről, módosították a költségvetési rendeletet, valamint kivitelezőt választottak az Erkel F. utca aszfaltozási munkálataihoz.

 

2.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc60. évfordulójának tiszteletére tartott községi megemlékezést múlt évhez hasonlóan október 21-én, a Gloria Victis Emlékműnél tartotta az Önkormányzat és az Alapítvány, közös szervezésben, együttműködve a Petőfi Sándor Művelődési Házzal. Az eseményen ünnepelték egyúttal az emlékmű felállításának tízedik évfordulóját is, melyre az ünnepség elején Mátyás Sándor, a Gloria Victis Közhasznú Alapítvány elnöke emlékezett köszöntőjében. Ünnepi beszédet mondott dr. Tuzson Bence, a település országgyűlési képviselője, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, valamint Tőkés László európai parlamenti képviselő, erdélyi református lelkész. Az ünnepi műsort Sasvári Sándor előadóművész, Csömör Díszpolgára, Kautzky Armand Jászai Mari-díjasszínművész valamint a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola diákjai szolgáltatták.

A rendezvény végén koszorút helyeztek el a szónokok, a település civil szervezetei és pártjainak helyi szervezetei. Csömör Nagyközség Önkormányzata nevében Fábri István polgármester és Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke helyezte el az emlékezés virágait.

 

3.) Október 24-én Eich Lászlóval, a Dunakeszi Tankerület igazgatójával és Radó Gellért gazdasági vezetővel egyeztetett Fábri István polgármester, Marosi Éva pénzügyi osztályvezető és Benkó Gábor műszaki osztályvezető az iskolák 2017. január 1-jei, teljes államosítása kapcsán felmerülő gyakorlati kérdésekről és azok lebonyolításáról.

 

4.) Október 24-én Fábri István polgármester a szép korúSzovszki Györgyné Kölcsey F. utcai csömöri polgárt 90. születésnapja alkalmából köszöntötte és adta át Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő oklevelét.

 

5.) Október 24-én egyeztető megbeszélést tartottak Csömör Nagyközség Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör vezetői egy helyi sváb ház kialakításának lehetőségeiről. A Polgármesteri Hivatalban megtartott tanácskozáson Fábri István polgármester, dr. Hülitzer Katinka, Kadók Ferencné és Pásztor Sándor képviselők vettek részt, a német önkormányzatot a nemzetiségi képviselők, Dunavölgyi Illés Sándorné elnök, Bretz Ágnes és Szikora Judit, továbbá a Sváb Baráti Kör több tagjai képviselték.

 

6.) Október 25-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében ülésezett a Helyi TervtanácsKirály Noémi főépítész vezetésével.

 

7.) Október 27-én a Csömöri Kéknefelejcs MűvészetiÓvoda alkalmazotti gyűlését tartották a Laky utcai óvoda tanácstermében. Unyi Tamara óvoda igazgató meghívására Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette az Önkormányzat elképzeléseit a helyi óvoda jövőjéről. A fórumon az óvodai dolgozók mellett részt vett Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens, valamint a szülői szervezet képviseletében Ruboczky Liliána elnök és Kovács Katalin elnökhelyettes.

 

8.) Október 28-án a Polgármesteri Hivatalban egyeztettek a Liget utca képviselőivel az önerős útépítési lehetőségekrőlFábri István polgármester, Eigler Tamás beruházási tanácsnok, dr. Katona Péter jegyző és Benkó Gábor műszaki osztályvezető.

 

9.) Október 31-én, a Reformáció emléknapján délelőtt az evangélikus templomban ünnepi istentiszteletre került sor, amelyen Johann Gyula evangélikus lelkész prédikált. Este, szintén az evangélikus templomban, közös evangélikus-református gyülekezeti alkalmat tartottak, amelyen Johann Gyula evangélikus lelkész köszöntőjét, illetve Esztergály Előd Gábor református lelkész igehirdetését hallgatták a hívek.

 

10.) November 1-jén, Mindenszentek ünnepén egyházi szokás szerint a csömöri temetőben emlékeztek az elhunytakra a hozzátartozók. A temető környékén egész délután nagyon nagy forgalom volt, szerencsére említésre méltó közbiztonsági esemény nem történt.

A Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat délutánra, immár hagyományosnak mondható Fáklyás felvonulást szervezett az egyetlen helyi szlovák nyelvű síremlékhez. A megemlékezésen Szabó Erzsébet,a nemzetiségi önkormányzat elnöke és Takács László nyugdíjas pedagógus beszélt az egybegyűltekhez. Az eseményen részt vett Fábri István polgármester is.

 

11.) November 2-án bemutatkozó látogatáson járt Fábri István polgármesternél és dr. Katona Péter jegyzőnél Lajmer György r. alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság újonnan megbízott vezetője, akit Ignéczi József r. őrnagy, a Kistarcsai Rendőr Őrs parancsnoka kísért el.

 

12.) November 2-án ülésezett a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Pásztor Sándor elnökletével.

 

13.) November 5-én került sor a frissen elkészült Terepbringa-pálya avató rendezvényére a Szabadtéri sportcentrum területén. Fábri István polgármester köszöntő szavaival és Pichler Róbert ötletgazda pályabemutatójával megnyitotta kapuit a gyerekek előtt is az új pálya. A rendezvényen Tihanyi Ferenc képviselő is részt vett.

 

14.) November 7-én tartotta ülését a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Eigler Tamás elnökletével aPolgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

15.) November 7-én tartotta ülését a Kulturális Közalapítvány Kuratóriuma Harmath Diána elnökletével aPolgármesteri Hivatal tanácstermében, melyen a testület a 2016/2017. tanév I. félévi középiskolások támogatására és a nyelvvizsgadíj támogatására kiírt és beérkezett pályázatokat bírálta el. 29 fő csömöri középiskolás tanuló részére összesen havi 103.000,- Ft ösztöndíjat, nyelvvizsga támogatás céljából 8 csömöri fiatal részére összesen 234.500,- Ft-ot szavazott meg a Kuratórium.

 

16.) November 8-án a Helyi Tervtanács ülésezett Király Noémi főépítész vezetésével a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

17.) November 8-án a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Tihanyi Ferenc elnökletével.

 

18.) November 8-án az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság ülését Pásztor Sándor elnök vezette a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

19) November 10-én az Egészségház kivitelei terveiről egyeztetett a Polgármesteri Hivatalban Fábri István polgármester, Eigler Tamás beruházási tanácsnok, dr. Szarka Zsuzsanna egészségügyi tanácsnok, Vékony Péter építész és Fekete Zoltán orvos technológus.

 

20.) November 10-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnöklete mellett.

 

21.) November 11-én Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Pásztor Sándor elnökletével rendkívüli ülést tartott a helyi hulladékszállítás helyzetéről, melyen Fábri István polgármester és dr. Katona Péter jegyző is részt vett.

 

22.) November 11-én a fővárosban, a NIF Zrt. székhelyén került sor egyeztető megbeszélésre a cég tulajdonában lévő csömöri ingatlanok tárgyában. Az egyeztetésen Nagy Róbert Attila a NIF Zrt. vezérigazgatója, Fábri István polgármester és dr. Katona Péter jegyző vettek részt.

 

23.) November 11-én az általános iskola Márton napi jótékonysági bálját tartották a Csömör Sportcsarnokban.

 

24.) Jelenleg zajló és előkészítés alatt lévő jelentősebb felújítások és fejlesztések:

Az M0-s és a 3. számú bekötőút kereszteződésének közlekedésbiztonsági fejlesztése önkormányzati finanszírozásban, a CSP Trade Kft. (2162 Őrbottyán, Cinege u. hrsz. 3418) kivitelezésében még zajlik.

A Csömöri Sportcsarnok fűtéskorszerűsítési – gépészeti munkái, valamint a világítás és az alagsori öltözők felújítása zajlik.

Elkezdődött az Erkel Ferenc utca felújítása. Az Arany János utca és a Vasút sor közötti útszakasz aszfaltozásával a Budapest XVI. kerületi telephelyű Ekospektrum Kft-t bízta meg az Önkormányzat. A munkák várhatóan december második felében fejeződnek be.

Elkészült az új járdaszakasz a Középhegyi úton a Laky és a Lejtő utca között. A munkákat a Csömöri Községgondnokság végezte bruttó 1.150.000,-Ft értékben.

Elkezdődött a Laky utcai Óvodalábazati szigetelésének

Megszakítás