Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2013 február 06. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. február 17-március 13. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. március 13-án
megtartott ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.)
Február 17-én jótékonysági koncertet
szervezett a Krammer Teréz Zeneiskola az
intézmény födém- és tetőszerkezete újjáépítési munkáinak támogatására
. A
Petőfi Sándor Művelődési Házban megatartott rendezvényen az intézmény tanárain,
tehetséges diákjain kívül fellépett több Csömörön élő neves előadóművész is. Az
eseményen Boross Jenő, Tihanyi Ferenc Pásztor Sándor képviselőtársaimmal
képviseltük az önkormányzatot.

 

2.)
Február 18-án került sor a csömöri báli szezon utolsó mulatságára, a Turnovszky István Kertbarát Kör hagyományos
farsangi báljára
a művelődési házban. Az idén is jó hangulatban lezajlott
esemény az egyetlen helyi felnőtt bál, ahol többen farsangi jelmezbe is
beöltöznek. A rendezvényen Fábri István polgármester
is részt vett.

 

3.) Idén február
19-25. között rendezték meg az egyhetes farsangi
imahetet a helyi evangélikus gyülekezet
ifjúsági házában. A több mint fél
évszázados múltra visszatekintő rendezvénysorozat országosan is egyedülálló
egyházi program, amelyen minden estére vendég lelkészeket és egyházi előadókat
hívnak a szervezők, akik emellett hagyományos házi süteményekkel és forró teával
látják vendégül a híveket és az érdeklődőket. Az első napon a csömöri temetőben
nyugvó Túrmezei Erzsébet evangélikus
költőnő születésének 100. évfordulója alkalmából szavaló estet tartottak több
mint 30 fellépővel. Az alkalmakon jelen voltak: Fábri István polgármester, Biró
Attila
alpolgármester, Tihanyi Ferenc,
Pásztor Sándor és Tormay-Lesták Mária
képviselők.  

 

4.) Február
21-én közbiztonsági megbeszélést
hívtam össze a Polgármesteri Hivatalba, amelyen a közterületek rendjének
fenntartásáról, a különböző közreműködők közötti együttműködésről egyeztettünk dr. Katona Péter jegyzővel, Orbán Győző és Papp Zoltán  körzeti
megbízottakkal, Kiss Sándor közterület
felügyelővel és Klacsán Istvánnal, a
Községgondnokság vezetőjével.

 

5.) Február
23-án Tihanyi Ferenc sportügyekért
felelős képviselővel és Válé Flóriánnal,
a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjével Aszódon
jártunk, ahol az evangélikus gimnázium utóbbi években elkészült modern
szabadtéri sportpályáit (atlétika, kézilabda, röplabda, kosárlabda) tekintettük
meg a tervezett helyi sport
ingatlanfejlesztési pályázat
előkészítésének részeként.

 

6.) Február
25-én a helyi sportcsarnokban rendezték a Gödöllői
Rendőr-főkapitányság focitornáját
, amelyen a körzeti rendőrőrsök csapatai
versengtek egymással. Az eseményen jelen volt Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrfőkapitány és Tóth Csaba rendőr alezredes, rendőrségi
tanácsos, kapitányságvezető-helyettes, továbbá a helyi önkormányzat részéről Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke és jómagam.

 

10.)
Február 25-én a Turnovszky István
Kertbarát Kör hagyományos borversenyére
került sor a művelődési házban.
Idén mintegy félszáz, többségében csömöri termelő által készített bort neveztek
a versenyre.

11.)
Február 27-én a Laki utcai Kéknefelejcs Művészeti Óvodában tartottak
tájékoztatót az óvodai nemzetiségi
nevelés-oktatás
bevezetésének lehetőségeiről. Az élénk szülői érdeklődés
mellett megtartott megbeszélésen Lukács
Lászlóné
óvodavezető tartott tájékoztatót, amelyen részt vett Szabó Erzsébet a helyi szlovák-, és Dunavölgyi Illésné Konczer Piroska, a
német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A kezdeményezést támogató önkormányzati
álláspontot személyesen ismertettem a szülőkkel.

 

12.)
Február 21-én Nagy Péterrel, a
szemétszállítást végző Kupac Bt. ügyvezetőjével, február 28-án pedig Bene Krisztinával, a hulladéklerakót
működtető Ker-Hu Kft. ügyvezető igazgatójával egyeztettem az új hulladékgazdálkodási törvény és a
díjszabásokra vonatkozó előírások
kapcsán szükséges intézkedésekről.

 

13.)
Február 28-án, utolsó köztisztviselői munkanapján búcsúztattuk a Polgármesteri
Hivatalban Hegedűs Józsefet, aki a műszaki
osztály munkatársaként 5 évig foglalkozott csömöri építéshatósági ügyekkel és
beruházási programokkal.

 

13.)
Február 28-án az Oktatási-, Sport és
Kulturális Bizottság
tartotta ülését Tormay-Lesták
Mária
elnök vezetésével.

 

14.)
Február 29-én bírálta el az ösztöndíj pályázatokat a Csömöri Kulturális
Közalapítvány Kuratóriuma. Idén tavasszal összesen 33 csömöri középiskolás részesül helyi tanulmányi-szociális
ösztöndíjban.
Ez a támogatási forma immár két évtizede kuriózumnak számít a
térségben.

 

15.) Március
1-jén tartotta ülését a Gödöllői Többcélú
Kistérségi Társulás
. Önkormányzatunkat Biró Attila alpolgármester
képviselte. A Gödöllői Polgármesteri Hivatalban tartott ülésen a Társulás 2011
évi szakmai beszámolójának elfogadása, a 2012. évi költségvetésének elfogadása,
valamint a 2012. I. félévi munkatervének elfogadása mellett az előttünk álló,
jelentős központosításokat célul kitűző közigazgatási átszervezésről is
egyeztettek a kistérség polgármesterei.

 

16.)
Március 1-jén intézményvezetői értekezletet
tartottunk a Polgármesteri Hivatalban. A 7 önkormányzati intézmény vezetőjével
és az önkormányzati tulajdonú nonprofit sport kft. ügyvezetőjével az elfogadott
ez évi költségvetésen kívül elsősorban a központosító közigazgatási
átalakítások pénzügyi vonatkozásairól egyeztettünk.

 

17.) Március 4-én az 5 évenként esedékes presbiterválasztását tartotta a helyi
evangélikus gyülekezet
. A világi vezető testületet alkotó, megválasztott 25
új presbiter mellett új felügyelőt is választottak az egyháztagok dr. Kemény Csaba személyében.

 

18.) Március 5-én Pásztor Sándor képviselő, bizottsági elnök vezetésével az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
tartott ülést a Polgármesteri Hivatalban.

 

19.) Február
23-án a Kistarcsai úti Etilén Kft.
vezetőinél voltam látogatáson, ahol Herner
László
és Juhász János
cégtulajdonosokkal találkoztam, március 8-án az Aroma Bázis Kft. Határ úti telephelyén a cég ügyvezető
igazgatójával, Virág Gergellyel és munkatársaival
aktuális helyi kérdésekről egyeztettünk.

 

20.) Február
23-án és március 8-án a Polgármesteri Hivatalban a Népjóléti Bizottság üléseire került sor dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök vezetése mellett.

 

21.)
Március 8-án tartotta ülését a Pénzügyi,
Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Eigler
Tamás
vezetésével.

 

22.)
Március 13-án egyszerűsített eljárás keretében lefolytatott állampolgársági eskütételre került sor
a Polgármesteri Hivatalban. Az ünnepélyes eseményen összesen 11 határon túli, Csömörön
lakó erdélyi személy tett magyar állampolgársági esküt a polgármester előtt.

 

23.) A képviselő-testület döntésének
megfelelően zajlanak az óvodabővítési pályázat előkészületei. Az árajánlatok
bekérése után a szakmai és szakmai szempontból legjobb ajánlatot beadó cégekkel
kötöttünk szerződést. A pályázati anyag összeállítását és a
pályázatmenedzselési feladatokat a fővárosi székhelyű Econoserve Pályázati és
Üzleti Tanácsadó Kft. végzi, az esélyegyenlőségi program elkészítését a szintén
fővárosi  Angelland Freestreat Kft. ,a műszaki
tervezési munkákra pedig értelemszerűen a Laki úti óvoda korábbi tervezőjét, Szák-Kocsis Pált kértük fel. Az
előkészítő munka részeként sikerült az óvoda használatbavételi engedélyét is
megszerezni, ami az előző vezetés több éves mulasztásának eredményeképpen
évekig nem állt rendelkezésre.

 

24.) Jól
haladnak a Krammer Teréz Zeneiskola
tető- és födémszerkezetének újjáépítésével
kapcsolatos munkák. A födém
megerősítési munkák elkészültek, az új tetőszerkezet építését is elkezdték már,
így várhatóan tartani tudjuk a tavasz átadási határidőt.

 

*****

 

– Március
15-én az 1848-1849-es szabadságharc 164. évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezésre kerül sor Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Petőfi Sándor
Művelődési Ház közös szervezésében. A rendezvényen kerülnek átadásra a Csömör
Díszpolgára és a Csömör Községért Emlékérem kitüntetések is.

Reggel
gyalogtúrára indulnak az önkormányzat vezetői és a helyi nordic walking csoport
több tagja a 15 kilométerre fekvő Isaszegre, ahol megkoszorúzzuk a híres
1849-es csata emlékművét.

 

– A napokban több,
összesen négy, önkormányzati kiadásban megjelenő kiadvány is el fog jutni
minden háztartásba: a Csömöri Hírmondó költségvetési különszáma, a Helyi
Adattár (négy év után jelenik meg újra), a Szemét -szemle (helyi
hulladékkezelési lehetőségeket bemutató, a térségben kuriózumnak számító
füzet), valamint a Légy ott (helyben és a környező településeken is
terjesztett, negyedéves, kulturális, színes programfüzet). A kiadványok a
csömöriek minden korábbinál szélesebb körű, magasabb színvonalú (és
szórakoztató) tájékoztatását szolgálják, a település jelentős eseményeinek,
értékeinek és a helyi szolgáltatásoknak a bemutatásával pedig Csömör jó hírét
viszik.

 

– Március
22-én civil fórumra kerül sor a Polgármesteri Hivatalban, ahova a helyi civil
egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek képviselőit várjuk.

 

– Az
óvodabővítési pályázat beadásával kapcsolatban szükséges döntések érdekében
várhatóan március 29-én, csütörtökön testületi ülésre kerül sor.

 

– A
következő, rendes képviselő-testületi ülésre 2012. április 12-én kerül sor.

 

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás