Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2013 március 08. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2013. február 21-március 7. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli
ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 21-én tartotta ülését. A képviselők elfogadták a település
2013. évi költségvetését. A testület megválasztotta újabb öt évre a Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének Hegyesiné
Nagy Ibolyá
t. Határozat született arról, hogy az önkormányzat kezdeményezi
az illetékes minisztériumnál a település visszasorolását a Gödöllői választási
körzetbe. A képviselők ezenkívül döntöttek egy Csömört bemutató kiadvány
megjelentetéséről.

 

2.) Február
23-án került sor a Turnovszky István
Kertbarát Kör hagyományos borversenyére
, amelyen közel negyven bort
neveztek a versenyre a helyi termelők.

 

3.) Február
24-én a Gloria Victis Emlékműnél „Emlékezés
a kommunizmus áldozataira"
címmel tartotta megemlékezését a Gloria Victis
Alapítvány.

 

4.)
Február 25-én a Polgármesteri Hivatalban lakossági fórum keretében tárgyalták
meg az érintett ingatlantulajdonosok a Széchenyi
úti telekalakítási tervek
et. Az egyeztető megbeszélésen az önkormányzat
részéről Biró Attila alpolgármeter, a
KASIB Mérnöki Iroda részéről Schäffer
Tamás
tervező vett részt.

 

5.) Február
26-án a Mátyás Király Általános Iskolában a Sodexo Magyaroszág Kft. munkatársai
tartottak tájékoztatót az érdeklődő szülőknek az iskolai étkeztetésről. A szülői igényre létrejött fórumon a 2013.
január 1-től gyermek- és közétkezetést végző cég képviselői mellett Bátovszky János iskolaigazgató és Boross Jenő önkormányzati képviselő, a
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tagja volt jelen. 

 

6.)
Február 27-én Civil fórumot tartott
az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban, melyen ismét számos egyesület,
alapítvány képviselője vett részt. Harmath
Diána
kuratóriumi elnök, a Csömöri Kulturális Közalapítvány vezetőjeként a
helyi civil pályázati lehetőségekről tartott tájékoztatót. Fábri István polgármester a 2013-2014. évi önkormányzati
fejlesztési terveket ismertette. Onhausz
Erzsébet
tájtervező mérnök a Pataksétány és az Ulicska rendezési,
parkosítási terveit mutatta be.

 

7.)
Február
27-én a Belügyminisztériumban dr. Katona
Péter
jegyző és Fábri István
polgármester nem írta alá a kormánydöntés alapján született szerződéstervezetet
az abban szereplő alacsony adósságátvállalási arány miatt. Február 28-án a
minisztérium már nagyobb átvállalásra tett javaslatot, amit a polgármester elfogadott és aláírta a
Magyar Állam és Csömör Nagyközség Önkormányzata közötti adósságátvállalási
megállapodást.

 

8.) Február
28-án a Népjóléti Bizottság tartotta
ülését a Polgármesteri Hivatalban dr.
Szarka Zsuzsanna
bizottsági elnök vezetésével.

 

9.)
Március 4-én két teljesen önerős közterületi fejlesztés is elkezdődött a településen.
Az Erzsébet utcában a Relid-Bau Kft., és
a Komjáthy Design Kft. a római katolikus templom előtti
térrendezést,
járdaépítést és gyalogos-átkelőhely kialakítást végzi el a Csömöri
Községgondnokság közreműködésével, a Scorpio Trans Kft. a Majorszegiligetben a Csömöri út szilárd burkolattal történő
ellátását és csapadékvíz-elvezető rendszer építését
kezdte meg.

 

9.)
Március 6-án az óvodabővítés
beruházásának előkészítésével kapcsolatban tartott ülést a közbeszerzési bizottság, amelyet dr. Katona Péter jegyző vezetett. 

 

10.) Március
6-án az Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság
tartott ülést a Polgármesteri Hivatalban Pásztor Sándor elnöklete mellett.

 

11.)
Február 21-március 7. között több ezer csömöri polgár vett részt az ingyenes tüdőszűrő vizsgálaton, amelyet a
Törökbálinti Tüdőgondozó Intézet munkatársai bonyolítottak le.

 

11.)
Február második felétől kezdődően számos önkormányzati
ingatlan
ügyében tartott egyeztetést Fábri
István
polgármester és Biró Attila
alpolgármester, amelyekkel kapcsolatban több előterjesztés is várható az
elkövetkező hónapokban. Ezenkívül munkacsoport jött létre a Polgármesteri
Hivatalban a 2013. évi projektek
menedzselésére.

 

*****


Március 7-én településfejlesztési fórumot tart a képviselő-testület a 2013. évi
költségvetésről és a 2013-2014. évi fejlesztési tervekről.

 

– A
március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából az önkormányzat és Petőfi Sándor
Művelődési Ház közös szervezésében községi megemlékezésre és ünnepi műsorra
kerül sor a kultúrházban március 14-én, csütörtök este. Ennek keretében átadják
a Csömör Községért emlékérem kitüntető címet.

 

– Március
19-én vállalkozói fórumot tart az önkormányzat a művelődési házban.

 

– A következő
rendes testületi ülésre március 21-én, csütörtökön kerül sor 16.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás