Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2013 augusztus 30. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2013. július 23. és augusztus 27. közötti időszakról

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-ei ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete július 23-án rendkívüli ülést tartott. A képviselők döntöttek arról, hogy a törvényi változások miatt saját közszolgáltató céget hoznak létre a helyi hulladékszállítás jövőbeni megoldására; önerőből kibővítik az iskolai ebédlőt és új tantermeket alakítanak ki a Major úti nem használt épületben; park és játszótér építésével elkezdik az új települési alközpont, a Laky park építését.

 

2.) Július 27-én utolsó útjára kísérték Solymár Péter nyugalmazott evangélikus lekészt, Csömör Díszpolgárát és Csömör Nagyközség Emlékérem kitüntetettjét. A temetési gyászszertartást dr. Szebik Imre nyugalmazott püspök és Johann Gyula csömöri evangélikus lelkész vezette. Solymár Pétert a Csömöri Evangélikus Gyülekezet és Csömör Nagyközség Önkormányzata saját halottjának tekinti.

 

3.) Augusztus 1-jén a polgármesteri hivatalban rendkívüli ülést tartott a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Kósa István elnökhelyettes vezetésével a Laky park és játszótért eszközbeszerzésének elbírálása céljából.

 

4.) Július 22. és augusztus 2. között a Szociális Alapszolgáltató Központban zajlott a „Nyitott Kapuk” rendezvénysorozat, melyen összesen kétszáz gyerek vett részt. A naponta húsz-harminc gyereket foglalkoztató népszerű tábor programjait a Családsegítő Közalapítvány is támogatta.

 

5.) Augusztus 9-én délután Csömörön a Lukácsi erdő és a budapesti Nyárfás erdő közötti terület aljnövényzete kigyulladt. A 2,5-3 hektár területen gyorsan végigvonuló tüzet Berencsi László mezőőr jelezte a tűzoltóknak. Mivel a tűz egy forgalmas útszakasz, a XV. és XVI. határában történt, ezért a terület fokozott biztosítására volt szükség. Az oltáson öt tűzoltóautó és mintegy húsz tűzoltó dolgozott, munkájuknak köszönhetően három óra alatt sikerült a tüzet eloltani. Szerencsére idén ez volt az első tarlótűz a község területén.

 

6.) Augusztus 13-án Csömör Nagyközség Önkormányzata rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, melyen döntöttek az önerőt nem igénylő, 22 millió Ft-os szervezetfejlesztési pályázaton való indulásról.

 

7.) Augusztus 16-án a Polgármesteri Hivatalban ismét rendkívüli ülést tartott a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Kósa István elnökhelyettes vezetésével. Az ülésen az iskola bővítését végző cég kiválasztására került sor.

 

8.) Augusztus 20-án a Csömöri Tót Hagyományaink Házában (Szlovák Ház) és a Petőfi Sándor

Művelődési Házban rendezték meg a Szent István-napi ünnepséget. Az egész napos program délelőttjén, a tót hagyományaink házában ökumenikus imaórát tartottak, melynek keretében megáldotta az új kenyeret Bese Gergő békéscsabai káplán, Johann Gyula evangélikus és Nagy Gyula református lelkész. 

A művelődési házban a Turnovszky István Kertbarát Kör szervezésében termény- és virágkiállítás valamint vásár volt, majd „A regény és a valóság” címmel nyílt kiállítás Gárdonyi Géza emlékére, melyet Garadnai Zoltán főlevéltáros nyitott meg. A hivatalos községi ünnep keretében délután fellépett a Krammer Teréz zeneiskola csellózenekara, majd Pásztor Sándor önkormányzati képviselő ünnepi köszöntőjét követően a Furmicska és a Csicsörke Néptáncegyüttes lépett színpadra. A programsorozat a Berka zenekar moldvai táncházával zárult. Az ünnepi program részeként a nyáron felújított művelődési házban közreműködő cégek munkáját köszönte meg a rendezvény díszvendége, Perna Pál, a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület elnöke, Fábri István polgármester és Szeltner László művelődési ház igazgató.

 

9.) Július 15-én várossá nyilvánították a településünkkel szomszédos Kerepest. Az augusztus 20-án megtartott városavató ünnepségen részt vett Németh Zsolt a Külügyminisztérium államtitkára, dr. Tarnai Richárd a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Vécsey László, a település országgyűlési képviselője és Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője is. Kerepes polgármestere, Franka Tibor az eseményen köszöntötte a kistérség polgármestereit, többek között Solymosi Sándor Kistarcsa, Fábri István Csömör, Rimóczi Sándor Nagytarcsa és Hatvani Miklós Isaszeg vezetőjét.

 

10.) Augusztus 23-án a Molotov-Ribentrop paktum évfordulóján tartott megemlékezést a Gloria Victis Alapítvány a kommunizmus áldozatainak emlékművénél. 

 

11.) Július 31-én, majd augusztus 26-án a polgármesteri hivatalban, illetve a helyszínen került sor a Rét utcai („3-as”) bekötőút műszaki átadás-átvételi eljárására a már elkészült szakaszra vonatkozóan.

 

12.) Augusztus 27-én állampolgársági eskütételre került sor a polgármesteri hivatalban. Fábri István polgármester előtt három fő Erdélyből származó, Csömörön lakó polgár tette le az állampolgári esküt.

 

13.) Augusztus végére befejeződött két, már évtizedek óta várt jelentős intézményi fejlesztést. A megújult Petőfi Sándor Művelődési Házban korszerűsítették a fűtésrendszer és a fénytechnikai eszközök nagy részét, kicserélték a nyílászárókat és felújították a nagyterem parkettáját. A többségben helyi vállalkozók által végzett beruházás teljes összege 12 millió forint volt. A Csömöri Sportcsarnokban a küzdőtér igen leromlott állagú parkettájának teljes cseréjét végezték el, megjavították a tetőszigetelést és korszerűsítették a szellőzőrendszert is. Ezen kívül új helyre költöztették a konditermet, illetve a legsikeresebb helyi szakosztály, a kerékpárosok részére kialakítottak egy szerelő és tároló helyiséget. A korábbi fejlesztésekkel együtt a beruházás összértéke mintegy 50 millió Ft, melynek felét központi társasági adós pályázati támogatásból fedezték.

 

14.) Augusztus végére fejeződik be a tervek szerint haladó Major úti felújítást. Ennek részeként a teljes útpálya felújításra került, továbbá közlekedésbiztonsági céllal az iskola előtti szakaszon térköves kiemelésre is sor került, a gyalogátkelő-helyeket külön színezéssel emelik ki, mint ahogy az úttesten is több, újszerű burkolat hívja majd fel a figyelmet a közeli iskolára.

 

15.) Augusztus végére lényegében elkészült a Laky utcai óvoda két csoportszobával és azok kiszolgáló helyiségeivel történő bővítése, a hónap végén már csak kisebb munkálatokat végzett az épületben a közbeszerzésen nyertes Confector Kft. A beruházás összköltsége több mint 100 millió Ft, amit döntően európai uniós, kisebb részben állami pályázaton elnyert támogatásból valósít meg az önkormányzat. Emellett az önkormányzat saját költségvetési keretből, a Csömöri Községgondnokság munkatársainak közreműködésével több, mint 1,6 millió Ft értékben felújítja a megrongálódott játszóudvart is, amely munkálatok már szintén zajlanak.

 

16.) A nyár folyamán átalakítások kezdődtek az iskola épületeiben is. Első lépésben a Csömöri Községgondnokság az ebédlő helyiséget bővítette ki, amire azért volt szükség, mert nem csak hogy megnőtt a gyereklétszám, hanem az új tanrend miatt egy éve a zsúfoltság is megnőtt a gyerekek ebédelése alatt. Augusztus végén megkezdődött az egyik nem használt lakás tanteremmé alakítása, illetve a cserkész helyiség felújítása is, aminek eredményeként várhatóan szeptember végére könnyebb lesz az osztályok csoportbontásainak megoldása is. Ez utóbbi átalakításra 4,5 millió Ft-ot szavazott meg az önkormányzat.

 

17.) Augusztusban elkezdődött a civil összefogással kialakított Pataksétányra levezető lépcső építése. A munkálatokkal várhatóan szeptember második felében készülnek el.

 

18.) Augusztusban elkezdődött az új közösségi alközpont létrehozása is. A Laky park nevet viselő, a jövőben a Középhegy és a Laky sarok környékének közösségi területeként funkcionáló központban első lépésben pihenőparkot és játszóteret épít a Csömöri Községgondnokság. Az anyagköltség és a beszerzendő játékok, eszközök összköltsége bruttó 8,9 millió Ft. Várhatóan szeptemberben már birtokba is vehetik az itt lakók a településrész első közösségi parkját.

 

 

*****

 

A következő rendes képviselő-testületi ülésre szeptember 26-án kerül sor. Ezt megelőzően várhatóan azonban rendkívüli testületi ülést kell tartani még szeptemberben a hitelkonszolidáció, a bánya-rekultiváció és a Jókai utca felújítása érdekében.

 

 

Fábri István s.k.

polgármester

Megszakítás