Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2013 február 06. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. június 7-28. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. június 28-i,
rendkívüli ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 7-én tartotta képviselő-testületi ülését. Az ülés
legfontosabb döntései: a testület elfogadta a zeneiskola tető- és
födémszerkezet építését és a belső felújítási munkákat összegző záró
beszámolót, amelyen jelen volt a két kivitelező cég képviselője; döntött két
csömöri kerékpáros olimpikon, Lovassy
Krisztián
és Parti András,
illetve egy csömöri kerékpáros olimpiai tartalék, Juhász Zsolt szponzorációjáról; a legjobbra értékelt négy pályázó
meghallgatása után megválasztotta a művelődési ház új igazgatóját a csömöri Szeltner László személyében.

 

2.) Június
10-én került sor a hagyományos úrnapi
körmenet
re. A római katolikus egyházközség szervezésében, de számos más
felekezetű csömöri közreműködésével zajló, a település fő útjain látható
színpompás virágszőnyeg kialakításában több százan vettek részt. Az esemény
nagyon sok látogatót vonzott idén is a községbe. A misét Gyulay Endre, a
szeged-csanádi egyházmegye nyugalmazott püspöke és Görbe József helyi plébános celebrálta. A zárófogadáson az
önkormányzat képviseletében Fábri István
polgármester vett részt.

 

3.) Június
10-én első alkalommal rendezték meg az I.
Csömöri Fúvószenekari Találkozó
t a
Hősök terén, több vendégzenekar részvételével. A nagy sikerű, igazi majális-hangulatú
eseményt a Krammer Teréz Zeneiskola szervezte. A rendezvényt Ráduly Ildikó igazgató nyitotta meg. A
Bp. XVI. kerületi Mátyásföldről, Nyírbátorból és Pécelről érkező zenekaroknak a
zárófogadáson az önkormányzat nevében Fábri
István
polgármester és Tormay-Lesták
Mária
képviselő, az Oktatási-, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke
fővédnökként is megköszönte a színvonalas műsort.

 

4.) Június
14-ére az M0-komplex pihenőhellyel
kapcsolatban – a közigazgatási eljárás keretein belül – hívtuk össze
véleményegyeztetésre és nyilatkozattételre környezeti vizsgálat
szükségességéről az eljárásban résztvevőket. Az egyeztetésen részt vettek: S.
Vasi Ildikó, Verebély-Papp Tibor
a tervező Proterra Kft-től, Aver Jolán
a Tájoló-terv Kft-től, Felméri Béla a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ képviseletében, Czikora József az Állami
Főépítészi Hivataltól, Dr. Müller Ferenc főépítész Fót Város
Önkormányzatától. A hivatalt Fábri István, Biró Attila, Juhos Dávid
képviselte. Az eljárásban meghívottak egyike sem tartotta indokoltnak
környezeti vizsgálat és hatástanulmány készítését, illetve elfogadták a
tervdokumentációban leírtakat. Mi azonban úgy gondoljuk, az ismert előzmények
tükrében, hogy zajvédelmi hatástanulmány készítése feltétlenül szükséges.

 

5.) Június
14-én került sor a Népjóléti Bizottság ülésére
a helyi hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnök vezetésével.

 

6.) Június
16-án átadtuk a felújított Kispályát és
a mellette lévő új játszóteret.
A kötetlen nyitórendezvényen egyrészt az immár
több sportág számára kiváló lehetőséget nyújtó területen kézilabda, labdarúgó,
lábtenisz, kosárlabda és asztalitenisz mérkőzésekre került sor, másrészt a
csömöri kisgyermekes családok birtokba vették az Újtelep-Hőstelep településrész
második játszóterét. A délelőtt zajló eseményen az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester, Boross Jenő, Tormay-Lesták Mária képviselők, továbbá Válé Flórián nonprofit sport kft. vezető, Klacsán István községgondnokság vezető és Hegyesiné Nagy Ibolya Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető és
munkatársaik vettek részt. A teljesen önerőből megvalósult fejlesztés 5 millió
Ft-ba került, kivitelezője a Csömöri Községgondnokság volt, alvállalkozók
bevonásával.

 

7.) Június
17-én került sor a helyi evangélikus
gyülekezet egyik legnagyobb rendezvényére, a Gyülekezeti Napra. Az evangélikus templomban, templomkertben és
ifjúsági házban több száz hívő vett részt az istentiszteleti alkalmon, a
gyermekelőadásokon, az ünnepi ebéden és a csömöri dr. Sajó Tamás történész által tartott egyháztörténeti előadáson.
Az istentiszteleten Johann Gyula helyi
lelkész és Varga Gyöngyi teológus, egyetemi docens teljesített
szolgálatot. Az önkormányzat részéről Biró
Attila
alpolgármester és Tihanyi
Ferenc
képviselő volt jelen az eseményen.

 

8.) Június
18-án a Pénzügyi, Ellenőrző és
Vállalkozói Bizottság
tartotta ülését Eigler
Tamás
elnökletével.

 

9.) Június
19-én hét önkormányzati intézmény vezetőjének és az önkormányzati tulajdonú
nonprofit sport kft. ügyvezetőjének a részvételével intézményvezetői értekezletet tartottunk a Polgármesteri Hivatalban
a tanévzárással együtt járó, illetve a nyár eleji aktuális kérdésekről.

 

10.)
Június 19-én az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság tartott ülést.
A Tormay-Lesták Mária bizottsági elnök vezetésével megtartott ülésen
többek között ismét napirendre került az őszre tervezett nemzetiségi nevelés és
oktatás ügye, majd június 28-án a bizottság rendkívüli ülésén ismét tárgyalta a
kérdést.

 

11.)
Június 19-én a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendhagyó módon
a Polgármesteri Hivatalban tartotta elnökségi ülését. Az ülésen meghívottként
részt vettem Biró Attila alpolgármesterrel együtt azzal a céllal, hogy
egyeztessük a Szlovák Ház és a nemrég felújított Kispálya és új játszótér
elválasztásának, illetve őrzésének lehetőségeit.

 

12.)
Június 20-án Pásztor Sándor bizottsági elnök vezetésével az Ügyrendi
és Közbiztonsági Bizottság
  tartotta
meg ülését.

 

13.)
Június 14-én a Krammer Teréz Zeneiskolában, június 21-én a Mátyás
Király Általános Iskolában
tartottak tanévzáró ünnepséget. Utóbbira Tormay-Lesták
Mária
képviselővel, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnökével
meghívást kaptunk. A megnyitó beszédben ismertettem az önkormányzat iskola felé
tett plusz vállalásait, illetve a fejlesztési elképzeléseket. Június 20-án a
Bulgárkertben ökumenikus tanévzáró istentiszteletre került sor, amelyet a négy
helyi egyház lelkészei közösen tartottak: Eszes Zoltán baptista lelkész,
Esztergály Előd Gábor református lelkész, Görbe József római
katolikus plébános és Johann Gyula evangélikus lelkész.

 

14.)
Június 22-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban működő, többségükben
hivatalosan nem bejegyzett kulturális és egyéb csoportok, szervezetek zártkörű
megbeszélésre hívták meg a képviselő-testület több tagját. A nemrég lezajlott
művelődési ház igazgatói választást megvitató, a képviselőkkel előre nem
egyeztetett időpontban lezajló fórumon a meghívott 7 képviselőből 4 fő vett
részt: Boross Jenő, Eigler Tamás, Pásztor Sándor és Tormay-Lesták
Mária
.

 

15.)
Június 24-én a helyi római katolikus templomban köszöntötték Görbe József
csömöri, kistarcsai és nagytarcsai plébánost pappá szentelésének 25.
évfordulója alkalmából. A misét Somlai József kistarcsai nyugdíjas
esperes celebrálta. Az önkormányzat üdvözletét az ünnepi misén személyesen
tolmácsoltam Görbe Józsefnek.

 

16.)
Június 26-án, életének 84. évében elhunyt id. Fábián Ferenc,
Csömör díszpolgára, a település világháború utáni történetének kiemelkedő
személyisége. A szomorú hírt az egész település őszinte megrendüléssel fogadta.

 

17.) A
június 18-i héten, botrányos körülmények között kezdődött meg a 3-as számú
(Rét utcai) bekötőút
építése Csömörön. A munkaterület szabályos átadása
nélkül felvonuló alvállalkozó nagyteherautói hétvégén, korán reggel elkezdték
szállítani a kitermelt földet, a jóváhagyott útvonaltervtől eltérően
belterületen. Az érintett utcák súlykorlátozó tábláinak eltüntetése, illetve az
új utat keresztező számos földútra illegálisan, az önkormányzat engedélye
nélkül behajtani tilos táblák kirakása miatt rendőrségi feljelentést is tett az
önkormányzat.

Számos más
probléma tisztázása érdekében is személyes egyeztetést kezdeményeztünk az
építtető és a kivitelező képviselőivel. A június 26-án és 28-án, a
polgármesteri hivatalban megtartott megbeszélésen a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. részéről Kovács László projektvezető, a Colas-Switelsky
Konzorcium részéről Tóth Sándor termelési főmérnök és Sebestyén
László
, az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró
Attila
alpolgármester, Eigler Tamás képviselő, dr. Katona Péter
jegyző és Juhos Dávid műszaki osztályvezető vett részt.

 

*******

 

– id.
Fábián Ferenc temetésére 2012. június 30-án, szombaton 17 órakor kerül sor a
csömöri temetőben.

 

– A következő,
rendes testületi ülés július 5-én, csütörtökön lesz.

 

– Július
7-én újra bolhapiac lesz a Hősök terén az önkormányzat szervezésében.

 

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás