Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2017 március 25. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2017. február 09. – március 02. közötti időszakról

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 02-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 9-én tartotta rendes ülését, melyen a testület a 2017. évi költségvetés elfogadása mellett pályázatot írt ki területi védőnői álláshelyre, valamint döntött a Csömör Községért Emlékérem idei kitüntetettjének személyéről.

 

2.) Február 10-én a Csömöri Kulturális Közalapítvány 25 éves jubileumi rendezvényét tartották a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A vendégeket Harmath Diána a Csömöri Kulturális Közalapítvány elnöke mellett Fábri István polgármester, alapító kuratóriumi elnök köszöntötte. A rendezvényen az önkormányzat részéről Tormay-Lesták Mária alpolgármester mellett Kadók Ferencné, Pásztor Sándor, dr. Szarka Zsuzsanna képviselők, illetve Bátovszki György korábbi polgármester és Deák Miklós korábbi alpolgármester is részt vettek.

 

3.) Február 11-én a Művelődési Ház adott otthont a nagysikerű XVIII. Hájastészta- és fánksütő versenynek, mely a térség egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja. A rendezvény fő szervezője Szeltner László igazgató volt.

 

4.) Február 13-án Gödöllőn rendezték a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének soros küldöttgyűlését dr. Gémesi György elnök, gödöllői polgármester és Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester, a Pest megyei polgármesteri tagozat elnöke vezetésével. Az ülés főbb napirendjei között elnöki beszámolót hallgathattak a 2016. évi tevékenységről, valamint költségvetési beszámolót tartott Boldog István a Felügyelő Bizottság elnöke és megvitatásra került a 2017. évi költségvetési tervezet.

Az eseményen Csömört Fábri István polgármester képviselte.

 

5.) Február 13-án a művelődési házban a „házasság hete” helyi rendezvénysorozat keretében, a Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében a népszerű Pál Ferenc római katolikus lelkész tartott előadást.

 

6.) Február 14-én a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Tihanyi Ferenc elnökletével.

 

7.) Február 16-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnöklete mellett.

 

8.) Február 16-án a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ülésezett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Pásztor Sándor elnök vezetésével.

 

9.) Február 16-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör ülését tartották a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Dunavölgyi Illés Sándorné elnökletével.

 

10.) Február 18-án a Hősök tere adott otthont a szokásos Termelői és bolhapiacnak.

 

11.) Február 18-án a Művelődési Házban került megrendezésre a Turnovszky István Kertbarát Kör által szervezett, hagyományos jelmezes bál, melyen Kosztyó László egyesületi elnök köszöntötte a résztvevőket. Az eseményen Fábri István polgármester és Pásztor Sándor képviselő is jelen volt.

 

12.) Február 20-án tartotta ülését a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság Eigler Tamáselnökletével aPolgármesteri Hivatalban.

 

13.) Február 21-én tartotta ülését a Helyi Tervtanács Király Noémi főépítész vezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

 

14.) Február 21-én az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság ülését Tihanyi Ferenc elnökhelyettes vezette a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

15.) Február 21-én dr. Bándi Gyulát, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső tagját az Országgyűlés megválasztotta az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének. Az ombudsmani megtisztelő kinevezésnek következménye, hogy összeférhetetlenség miatt 2017. március 1-ji hatállyal Csömör Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságában betöltött külső  tagsági tisztségéről le kellett mondania.

 

16.) Február 22-én a Polgármesteri Hivatalban egyeztetett Eich László dunakeszi tankerületi igazgató, Radó Gellért tankerületi gazdasági vezető, illetve Fábri István polgármester, Eigler Tamás pénzügyi bizottsági elnök és dr. Katona Péter jegyző az államosított helyi iskolák működtetési kérdéseiről.

 

17.) Február 25-én rendezték meg a Turnovszky István Kertbarát Kör hagyományos borversenyét a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

 

18.) A Kommunizmus áldozatainak emléknapján a Gloria Victis Emlékműnél rendezett megemlékezést a Gloria Victis Alapítvány. A megjelenteket Mátyás Sándor kuratóriumi elnök üdvözölte, beszédet mondott Dömötör Zoltán vezérezredes, Csömör Díszpolgára. Az Önkormányzat nevében dr. Hülitzer Katinka és Szántóné Hermányos Mária képviselők helyezték el az emlékezés koszorúját. Az eseményen jelen volt Fábri István polgármester is.

 

19.) Február 26-án Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömörszervezésében, Dunavölgyi Illés Sándorné vezetésével került megrendezésre a II. Sváb Farsangi Felvonulás, melynek keretében, a hagyományokat felélesztve, szalmabábuk elégetésével búcsúztatták a telet a pataksétánynál, majd a rendezvény mulatsággal folytatódott a Művelődési Házban. Csömör Nagyközség Önkormányzata részéről Kadók Ferencné és Madarasné dr. Hülitzer Katinka képviselők vettek részt a az eseményen.

 

20.) Február 26-án kezdődött és egy hétig tart a Csömöri Evangélikus Gyülekezet Ifjúsági- és Imaházában a több mint hetven éves múltra visszatekintő Farsangi imahét, melyen a házi sütemények és teázás mellett minden nap egy-egy a más településről érkező evangélikus lelkész hirdette az igét. Johann Gyula, a csömöri gyülekezet lelkésze, az eseménysorozat szervezője ezenkívül teológiai tanárt is köszönthetett az előadók között.

 

21.) A Polgármesteri Hivatalban egyeztetett Tóth István a Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója és műszaki igazgatója Oláh Tamás a víz- és szennyvízszolgáltatás terén felmerült vitás kérdésekről Fábri István polgármesterrel és Marosi Éva pénzügyi osztályvezetővel.

 

22.) Február 27-én a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tartotta rendkívüli ülését Eigler Tamáselnökletével aPolgármesteri Hivatalban. Az ülés fő témája a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. és a Csömöri Községgondnokság közötti feladatmegosztás, illetve  a két önkormányzati egység fejlesztése volt.       

23.) Fejlesztések:

            1.) 2017. február 21-én született döntés értelmében 248.676.959,- Ft, vissza nem térítendő támogatást nyert Önkormányzatunk a KEHOP-5.2.9 azonosító jelű pályázaton, melynek eredményeként Csömör Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő több közintézmény épületeinek– Mátyás Király Általános Iskola, Csömör Sportcsarnok, Nefelejcs Művészeti Óvoda Kacsóh Pongrácz utcai épülete, Krammer Teréz Művészeti és Alapfokú Zeneiskola, Szociális Alapszolgáltatási Központ – energiahatékonysági felújítása történik meg az elkövetkező egy évben. Az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházások 100%-ben fedezik a tervezett fejlesztések költségeit.

            2.) Március 1-jén Fábri István polgármester, Benkó Gábor műszaki osztályvezető, Lukács Gábor közsgéggondnokság-vezető és Kulich Gábor településszolgáltatási nonprofit kft. vezető egyeztetett a Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi, önkormányzati önerős fejlesztések és jelentősebb felújítások ütemezéséről.

 

*****

 

—Március 4–5. között tartják a hagyományőrző Téltemető című rendezvényt Torockón, Csömör erdélyi testvértelepülésén.

 

– Március 15-én ünnepi községi megemlékezés lesz a Petőfi Sándor Művelődési Házban az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.

 

— A következő rendes képviselő-testületi ülésre 2017. március 30-án kerül sor.

 

Fábri István s. k.

polgármester

 

Megszakítás