Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2023 május 15. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2023. március 23.– 2023. április 20. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 20-i ülésére)

– Összefoglalás –

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 23-án tartotta soron következő ülését, melyen a képviselők újabb 5 évre intézményvezetőt választottak a Szociális Alapszolgáltatási Központ élére, döntöttek a római katolikus templom és a parókia ingatlan környéki közösségi használatú területek fejlesztéséről, egyházzenei hangverseny és kórustalálkozó támogatásáról, önkormányzati állásfoglalásról a védőnői szolgálat államosításával kapcsolatban, beruházási keret meghatározásáról lakossági önerős részvétellel megvalósuló útépítésekre, az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról.

2.) Márciusban két hétvégén zajlott az önkormányzat szervezésében megvalósult civil szemétszedési akció. Elsősorban autógumit, bútorlapokat és sittet szedtek össze a helyi egyesületek, csoportok a Bulgárkertben, a Kálvárián, a Kistarcsai úton, a Vízműsor és Panoráma utca környékén, a Majorszegi-erdőben, és az M0-ás alumínium híd környékén. A szemét elszállítását és lerakását a Csömöri Községgondnokság végezte. Idén a Csömöri Civil Egyesület, az Evangélikus Gyülekezet és Evangélikus Óvoda, a Turnovszky István Kertbarát Kör, a Csömöri Szent Rita Karitász Közösség, a Vox Animi Kórus Egyesület, a Csíkvölgyi Vass Albert Vadásztársaság,  a Csömöri Polgárőr Egyesület a mezőőri szolgálattal együttműködve, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Csömöri Baptista Gyülekezet és a Polgármesteri Hivatal dolgozói vettek részt.

3.) Március 28-án apparátusi értekezletet tartottak a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

4.) Március 28-án rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottak a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyen a képviselők döntöttek az önkormányzat és intézményei tekintetében az energiamegtakarítás értékesítésére vonatkozó szerződés megkötéséről az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

5.) Március 31-én este keresztút indult a Kálvária-dombra. A közös húsvéti misztérium-elmélkedést a Via Veritatis Alapítvány a Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatásával szervezi meg minden évben.

6.) Április 1-jén termelői és bolhapiacot tartottak a Hősök terén.

7.) Április 1-jén a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör és a Mátyás Király Általános Iskola nemzetiségi tanulói, nevelői részvételével Kulturvormittag rendezvényt tartottak a művelődési házban. Az est háziasszonya Drahos Réka, a nemzetiségi önkormányzat elnöke és Kántor Kata, az iskola pedagógusa volt.

8.) Április 3-án a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Elnökségi ülésén vett részt Fábri István polgármester Budapesten, a Főpolgármesteri Hivatalban. Az ülés napirendjei a február 15-én tartott elnökségi ülés beszámolója, tájékoztatás az előző elnökségi ülés óta történt szövetséget érintő események mellett a Nemzeti Energiaügyi Konferencia és a MÖSZ feladatai a jövő évi önkormányzati választásokig voltak.

9.) Április 3-án az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Pásztor Sándor elnök vezetésével.

10.) Április 4-én a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tartotta ülését Tihanyi Ferenc elnökletével a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

11.) Április 5-én a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás ülésezett Gödöllőn, melyen Fábri István polgármester is részt vett. A Társulás 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló, valamint a Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása volt a napirend.

12.) Április 5-én a Magyar Önkormányzatok Szövetsége gazdasági fórumot tartott Gödöllőn, melynek témája az állam, az önkormányzatok és a piaci szereplők közötti szerepmegosztás a 21. században volt. A fórumon Fábri István polgármester is részt vett.

13.) Április 5-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Szántóné Hermányos Mária elnöklete mellett.

14.) Április 6-án a Tervtanács tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Károlyfi Levente főépítész vezetésével.

15.) Április 7-én a nagypénteki patakmosdás hagyományát elevenítették fel a Csömöri pataknál, a Furmicska Néptánc Egyesület tagjainak részvételével.

16.) Április 7-10. közötti napokon, a keresztyénség legnagyobb ünnepén, húsvétkor mind a négy helyi egyházi felekezet a hagyományos liturgiai rendben tartotta alkalmait a római katolikus, az evangélikus és a református templomokban és a baptista imateremben.

17.) Április 8-án termelői és bolhapiacot tartottak a Hősök terén.

18.) Április 9-én sváb húsvéti locsolóbált tartottak a Petőfi Sándor Művelődési Házban a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, Drahos Réka Dalma elnök és képviselőtársai vezetésével.

19.) Április 10-én a  Csömöri Tót Hagyományaink Házának udvarán egésznapos  hagyományőrző húsvéti programot és locsolkodás bemutatót rendeztek.

20.) Április 11-én a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Eigler Tamás elnöklete mellett.

21.) Április 13-án az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának ülésén vett részt Fábri István polgármester az Országházban. Az ülés fő napirendje az egészségügyi alapellátás átszervezésével összefüggően a védőnői szolgálatok működtetésével kapcsolatos törvénymódosítás volt.

22.) Április 15-én termelői és bolhapiacot tartottak a Hősök terén.

23.) Április 15-én megnyitott a Privilege étterem Csömörön, a korábbi Zöldfa étterem helyén.

24.) Április 17-én a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nemzeti Energia kerekasztal beszélgetésén vett részt Fábri István polgármester Gödöllőn.  

25.) Április 18-án több szakember bevonásával vízügyi szakmai egyeztetést tartottak a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Az egyeztetés tárgyát a helyi vízkészletek realizálása, a Csömöri tó és patak állapota, valamint a nyári aszályos időszakra való felkészülés feladatai képezték. Az egyeztetésen részt vettek: Balogh Zsolt DMRV Zrt. igazgatója és munkatársai, Fábri István polgármester, Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok, Tihanyi Ferenc a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint hivatali munkatársak és önkormányzati intézmények vezetői.

26.) Április 18-án Országgyűlés Népjóléti Bizottságának ülésén vett részt Fábri István polgármester a Parlamentben, ahol a védőnői szolgálat működtetésével kapcsolatos törvénymódosítás mellett az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, valamint a családtámogatások értékének megőrzéséről szóló határozati javaslatot tárgyalták meg.  

27.) Április 19-én vizes tanösvény túrát tartottak a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola 6. évfolyamos diákjai részére. A túrát Fábri István polgármester és Onhausz Erzsébet képviselő, környezetvédelmi tanácsnok vezették.

28.) Április 20-án a Tervtanács tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Károlyfi Levente főépítész vezetésével.

29.) Április 20-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Szántóné Hermányos Mária elnöklete mellett.

30.) Fejlesztések, jelentősebb felújítások:

30.1.) Közterületi felújítások, fejlesztések

29.1.1 A Bölcsőde építési munkái zajlanak.

29.1.2.) A Csömöri Vendégház klímaberendezéseinek (7 db) beszerelése megtörtént, bruttó 2.060.000,- Ft értékben az R.M.G. Sales Kft. kivitelezésében. Az ablakok cseréje még folyamatban van.

29.1.3.) A Géza fejeledelem úti szükséglakás elektromos bekötése folyamatban van.

29.1.4.) Két központi közműhálózat felújítása és bővítése is zajlik a településen. Ócsa és Budapest, Zugló közötti 220 kv-os elektromos távvezeték bővítését végzik, a patak melletti lápos területen lévő oszlop megszűntetésre kerül.

A DMRV Zrt. beruházásában a települést ellátó főnyomó-vezeték teljes cseréje megtörténik, ami a külterületi üdülőövezetig tart majd.

29.1.5.) A Laky bekötőúti körforgalomnál napelemes közvilágítás telepítése zajlik.

29.2.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. kivitelezésében zajló egyéb jelentősebb karbantartási, felújítási munkák:

29.2.1.) A Palotai úti Sport, Rekreációs és Intézményi Központ bekerítési munkálatai zajlanak.

29.2.2.) A Csömöri Horgásztó közösségi házának felújítási munkálatai zajlanak.

29.2.3.) A Zeneiskola előtti fa kivágása és annak pótlása folyamatban van.

*****

– Április 22-23-án XXXI. Egyházzenei Hangverseny és Kórustalálkozó lesz a római katolikus templomban.

– Május 1-jén 1135 lépés a Pataksétányon című közösségi reggelit szervez a Csömöri Civil Egyesület a sétányon és a Természetismereti Parkban.

– Május 1-jén Tót majális rendezvény lesz a Szlovák Házban és környékén.

– Május 6-án Boglárka túra indul a Csömöri Körtúra útvonalán.

– A következő képviselő-testületi ülést 2023. május 18-án tartja az önkormányzat.

Fábri István s. k.

polgármester

Megszakítás