Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2023 október 20. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2023. szeptember 21.–október 19. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 19-i ülésére.)

– Összefoglalás –

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 21-én tartotta rendes ülését, amelyen a képviselők a napirendek előtt megemlékeztek a szeptember közepén elhunyt Bátovszki Ferenc neves kézilabdázóról, Csömör Községért Emlékérem kitüntetettről.

A képviselő-testület elbírálta a Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat, és Dede Mariannát választotta bölcsődevezetőnek. A képviselők elfogadták a bölcsőde SZMSZ-ét és szakmai munkatervét, a bölcsődei ellátásról szóló új rendeletet és megbízták a CSÖTESZ-t az intézmény kertjének és játszóudvarának kialakításával.

A testület döntött a Rákóczi u. 4. sz. alatti szolgálati lakás bérbeadásáról a Mátyás Király Általános Iskola új szlovák nemzetiségi tanítója részére; a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való jövő évi csatlakozásról; a Szedervölgyi utca Tücsökdomb utca- Staub Móric utca közötti szakasz aszfaltozásáról, valamint a közterületi térfigyelő kamararendszerről szóló rendeletről.

2.) Szeptember 22-én a csömöri temetőben örök nyugalomra helyezték Bátovszki Ferenc egykori kézilabdázót, Csömör Községért Emlékérem kitüntetettet, akit az önkormányzat saját halottjának tekintett. Az evangélikus gyászszertartást Kendeh K. Péter lelkész celebrálta, búcsúbeszédet mondott Fábri István polgármester.

3.) Szeptember 25-én a Más kép szemtől szembe találkozó keretében Koltai Róbert Jászai-Mari díjas színművész, érdemes művész, filmrendező volt Huszárik Kata színművész–házigazda vendége a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

4.) Szeptember 25-én és 26-án a Polgármesteri Hivatal éves, közös kiránduláson vettek részt a Zemplén Hegységben, e miatt két napot zárva tartott a Polgármesteri Hivatal.

5.) Szeptember 26-án emlékünnepséget tartottak Sinka István író-költő születésnapján a csömöri, Határ úti Sinka-tanyán, ahol az ismert népi író emléktáblájánál koszorút helyeztek el a résztvevők. Az esemény háziasszonya Szántóné Hermányos Mária képviselő volt, szervezői a Gloria Victis Alapítvány és a Sinka István Szabadegyetem.

6.) Szeptember 27-én a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége tartotta elnökségi ülését Gödöllőn dr. Gémesi György gödöllői polgármester elnöklete mellett. Az ülésen részt vett a Felügyelő Bizottság elnökeként Fábri István csömöri polgármester is.

7.) Szeptember 28-án Gödöllőn tartotta ünnepi konferenciáját a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége az „Önkormányzatok napja” alkalmából. A konferencián felszólalt többek között: dr. Gémesi György elnök, gödöllői polgármester, Hopkó Iván, a Raiffeisen Bank önkormányzati osztályvezetője, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, dr. Markus Ehm képviseletvezető a Hanns-Seidel Alapítvány részéről, az Építési és Közlekedési Minisztérium részéről Gombos Márk, településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár, Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója, dr. Csőzik László, Érd megyei jogú város polgármestere, Eszes Béla, Jánoshida polgármestere, a MÖSZ társelnöke, Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere és dr. Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára. Az eseményen a gödöllői kistérségből részt vett Paulovics Géza, Mogyoród polgármestere, Pintér Lajos, Szada polgármestere, Gulyás Tamás István, Nagytarcsa polgármestere és Fábri István, Csömör polgármestere is.

8.) Szeptember 28-án a Kistarcsai utca lakóival vízelvezetési problémákról egyeztetett a Polgármesteri Hivatalban Fábri István polgármester, dr. Katona Péter jegyző és Boros Gábor műszaki osztályvezető.

9.) Szeptember 28-án egyeztetést tartottak a Szedervölgyi utcai lakókkal a Polgármesteri Hivatalban az utca tervezett aszfaltfelújítási munkálatairól. A megbeszélésen az Önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Eigler Tamás településrészi képviselő, beruházási tanácsnok és Boros Gábor műszaki osztályvezető vett részt.

10.) Szeptember 29-én és 30-án rendezték meg Csömör legnagyobb hagyományőrző rendezvényét, a Szüreti mulatságot és főzőversenyt.

A szeptember 29-i nyitórendezvény a Csömöri sváb őseink nyomában című fotó- és eszközkiállítás, és Szombati Klára: Cifraságok II. ruhakiállítás megnyitója volt, melyet Fábri István polgármester és Kántor Katalin helyi pedagógus nyitott meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban.  

Szombaton a XVI. Hagyományos szüreti főzőversenynek és X. Pálinkaversenynek a Hősök tere adott otthont. A főzőversenyen 18 helyi közösség, baráti társaság vett részt.

A szüreti felvonulás résztvevői a hagyományőrző csoportok, helyi lovasok és mezőgazdasági vállalkozók voltak, többszáz csatlakozó érdeklődő mellett.

A bíró pár szerepét Tömör Balázs és felesége, Tömörné Venczel Nóra töltötte be. A hagyományoknak megfelelően, az esemény részeként, Fábri István polgármester átadta a bírói tisztet Tömör Balázsnak.

A hagyományos programokban a Turnovszky István Kertbarát Kör működött közre.

A kulturális program keretében a helyi hagyományőrző csoportok mellett a Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar, a Csicsörke Néptánc Egyesület csoportjai, a Furmicska és a Malá Furmicska Egyesület csoportjai, és a Báló Lipót Kulturális Egyesület lépett színpadra. A szüreti mulatság késő estig tartó utcabállal zárult.

A rendezvény főszervezője Szeltner László művelődési ház igazgató, szervezői a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Csömör Nagyközség Önkormányzata voltak. A főzőverseny fővéndöke és a zsűri elnöke idén Opóczky Sándor mesterszakács volt.

11.) Október 2-án az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság tartotta ülését Pásztor Sándor elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

12.) Október 3-án a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tartotta ülését Tihanyi Ferenc bizottsági elnök vezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

13.) Október 4-én a tervezett, nagyrészt lakossági önerős aszfaltozási munkálatokkal kapcsolatban tartottak egyeztetést az Árpádföldi utca lakóival a Polgármesteri Hivatalban. Az egyeztetésen az Önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Eigler Tamás településrészi képviselő, beruházási tanácsnok és Boros Gábor műszaki osztályvezető vett részt.

14.) Október 5-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett Szántóné Hermányos Mária elnökvezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

15.) Október 5-én a Krammer-napok keretében koszorúzási ünnepséget tartottak a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola udvarán a zeneiskolai tanulók közreműködésével. Ráduly Ildikó igazgató ünnepi beszédét követően az iskolai szülői és pedagógus szervezetei helyezték el koszúikat a névadó operaénekes emléktáblájánál. Csömör Nagyközség Önkormányzata részéről Fábri István polgármester helyezett el koszorút.

16.) Október 6-án az aradi vértanúk emlékére gyújtottak mécsest a Petőfi-emléktáblánál Csömör Nagyközség Önkormányzata, a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, és a helyi intézmények vezetői. A tiszteletadás a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a résztvevők felolvasták a vértanúk neveit és mécsest gyújtottak a hősi halottak emlékére.

17.) Október 7-én termelői és bolhapiacot tartottak a Hősök terén.

18.) Október 8-án 11. alkalommal volt Csömöri Csatangoló. A kutyabarát, gyalogos teljesítménytúra 10 vagy 25 kilométeres távját összesen 330 fő és 30 kutya teljesítette. Csömörről 184-en, Budapestről 91-en túráztak, de érkeztek Egerből, Fótról, Gödöllőről, Kistarcsáról, Miskolcról, Monorierdőről, Nagytarcsáról, Székesfehérvárról és Valkóról is. A Csömöri Csatangoló szervezői idén Solti László ügyvezető koordinálása mellett a Csömöri Sport- és Szabadidőszervező Nonprofit Kft. és Csömör Nagyközség Önkormányzata voltak, segítői a Turnovszky István Kertbarát Kör és a Csömöri Civil Egyesület tagjai voltak. A Csömöri Csatangolót Bíróné Tóth Erika és a Csömöri Nordic Walking csapata álmodta meg, és szervezte 10 éven keresztül.

19.) Október 8-án gyertyás rózsafüzér körmenetet tartott a Csömöri Római Katolikus Egyházközség Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén. A körmenet útvonala az idén 250 éves Szentháromság-templom körül volt. A résztvevők magyarul, svábul és tótul is imádkoztak.

20.) Október 9-én jótékonysági hangversenyt adott a Krammer Teréz Zeneiskola a református templomban. A Krammer napok keretében megrendezett eseményen a zeneiskola tanárai és zenei pályára lépett régi diákjai léptek fel.

21.) Október 10-én a csömöri patakrehabilitációs program elemeit tekintették meg közösen Fábri István polgármester, Onhausz Erzsébet képviselő, környezetvédelmi tanácsnok és Tordai Sándor, Püspökszilágy polgármestere, a hazai Life programok egyik mintatelepülésének tekintett község vezetője.

22.) Október 10-én a közösségi és iskolai tankert programról egyeztettek a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában Bátovszky János iskola igazgató és munkatársai, illetve Fábri István polgármester és Epres Csilla ügyvezető a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. részéről.

23.) Október 10-én a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tartotta ülését Rajnai Henrik elnökhelyettes vezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

24.) Október 12-én és 13-án Csömörön tartották az idei Falumegújítók Találkozóját. A program célja, hogy a felkért települések bemutassák és megismertessék a többi település vezetőivel a helyi sikeres gyakorlatokat, a megvalósult fejlesztéseket.  Az esemény keretében Csömör számos település – Egyek, Alsómocsolád, Paloznak, Gönc, Kunsziget, Környe, Varsány, Iszkaszentgyörgy – több mint negyven vezetőjét, önkormányzati munkatársát és a programot meghirdető Belügyminisztérium vezető munkatársait látta vendégül. A kétnapos program során a résztvevők településünk számos közösségi önkormányzati és magán intézményét tekintették meg. A program zárásaként az evangélikus gyülekezeti házban tartottak fórumot, melyen a résztvevőket Kendeh K. Péter evangélikus lelkész köszöntötte. A konferencián Fábri István polgármester, dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek védelmét ellátó alapjogi biztoshelyettes, Szekeres Erzsébet, az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője, Kiss Attila, a Zengő Nyíl Hagyományőrző- és Lovas Egyesület elnöke és Madaras Attila, a Belügyminisztérium Falumegújítási Szakértői Bizottságának elnöke tartott előadást.

25.) Október 13-ára autómentes napot hirdetett az önkormányzat. Az esős idő ellenére is magas volt a részvétel: az akcióban közel 450 diák érkezett autó nélkül iskolába: gyalog, tömegközlekedési eszközzel, kerékpárral vagy rollerrel.

26.) Október 14-én Őszi terméstúra indult Onhausz Erzsébet tájépítész, önkormányzati képviselő vezetésével a Csömöri Körtúra egy kisebb szakaszán, mely során az őszi vadnövények terméseivel ismerkedhettek meg a résztvevők.

27.) Október 14-én tartották az V. Népdalkörök találkozóját a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A szervező Tiszta Forrás Népdalkör ünnepi műsorral készült, hiszen idén ünnepli alapítása 15. évfordulóját. A találkozón fellépett a vecsési Balla Péter Népdalkör, a csömöri Báló Lipót Népdalkör, a maglódi Ezüsthang Dalkör, a csömöri Freundeskreis Kórus, a Herédi Népdalkör, az Isaszegi Asszonykórus, a mezőkövesdi Matyó Nagymama Klub, a Budapest XVI. kerületi Rozmaring Kórus, a csömöri Tiszta Forrás Népdalkör és a nagytarcsai “VENCSOK” Asszonykórus.

A népes közönséget Szeltner László művelődési ház igazgató és Dombrádi Lászlóné, a Tiszta Forrás Népdalkör vezetője köszöntötte.

28.) Október 14-én Futballfesztivál zajlott a Sportközpontban. Először U9-es minitornára került sor, ahol a Csömör KSK utánpótláscsapata a Bp. XVI. kerületi Ikarus, a Bp. XV. kerületi REAC, az UTE és a Vasas gyermekfocistáival versengtek. Ezt követően a helyi öregfiúk bemutató mérkőzést játszottak az Újpesti TE öregfiúk csapatával. A program zárásaként a Csömör KSK felnőtt labdarúgói fogadták a Kismaros SE csapatát a Pest megyei bajnokság Északi csoportjának mérkőzésén, amelyen 5-1-es hazai győzelem született. A mérkőzés szünetében a hónap utánpótlás játékosa díjakat osztották ki a Csömör KSK U7, U9, U11, U13, U15, U17 és U19 csapatainak játékosai között.

A sportcsarnok ezzel párhuzamosan a Csömör KSK férfi kézilabda csapata az NB/II G. csoportjának rangadóján 41-29-re győzött a Dabas KC VSE U21-es együttese ellen.

29.) Október 14-én és 15-én tartották a Csömöri Evangélikus Gyülekezetben a hagyományos konfirmációs vizsgát és istentiszteletet az evangélikus templomban.

30.) Október 16-án aszfaltozási munkálatokkal kapcsolatban tartottak lakossági egyeztetést a Nektár köz és a Fekete István utca lakóival a Polgármesteri Hivatalban. A megbeszélést az Önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Eigler Tamás képviselő, beruházási tanácsnok és Boros Gábor műszaki osztályvezető tartotta.

31.) Október 19-én három, Erdélyből származó csömöri lakos tett állampolgársági esküt Fábri István polgármester előtt a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

32.) Október 19-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett Szántóné Hermányos Mária elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatalban.

33.) Sport

A Pest megyei II. osztályú bajnokság északi csoportjában szereplő Csömör KSK labdarúgó csapat az utóbbi hetekben két győzelmet aratott, egy döntetlent ért el és egy vereséget szenvedett. Az együttes jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán.

A férfi kézilabdacsapat két hazai győzelem és egy idegenbeli vereség után jelenleg a második az NB/II. G csoportjának tabelláján.

A női kézilabdacsapat a Pest megyei II. osztályú bajnokságban három győzelem és egy döntetlen után a tabella élmezőnyében foglalnak helyet.

Több mint 23 ezer futó teljesítette a fővárosban a 38. Spar Budapest Maratont, amelyen a Csömör KSK színeiben szereplő Vigh Zoltán a második helyet szerezte meg. Vigh a leggyorsabb magyarként végzett a 42 kilométeres távon.

A Csömörön lakó Tóth Krisztiána Zalaegerszegen rendezett országos judo magyar bajnokságon nyolcadszor állhatott fel a magyar bajnoki dobogó tetejére, miután megnyerte al két súlycsoporttal feljebb, nehézsúlyban indult.

Ötödször rendezte meg a helyi atlétikai szakosztály a Csömöri dobófesztivált. A fő szervező Berendi Antal szakosztályvezető volt.

Emlékezetes pillanatokat hozott a hétvégi csömöri focifesztivál: a jövő sztárjai az U9-es minitornán csaptak össze egymással, a közelmúlt klasszisai pedig a Csömör KSK-Újpesti TE öregfiúk meccsen néztek farkasszemet.

34.) Közterületi felújítások, fejlesztések

34.1.)  A Vörösmarty 2.sz. alatti ingatlanban önkormányzati önerős beruházásként elkészült a födém megerősítése és a tetőfelújítás az Euroinvest Group Kft. kivitelezésében bruttó 18.560.000,- Ft értékben. A műszaki átvételre hamarosan sor kerül.

Az ingatlan külső, hátsó kerítésfalának megerősítése is elkészült a Fabi Group Kft. kivitelezésében, bruttó 2.647.379 Ft értékben.

Az épületben a belső bontási munkálatok elkészültek, szintén a Fabi Group Kft. kivitelezésében, bruttó 1.312.736 Ft költséggel.

34.2.)  A Csömöri Vendégházban elkészült a nyílászárók cseréjét követő külső vakolatjavítás. Az önkormányzati önerős beruházás bruttó 2.190.750 Ft-ba került, a kivitelező a Fabi Group Kft. volt.

34.3.)  A Sinka István Községi Könyvtár főbejáratának környékére három térfigyelő kamerát telepített az önkormányzat bruttó 341.500 Ft értékben az utóbbi időben történt atrocitások jövőbeli elkerülésére. A kivitelező a KBSZ Monitoring Kft. volt.

34.4.)  A Sportpályák mögött elkészült a kerítés kiépítése, lebontott régi és vásárolt új elemekből, a Községgondnokság közreműködésével. A kerítés építése bruttó 1.119.731 Ft-ba került, melyet az önkormányzat saját erőből finanszírozott.

34.5.) Önkormányzati önerős fejlesztésként elkészült a Petőfi Sándor Művelődési ház nagytermének klimatizálása. A hűtő-fűtő klímát az RMG Sales Kft. telepítette, költsége bruttó 2.207.000 Ft volt.

35.) Az önkormányzati Csömöri Községgondnokság és Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. kivitelezésében zajló egyéb jelentősebb karbantartási, felújítási munkák:

35.1.) Befejeződtek a Hársfa Önkormányzati Bölcsőde parkoló- és kertrendezési munkálatai a Csömöri Községgondnokság kivitelezésében. Az önkormányzati önerős fejlesztés kb. 1,5 millió Ft-ba került.

35.2.) Önkormányzati önerőből több forgalmas útszakasz aszfaltozási, kátyúzási, javítási munkálatai zajlottak október első felében. Az érintett utak többek között: Béke tér, Hunyadi utca, Kossuth Lajos utca, Határ út egy szakasza. A munkák bruttó 7,2 millió Ft-ba kerültek.

35.3.) A Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft.munkatársai a szokásos fenntartási munkák mellett lakossági bejelentésre gallyazásokat végeztek. Alvállalkozói munkában favágások, illetve ágyások gyomlálása zajlott az Egészségház körül és az épület belső udvarán, a temető körül, illetve a Laky parkban és a Laky bekötő út mellett.

35.4.) Szeptember végén megérkezett a képviselő-testületi döntés eredményeként megvásárolt új haszongépjármű, egy Mitsubishi Fuso Canter típusú, 7,5 tonnás darus és platós tehergépjármű a Csömöri Községgondnokság telephelyére. Az eddig sok területen kézi erővel végzett munka hatékonyságát jelentősen növelő, bobcat és markoló szállítására is alkalmas új gépjármű beszerzési ára, versenyeztetés eredményeként, 35 millió Ft volt.

*****

— Október 20-án ünnepi megemlékezés lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója tiszteletére a Gloria Victis Emlékműnél az Alapítvány és az Önkormányzat közös rendezésében.

— Október 24-én rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz a Polgármesteri Hivatalban, mivel az októberre feltorlódott sok napirend miatt.

— November 1-jén, halottak napján Fáklyás felvonulást tartanak a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a helyi temető szlovák nyelvű sírjaihoz.

— A soron következő rendes képviselő-testületi ülést 2023. november 16-án tartja az önkormányzat.

Fábri István s. k.

polgármester

Megszakítás