Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2022 december 05. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2022. október 20.– 2022. november 17. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 17-i ülésére)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 20-án tartotta soron következő ülését, melyen a képviselők döntöttek az önkormányzatok közötti együttműködési megállapítás módosításáról és ideiglenes megállapodás megkötéséről a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása céljából az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel, közösségi célú erdő és mezőgazdasági területvásárlásokról, a II. számú háziorvosi praxisjog elfogadásáról, a helyi címerről, zászlóról, logóról és a Csömör név használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Vörösmarty utca 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat lezárásáról.

 

2.) Október 21-én megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Gloria Victis emlékhelynél. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Zinner Tibor jogtörténész, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa és pfor. dr. Erika Schuchardt, az Egyházak Világtanácsának tagja. Ünnepi köszöntőt mondott Fábri István polgármester, felléptek a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola diákjai, az esemény házigazdája Mátyás Sándor, a Gloria Victis Alapítvány Kuratóriumának elnöke volt. A helyi civil szervezetek koszorúzással tisztelegtek az emlékműnél, az önkormányzat nevében Fábri István polgármester és Szántóné Hermányos Mária képviselő helyeztek el koszorút.

 

 3.) Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére községi megemlékezést tartottak a Hősök terén. Kuna Vali és zenekara adott komolyzenei koncertet, a műsorban fellépett Huszárik Kata Jászai Mari-díjas színművésznő. Az ünnepség mécses gyújtással zárult a Hősök terén és Knipfer Tibor sírjánál a Csömöri temetőben.

 

4.) Október 24-én a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tartotta ülését a Csömöri Tót Hagyományaink Házában Szabó Erzsébet elnök vezetésével.

 

5.) Október 27-én Balla György miniszteri biztos, Budapesten a Miniszterelnökség épületében egyeztetett Fábri István polgármesterrel az energia-áremelkedés településműködtetésre vonatkozó hatásairól.

 

6.) Október 27-én az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Pásztor Sándor elnök vezetésével.

 

7.) Október 27-én Dupka György PhD, történész, költő, kiadói főszerkesztő, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatójának „Kárpátalja története Trianontól napjainkig a magyar művészet és kultúra mezején” címmel tartott előadást a Sinka István Községi Könyvtárban. A rendezvény házigazdája Szántóné Hermányos Mária képviselő, a társszervezője Bándiné Tóth Klára volt.

 

8.) Október 29-én először került megrendezésre Csömörön, a Csömör kupa atlétikai verseny és dobófesztivál a Csömör KSK szervezésében.

 

9.) November 1-jén mindenszentek ünnepén egyházi szokás szerint a csömöri temetőben emlékeztek az elhunytakra a hozzátartozók, illetve fáklyás felvonulást tartottak a Csömöri Tót Hagyományok Házától a temetőben álló szlovák sírhelyhez.

 

10.) November 2-án jelzőrendszeri konferenciát tartottak a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Hegyesiné Nagy Ibolya a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének vezetésével. A konferencián részt vettek a helyi iskola, óvoda, valamint az egészségügy ezen területet képviselő dolgozói. 

 

11.) November 2-án a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tartotta ülését Tihanyi Ferenc elnökletével a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

12.) November 3-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Szántóné Hermányos Mária elnöklete mellett.

 

13.) November 5-én termelői és bolhapiacot tartottak a Hősök terén.

 

14.) November 5-én a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében hagyományos disznóvágást tartottak a Tót Hagyományaink Házában, ahol a tót konyha finomságaival várták az érdeklődőket egész nap.

 

15.) November 5-én mutatta be a Csicsörke Néptáncegyüttes „Lágy sóvárgás” című műsorát Úti Zoltán táncoktató vezetésével a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A program táncházzal zárult.

 

16.) November 6-án a Kossuth Rádió közvetítette a Csömöri Evangélikus Egyház istentiszteletét, prédikált: Eszlényi Ákos, Kerepes–Kistarcsa evangélikus gyülekezetplántáló lelkésze.

 

17.) November 7-én a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Eigler Tamás elnöklete mellett.

 

18.) November 7-én a Csömöri Kulturális Közalapítvány tartotta ülését Harmath Diána elnökletével. A kuratórium döntött a beadott ösztöndíj pályázatokról, 15 fő részére, összesen 635.000,- Ft/hó, a nyelvvizsgára pályázatok esetében 1 fő részére, összesen 36.500,- Ft, továbbá Kis Attila régészeti, kutató munkájához 100.000,- Ft összegű támogatásáról határoztak.

 

19.) November 8-án apparátusi értekezletet tartottak a Polgármesteri Hivatal tanácstermében az áram- és gázdíjak emelésével összefüggő takarékoskodási intézkedésekről.

 

20.) November 8-án a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségi ülésén vett részt Fábri István polgármester a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban, dr. Gémesi Gyögy elnök meghívására.

A fő napirendi pontok között   a  jelenlegi  válsághelyzet kapta a legnagyobb hangsúlyt,  azaz, milyen hatást gyakorol az energiapiac  változása és a megélhetési válság  az önkormányzatokra.

 

21.) November 8-án a Csömöri Polgármesteri Hivatalban bemutatkozó látogatást tett Magyar István rendőr-százados, az újonnan kinevezett Kistarcsai Rendőrőrs parancsnoka, akit Fábri István polgármester és dr. Katona Péter jegyző fogadott. 

 

22.) November 11-én nyílt meg Mándics Mariann Agyagmozgás című kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

23.) November 11-én a Csömöri Sportcsarnokban került megrendezésre a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola által szervezett Márton-napi iskolai jótékonysági bál.

 

24.) November 12-én ünnepélyes istentisztelet keretében került átadásra a felújított csömöri Baptista Imaház. Igét hirdetett Eszes Zoltán baptista lelkipásztor és Szemancsik Jaroszláv társlelkész, a felújított imaházat Papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke áldotta meg. Beszédet mondott Fábri István polgármester és EsztergályElőd Gábor a Csömöri Református Gyülekezet lelkésze, énekelt a helyi baptista gyülekezet kórusa. A gyülekezeti tagok segítségét Hegyesiné Nagy Ibolya gyülekezetvezető köszönte meg. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

 

25.) November 12-én a DOLINA Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesület rendezésében Márton-napi Tollfosztó bál címmel tartottak rendezvényt a Csömör Sportcsarnokban. Köszöntőt mondott Fábri István polgármester, dr. Szabó Zsuzsa a DOLINA elnöke, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Paulik Antal az Országgyűlés szószólója, Hollerné Racskó Erzsébet a Magyarországi Szlovák Önkormányzat elnöke, Egyedné Baranek Ruzsenka a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke és Szabó Erzsébet a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A rendezvényen részt vett Gyimesiné Szokol Emese a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke. A kulturális programot a Márton-napi bál követte.

 

26.) November 14-én rendkívüli ülést tartott a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Eigler Tamás elnöklete mellett, a Csömöri Községgondnokság vezetői álláshelyére jelentkező pályázók meghallgatása, és a 2023. évi költségvetés megtárgyalása miatt.

 

27.) November 15-én hagyományos módon a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör szervezésében Drahos Réka Dalma elnök vezetésével tartották meg a lámpás felvonulást a Csömöri Horgásztónál.

 

28.) November 17-én  egy erdélyi és egy libanoni  fő tett állampolgársági esküt Fábri István polgármester előtt a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

29.) November 17-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Szántóné Hermányos Mária elnöklete mellett.

 

30.) Fejlesztések, jelentősebb felújítások:

30.1.) Közterületi felújítások, fejlesztések

30.1.1 A Boglárka utca aszfaltozása zajlik önkormányzati önerős beruházásként.

30.1.2.) A Csömör, 21105. jelű út (III. sz. bekötőút) – Laky úti csomópont átépítése körforgalmú csomóponttá – folyamatban van.

30.1.3.) A Bölcsőde építési munkái zajlanak.

 

30.2.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. kivitelezésében zajló egyéb jelentősebb karbantartási, felújítási munkák:

30.2.1.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Csömöri Sportcsarnok területén elhelyezett konténerek alapozási munkálatai elkészültek, bruttó 500.000,- Ft értékben.

30.2.2.) A nyári csőtörések következtében számtalan útfelbontást végzett a DMRV Zrt., ezek 90 %-a került helyreállításra.

 

*****

 

—November 27-én lesz az első adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt (15:30 órakor!);

—November 27-én Esztergály-Előd Gábor beiktatására kerül sor a Csömöri Református Egyházközség templomában;

—December 4-én lesz a második adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

—A következő képviselő-testületi ülést 2022. december 13-án tartja az önkormányzat.

 

 

 

                                                                                         Fábri István s. k.

                                                                                           polgármester

Megszakítás