Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események, önkormányzati intézkedések

2013 február 22. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2013. január 24-február 21. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete január 24-én tartotta 2013. évi első, rendes testületi ülését. A
képviselőknek bemutatkozott dr. Urbanics
Gábor
, a Gödöllői Járási Hivatal vezetője. A testület többek között
rendeletet alkotott a szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról; továbbá az óvodabővítési beruházással kapcsolatos
döntéseket hozott.

 

2.) Január
25-én került sor az ökumenikus imahét
záró rendezvényére az evangélikus templomban. A hét folyamán a római katolikus
egyházközség, az evangélikus, a baptista és a református gyülekezet egymás
helyi templomaiban, egyházi intézményeiben közös imaórákat, miséket és
istentiszteleteket tartott. A záró alkalmon részt vett Csömör Nagyközség
polgármestere is.

 

3.) Január
26-án immár hagyományosnak számító Szlovák
bál
t rendeztek a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A nagy sikerű eseményt a
Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, az est háziasszonya Szabó Erzsébet önkormányzati elnök volt.
A bálon részt vett Fábri István
polgármester, Pásztor Sándor és Tihanyi Ferenc képviselő is.

 

4.) Január
29-én a Polgármesteri Hivatalban tartott megbeszélést a Ker-Hu Kft. részéről Jerome
Rio
francia tulajdonos és Bene
Krisztina
ügyvezető igazgató, illetve az önkormányzat képviseletében Fábri István polgármester és Biró Attila alpolgármester. Az
egyeztetésen a helyi hulladéklerakó fejlesztési terveiről, illetve az
önkormányzat és a cég közötti támogatási szerződésről és új együttműködési
lehetőségekről esett szó.

 

5.) Január
30-án a Belügyminisztériumban járt hitelátvállalási
egyeztetésen
az önkormányzat tárgyaló küldöttsége: Fábri István polgármester, Eigler
Tamás
képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke, dr. Katona Péter jegyző és Marosi Éva pénzügyi osztályvezető.
Állami részről dr. Papp Emese
főosztályvezető (Belügyminisztérium), Tavaszi
Zsolt
főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) és dr. Simon Barbara főosztályvezető
(Belügyminisztérium) vett részt a tárgyaláson.

 

6.) Január
31-én és február 14-én a Népjóléti
Bizottság
tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnök vezetésével.

 

7.)
Február 2-án rendezték a Turnovszky
István Kertbarát kör hagyományos, jelmezes farsangi bálját
a helyi
művelődési házban. A rendezvény fő szervezői Ördög Mihályné, Nagy
Zsuzsanna
és Nagy Imre voltak.

 

8.)
Február 5-én a Nefelejcs Művészeti
Óvodában
(Laki u.) megtartott szülői munkaközösségi fórumon tájékoztató
hangzott el az óvoda ez évi bővítéséről. Az óvoda vezetése részéről Lukács Lászlóné óvodaigazgató és Mónusné Deák Mária igazgatóhelyettes, az
önkormányzat részéről Fábri István
polgármester, Boross Jenő képviselő
és Juhos Dávid műszaki osztályvezető
válaszolt a kérdésekre.

 

9.)
Február 6-án az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság
a Polgármesteri Hivatalban tartotta ülését Pásztor Sándor bizottsági elnök
vezetésével. A bizottság ezenkívül február 15-én rendkívüli ülést is tartott a
díszpolgári cím és a Csömör Községért emlékérem témakörében.

 

10.)
Február 7-ére az Összefogás Rehabilitációs Központ Vilma utcai épületében
településrészi fórumot szervezett az önkormányzat. A Majorszegidűlő és Majorszegiliget utóbbi két évben megvalósult és
az elkövetkező években tervezett fejlesztéseiről Fábri István polgármester, Eigler
Tamás
képviselő, pénzügyi bizottsági elnök, dr. Katona Péter jegyző és Juhos
Dávid
műszaki osztályvezető tartott tájékoztatót, továbbá jelen volt az
eseményen Boross Jenő képviselő is. A
rendezvényen kb. hetven majorszegis polgár vett részt.

 

11.)
Február 9-én a Csömöri Sportcsarnokban került sor az idei Sportbálra. Az ismét nagysikerű és több mint háromszáz fős
látogatottságú esemény fő szervezője Válé
Flórián
, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője
volt, aki a rendezvényen Fábri István
polgármesterrel és Tihanyi Ferenc
sportért felelős önkormányzati képviselővel átadta az egyes sportágak legjobbjainak
járó díjakat. Az önkormányzat részéről dr.
Katona Péter
jegyző, Eigler Tamás
és Boross Jenő képviselő vett részt a
bálon.

 

12.)
Február 10-én második alkalommal került sor téli bolhapiacra a helyi művelődési házban. A kezdeményezés ismét igen
sikeres volt.

 

13.)
Február 10-én első alkalommal rendezték meg a Sváb farsang című programot a Petőfi Sándor Művelődési Házban a
Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

 

14.)
Február 12-én az Oktatási, Sport- és
Kulturális Bizottság
ülésére a Petőfi Sándor Művelődési Házban került sor Eigler Tamás bizottsági elnökhelyettes
vezetése mellett.

 

15.)
Február 12-én a Mátyás Király Általános Iskolában a megváltozott iskolai étkeztetésről szülői
munkaközösségi fórumot szervezett az intézmény. Az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Boross Jenő vállalkozásokért felelős
képviselő, az iskola részéről Bátovszky
János
igazgató, a Sodexo Magyarország Kft. képviseletében pedig Hercog Pál válaszolt a szülői kérdésekre.

 

16.)
Február 13-án dr. Gémesi György
Gödöllő polgármestere, a Magyar
Önkormányzatok Országos Szövetsége
elnökének meghívására költségvetési konferencián
vett részt Fábri István polgármester.
A több száz önkormányzati vezető részvétel lezajlott fórumon a
Belügyminisztérium és a Gazdasági Minisztérium képviselői tartottak
tájékoztatót az érdeklődők számára.

 

17.) Február
13-án került sor a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozói Bizottság
ülésére Eigler
Tamás
bizottsági elnök vezetésével, amelyen a 2013. évi költségvetés
részletes kidolgozásán dolgoztak a bizottság tagjai és a hivatali vezetők.

 

18.) Február
11-16. között tartották a Farsangi imahetet
a helyi evangélikus gyülekezetben. A több mint fél évszázados hagyományú
egyházi eseménysorozaton számos térségbeli lelkész, egyházi vezető vett részt.
Az önkormányzatot Fábri István
polgármester képviselte az alkalmakon.

 

19.)
Február 19-én aláírta a Csömöri út építésére vonatkozó kivitelezői szerződést
az önkormányzat a közbeszerzési eljáráson nyertes pályázóval, a Scorpio Trans
Kft.-vel.

 

20.) Február
18-án 90. születésnapja alkalmából Szekeres Jánosnét és Tóth Györgynét köszöntötte otthonában Biró Attila alpolgármester, dr. Katona Péter jegyző és Miklós Daniella kommunikációs vezető.

 

*****

 

– Március
14-én a nemzeti ünnep alkalmából az önkormányzat és Petőfi Sándor Művelődési
Ház közös szervezésében községi megemlékezésre és ünnepi műsorra kerül sor a
kultúrházban.

 

– Február
27-én a Polgármesteri Hivatalban civil fórumot tart az önkormányzat és a
Csömöri Kulturális Közalapítvány a helyi civil szervezetek részvételével.

 

– A következő
rendes testületi ülésre március 21-én, csütörtökön kerül sor 16.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás