Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2012 április 02. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. március 14-29. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. március 29-én megtartott ülésére.)

– Összefoglalás –

1.) Március 15-én az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezésre került sor Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Ház közös szervezésében. A rendezvényen a helyi civil szervezetek és a pártok helyi csoportjai mellett a Magyarországi Evangélikus Egyház és a helyi gyülekezet nevében Mekis Ádám esperes és Johann Gyula lelkész is koszorút helyezett el. Az önkormányzat nevében Boross Jenő és Pásztor Sándor képviselők tisztelegtek a hősök emléke előtt.

Ezek után Fábri István polgármester ünnepi beszédével kezdődött a nagyteremben a műsor, amelyen fellépett a Tiszta Forrás Népdalkör és az általános iskola. Vendégzenekarként a Misztrál Együttes adott nagysikerű koncertet. 

Az ünnepi program második részében kerültek átadásra a Csömör Díszpolgára és a Csömör Községért Emlékérem kitüntetések, amelyeket a polgármester és Biró Attila alpolgármester adott át, a méltatásokat pedig Tormay-Lesták Mária képviselő mondta el. Csömör Községért Emlékérmet kapott Takács László karnagy, nyugdíjas ének-zene tanár, posztumusz díszpolgári címet Túrmezei Erzsébet evangélikus költő, diakonissza, díszpolgári címet Sasvári Sándor előadóművész, színész. Az ünnepi műsort követően a kitüntetettek tiszteletére állófogadásra került sor a Sinka István Községi Könyvtárban. Az ünnepségen a fenti képviselők mellett részt vett Tihanyi Ferenc és Kósa István is, utóbbi éremtervezőként és vésnökként a kitüntetések emlékplakettjeit tervezte, továbbá dr. Katona Péter jegyző.

2.) Ugyancsak március 15-én reggel gyalogtúrára indultunk a helyi nordic walking csoport több tagjával a 17 kilométerre fekvő Isaszegre, ahol megkoszorúztuk a híres 1849-es csata emlékművét, amivel egyben a helyi túrázási mozgalom újjáélesztését is szeretnénk elérni. Az önkormányzat részéről Boross Jenő képviselő, Biró Attila alpolgármester, dr. Katona Péter jegyző és Marosi Éva pénzügyi osztályvezető vett részt a túrán.

3.) Március 22-én helyszíni bejárást tartottunk a Majorszegiliget melletti erdőnél (Lukács-erdő). Az illegális hulladéklerakás megakadályozására intézkedéseket teszünk a terület részleges lezárására. Ennek eredményeként április közepétől az erdő és környéke csak egy helyen lesz megközelíthető gépjárművel. A munkákat Dr. Katona Péter jegyző koordinálja.

4.) Március 22-én a Polgármesteri Hivatalban a Népjóléti Bizottság ülésére került sor dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök vezetése mellett.

5.) Március 24-én került sor a Csomópont Tehetséggondozó Program záró regionális rendezvényére a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az önkormányzatot Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke képviselte.

6.) Március 26-án ülésezett a Pénzügyi Bizottság, az ülést Eigler Tamás képviselő, bizottsági elnök vezette.

7.) Március 20–27. között sikeresen lezajlott az ingyenes lakossági lomtalanítási akció a községben. A korábbi évekhez hasonló mennyiségű lomot szállítottak el a Kupac Bt. munkatársai. Ismét sokan érkeztek a településre a kihelyezett lomok egy részének újrahasznosítását vagy értékesítését szolgáló válogatás céljából, ám ezzel kapcsolatban különösebb közbiztonsági probléma nem volt, köszönhetően a közterület-felügyelő,  a helyi polgárőrség és a rendőrség folyamatos jelenlétének is.

8.) Március 27-én az Oktatási-, Sport és Kulturális Bizottság tartotta ülését Tormay-Lesták Mária képviselő, elnök vezetésével.

9.) Március 27-én Civil fórumra került sor a Polgármesteri Hivatalban. A nagy érdeklődés és részvétel mellett megtartott eseményen több tucat helyi közösség, egyesület, egyház képviselője vett részt. A négy napirendi pont a következő volt: tájékoztatás a civil szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségekről, a térfigyelő kamerarendszer községi kiépítése, a település várossá nyilvánítási lehetőségei és az illegális külterületi hulladéklerakás felszámolása. Az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró Attila településfejlesztésért felelős alpolgármester és Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke vett részt a fórumon.

10.) Március 28-án Pásztor Sándor képviselő, bizottsági elnök vezetésével az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tartott ülést.

11.) Március 29-én köszöntöttük otthonában a szépkorú, 90. életévét betöltő Szabó Mártonnét. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt oklevelet dr. Katona Péter jegyzővel és Félegyházy-Sütő Eszter kommunikációs vezetővel adtuk át.

12.) Március 29-én Jelzőrendszer-hálózat Értékelő Konferencia címmel éves egyeztető megbeszélésre került sor a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer aktuális kérdéseiről, tapasztalatairól. A Szociális Alapszolgáltatási Központban megtartott megbeszélésen részt vett az intézmény vezetője Hegyesiné Nagy Ibolya,  dr. Szarka Zsuzsanna gyermekorvos, képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke, Lukács Lászlóné óvodavezető, Bátovszky János iskolaigazgató az intézmények szakmai munkatársai, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakértői és munkatársai, továbbá az önkormányzat részéről Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető, gyermekvédelmi felelős, dr. Katona Péter jegyző és polgármesterként jómagam.

13.) Március közepén a jóváhagyott idei fejlesztési terveknek megfelelően elkezdődtek a közterületi fejlesztések a településen. Klacsán István, a Községgondnokság vezetőjének irányítása mellett jelenleg is zajlanak a munkák a HÉV-megállónál a Gorkij fasor-Szabadság utca sarkán (gyalogátkelő, járda, ivókút stb.) és a Széchenyi út-Rákóczi utca sarkán (fedett buszmegálló), továbbá zajlik az engedélyezési eljárás a Budapest Örs Vezért téri végállomásnál fedett buszmegálló építésére.

14.) Az országos tűzgyújtási tilalom ellenére sajnos Csömörön is többen égetnek avart, nyesedéket. A Polgármesteri Hivatal folyamatosan figyelmezteti és leállíttatja a szabálysértési tevékenységeket. Külterületen több esetben is tűzoltókat kellett hívni az avar égése miatt, de szerencsére egyelőre jelentős anyagi kár nem keletkezett.

15.) Számos pályázat előkészítése történt meg az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatal munkatársai, külső szakértők, az illetékes szakbizottságok és intézmény-, illetve szervezetvezetők bevonásával. Néhány napon belül beadásra kerülnek a Laki utcai óvoda bővítését, a sportcsarnok felújítását és a polgárőrség eszközállományának fejlesztését szolgáló pályázataink. Mindegyik pályázat jelentős, 70–95%-os támogatottságú, így a megvalósításukhoz szükséges önrészt saját erőből, hitel felvétele nélkül tudja megoldani az önkormányzat.

***

– A következő, rendes képviselő-testületi ülésre 2012. április 12-én kerül sor.

Fábri István s.k.

polgármester

Megszakítás