Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2013 február 06. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. március 14-29. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. március 29-én
megtartott ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Március 15-én az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója
alkalmából ünnepi megemlékezésre került sor Csömör Nagyközség Önkormányzata és
a Petőfi Sándor Művelődési Ház közös szervezésében. A rendezvényen a helyi
civil szervezetek és a pártok helyi csoportjai mellett a Magyarországi
Evangélikus Egyház és a helyi gyülekezet nevében Mekis Ádám esperes és Johann
Gyula
lelkész is koszorút helyezett el. Az önkormányzat nevében Boross Jenő és Pásztor Sándor képviselők tisztelegtek a hősök emléke előtt.

Ezek után Fábri István polgármester ünnepi beszédével
kezdődött a nagyteremben a műsor, amelyen fellépett a Tiszta Forrás Népdalkör
és az általános iskola. Vendégzenekarként a Misztrál Együttes adott nagysikerű
koncertet.

Az ünnepi
program második részében kerültek átadásra a Csömör Díszpolgára és a Csömör
Községért Emlékérem
kitüntetések, amelyeket a polgármester és Biró Attila alpolgármester adott át, a
méltatásokat pedig Tormay-Lesták Mária
képviselő mondta el. Csömör Községért Emlékérmet kapott Takács László karnagy, nyugdíjas ének-zene tanár, posztumusz
díszpolgári címet Túrmezei Erzsébet
evangélikus költő, diakonissza, díszpolgári címet Sasvári Sándor előadóművész, színész. Az ünnepi műsort követően a kitüntetettek
tiszteletére állófogadásra került sor a Sinka István Községi Könyvtárban. Az
ünnepségen a fenti képviselők mellett részt vett Tihanyi Ferenc és Kósa István
is, utóbbi éremtervezőként és vésnökként a kitüntetések emlékplakettjeit
tervezte, továbbá dr. Katona Péter
jegyző.

 

2.)
Ugyancsak március 15-én reggel gyalogtúrára
indultunk a helyi nordic walking csoport több tagjával a 17 kilométerre
fekvő Isaszegre, ahol megkoszorúztuk a híres 1849-es csata emlékművét, amivel
egyben a helyi túrázási mozgalom újjáélesztését is szeretnénk elérni. Az
önkormányzat részéről Boross Jenő képviselő,
Biró Attila alpolgármester, dr. Katona Péter jegyző és Marosi Éva pénzügyi osztályvezető vett
részt a túrán.

 

3.)
Március 22-én helyszíni bejárást tartottunk a Majorszegiliget melletti erdőnél (Lukács-erdő). Az illegális
hulladéklerakás megakadályozására intézkedéseket teszünk a terület részleges
lezárására. Ennek eredményeként április közepétől az erdő és környéke csak egy
helyen lesz megközelíthető gépjárművel. A munkákat Dr. Katona Péter jegyző koordinálja.

 

4.) Március
22-én a Polgármesteri Hivatalban a Népjóléti
Bizottság
ülésére került sor dr.
Szarka Zsuzsanna
képviselő, bizottsági elnök vezetése mellett.

 

5.) Március
24-én került sor a Csomópont
Tehetséggondozó Program
záró regionális rendezvényére a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. Az önkormányzatot Tormay-Lesták
Mária
képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke
képviselte.

 

6.)
Március 26-án ülésezett a Pénzügyi
Bizottság
, az ülést Eigler Tamás képviselő,
bizottsági elnök vezette.

 

7.)
Március 20-27. között sikeresen lezajlott az ingyenes lakossági lomtalanítási akció a községben. A korábbi
évekhez hasonló mennyiségű lomot szállítottak el a Kupac Bt. munkatársai. Ismét
sokan érkeztek a településre a kihelyezett lomok egy részének újrahasznosítását
vagy értékesítését szolgáló válogatás céljából, ám ezzel kapcsolatban
különösebb közbiztonsági probléma nem volt, köszönhetően a közterület-felügyelő,  a helyi polgárőrség és a rendőrség folyamatos
jelenlétének is.

 

8.) Március
27-én az Oktatási, Sport- és Kulturális
Bizottság
tartotta ülését Tormay-Lesták
Mária
képviselő, elnök
vezetésével.

 

9.)
Március 27-én Civil fórumra került
sor a Polgármesteri Hivatalban. A nagy érdeklődés és részvétel mellett
megtartott eseményen több tucat helyi közösség, egyesület, egyház képviselője
vett részt. A négy napirendi pont a következő volt: tájékoztatás a civil
szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségekről, a térfigyelő kamerarendszer
községi kiépítése, a település várossá nyilvánítási lehetőségei és az illegális
külterületi hulladéklerakás felszámolása. Az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró Attila településfejlesztésért
felelős alpolgármester és Pásztor Sándor
képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke vett részt a fórumon.

 

10.) Március 28-án Pásztor Sándor képviselő, bizottsági elnök vezetésével az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
tartott ülést.

 

11.) Március
29-én köszöntöttük otthonában a szépkorú, 90. életévét betöltő Szabó Mártonnét. Az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt oklevelet dr.
Katona Péter
jegyzővel és Félegyházy-Sütő
Eszter
kommunikációs vezetővel adtuk át.

 

12.) Március
29-én Jelzőrendszer-hálózat Értékelő
Konferencia
címmel éves egyeztető megbeszélésre került sor a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer aktuális
kérdéseiről, tapasztalatairól. A Szociális Alapszolgáltatási Központban
megtartott megbeszélésen részt vett az intézmény vezetője Hegyesiné Nagy Ibolya,  dr. Szarka Zsuzsanna gyermekorvos,
képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke, Lukács
Lászlóné
óvodavezető, Bátovszky János
iskolaigazgató az intézmények szakmai munkatársai, az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat szakértői és munkatársai, továbbá az önkormányzat részéről Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető,
gyermekvédelmi felelős, dr. Katona Péter
jegyző és polgármesterként jómagam.

 

13.) Március közepén a jóváhagyott idei
fejlesztési terveknek megfelelően elkezdődtek a közterületi fejlesztések a településen. Klacsán István, a Községgondnokság vezetőjének irányítása mellett jelenleg
is zajlanak a munkák a HÉV-megállónál a Gorkij fasor-Szabadság utca sarkán (gyalogátkelő,
járda, ivókút stb.) és a Széchenyi út-Rákóczi utca sarkán (fedett buszmegálló),
továbbá zajlik az engedélyezési eljárás a Budapest Örs Vezért téri
végállomásnál fedett buszmegálló építésére.

 

14.) Az országos tűzgyújtási tilalom ellenére sajnos Csömörön is többen égetnek
avart, nyesedéket. A Polgármesteri Hivatal folyamatosan figyelmezteti és
leállíttatja a szabálysértési tevékenységeket. Külterületen több esetben is
tűzoltókat kellett hívni az avar égése miatt, de szerencsére egyelőre jelentős
anyagi kár nem keletkezett.

 

15.) Számos pályázat előkészítése történt meg az elmúlt hetekben a
Polgármesteri Hivatal munkatársai, külső szakértők, az illetékes szakbizottságok
és intézmény-, illetve szervezetvezetők bevonásával. Néhány napon belül
beadásra kerülnek a Laki utcai óvoda bővítését, a sportcsarnok felújítását és a
polgárőrség eszközállományának fejlesztését szolgáló pályázataink. Mindegyik
pályázat jelentős, 70-95%-os támogatottságú, így a megvalósításukhoz szükséges
önrészt saját erőből, hitel felvétele nélkül tudja megoldani az önkormányzat.

 

****

– A
következő, rendes képviselő-testületi ülésre 2012. április 12-én kerül sor.

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás