Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2020 február 28. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2020. február 13 – 27. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 13-án tartotta rendes ülését, melyen a képviselők elfogadták Csömör Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletét, a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, döntöttek a Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. II. 2. Útépítések- fejlesztendő településrészek – Emlékmű köz aszfaltozása – kivitelező kiválasztásáról, az általános iskola, illetve a települési sportolási lehetőségek fejlesztése érdekében történő területfejlesztésről. A testület zárt ülésen meghatározta, hogy idén kik részesülnek Csömör Díszpolgára cím kitüntető elismerésben.

 

2.) Február 15-én Termelői és bolhapiac várta a vásárlókat a Hősök terén.

 

3.) Február 15-én rendezték meg harmadik alkalommal a Nefelejcs Művészeti Óvoda  jótékonysági bálját. Az összegyűlt pénzösszeget az óvodákban működő csoportok támogatására kívánják fordítani. A bálon Böde Julianna óvodaigazgató meghívására Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária és Onhausz Erzsébet képviselő is részt vett.

 

4.) Február 18-án dr. Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkárával egyeztetett a szervezet fővárosi székházában Fábri István polgármester, mint a Modern Kisváros Program Oktatás és Sport munkacsoportjának vezetője.

 

5.) Február 18-án Kistarcsán, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulási Tanács ülésén Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária alpolgármester és Kulich Gábor ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.) vett részt a nagyközség képviseletében . Az ülés fő napirendi pontja a Zöld Híd régió NKft. vezetőjének megbízása, a felügyelő bizottság megválasztása, valamint a 2020. évi költségvetés elfogadása volt.

 

6.) Február 18-án a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tartotta ülését Eigler Tamás elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

7.) Február 19-én a Csömöri Polgármesteri Hivatalban tartott megbeszélést Pintér Lajos szadai polgármesterrel és munkatársaival Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester az önkormányzati működés tapasztalatairól.

 

8.) Február 21-én a Sinka István Községi Könyvtárban az önkormányzat környezetvédelmi munkacsoportja szervezett megbeszélést a helyi civil csoportok képviselőivel, települési környezetvédelmi aktivistákkal. A megbeszélést Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok vezette, az egyeztetésen Fábri István polgármester is részt vett.

 

9.) Február 23-án a Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján a Gloria Victis Emlékműnél rendezett megemlékezést a Gloria Victis Alapítvány. A megjelenteket Mátyás Sándor kuratóriumi elnök üdvözölte, beszédet mondott vitéz Dömötör Zoltán ezredes, Csömör díszpolgára. Az önkormányzat nevében Fábri István polgármester és Onhausz Erzsébet képviselő helyezett el koszorút.

 

10.) Február 23-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör szervezésében, Drahos Réka Dalma elnök vezetésével rendezték meg a VI. Sváb Farsangi Felvonulást, melynek keretében, hagyományos szalmabábu elégetésével búcsúztatták a telet a pataksétánynál.

 

11.) Február 23-én kezdődött és február 29-éig tartott a Csömöri Evangélikus Gyülekezet Ifjúsági- és Imaházában a több mint hetven éves múltra visszatekintő farsangi imahét, melyen a házi sütemények és teázás mellett minden nap egy-egy, más településről érkező evangélikus lelkész, országos egyházi munkatárs volt a vendég.

 

12.) Február 25-én Hegyesiné Nagy Ibolya a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének koordinálása mellett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében került megrendezésre az éves gyermekvédelmi-jelzőrendszeri konferencia. A tanácskozáson az érintett helyi és térségi-járási intézmények és szervezetek, a helyi oktatási, nevelési intézmények, az egészségügy képviselői, a szociális szervek, közbiztonsági egységek illetékesei vettek részt. Az önkormányzat részéről többek között Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária alpolgármester és Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető is jelen volt a tanácskozáson.

 

13.) Február 25-én a Más kép író és olvasó találkozón Háy János  József Attila-díjas íróval beszélgetett a Petőfi Sándor Művelődési Ház galéria termében Huszárik Kata színművésznő.

 

14.) Február 26-án Dér Ferenc mérnök, a Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. irányításával DMRV Zrt. egyeztetés zajlott az építtetővel és az önkormányzat műszaki munkatársaival a szennyvíztisztító-telep, illetve a csatornahálózat-fejlesztés feladatainak ügyében.

 

15.) Február 27-én a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Szántóné Hermányos Mária elnök vezetésével.

 

Fejlesztések, jelentősebb felújítások:

16.1.) Közterületi felújítások, fejlesztések

16.1.1.) A Szennyvíztisztító-telep korszerűsítése és bővítése, európai uniós pályázati támogatással, folyamatosan halad, jelenleg a szerkezetépítési munkák utolsó szakasza zajlik.

16.1.2.) A Széchényi utcában folyamatban van  az útépítés az Aszfalt és Bontás Kft. kivitelezésében, de jelenleg nem zajlik ott munka. A második aszfaltréteg leterítésére tavasszal kerül sor, amint az időjárás engedi.

16.1.3.) A 100%-os pályázati támogatással – a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pályázati Program keretein belül – megvalósuló Corvina téri felnőtt kondipark átadásra került. A kivitelezést az Épszer Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végezte bruttó 20.536.611.Ft összegben.

16.1.4.) Kossuth Lajos utca – Szabadság és Erzsébet köz közötti szakaszán a DMRV Zrt. kivitelezésében 2020. február 26-ra elkészült  a fő víznyomócső cseréje, jelenleg a házi rákötéseket végzik.

16.1.5.) Elkezdődtek a Vízműsor utca és a Tinódi utca Futórózsa utcáig tartó utolsó szakaszának  csatornázási munkálatai a DMRV Zrt. kivitelezésében.

16.1.6.) Megkezdték az Emlékmű köz aszfaltozását és a református templom parkolójának kiépítését. A 100%-ban önkormányzati önerős beruházás kivitelezési munkáit az Úttengely Kft. végzi.

 

16.2.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. kivitelezésében zajló jelentősebb karbantartási, felújítási munkák:

– A Határ úton a padkarendezés, valamint az árok kialakítása folyamatban van.

– A sportpálya lelátó karbantartása elkészült, bruttó 80.000,- Ft értékben.

– A Rákóczi úti szolgálati lakások átadásra kerültek. A pince, ill. az emeleti és kerti munkák még folynak, az ELMŰ végleges bekötésére még várnak. 

– Az Ady Vendégház építőmesteri, gépész és villanyszerelési munkái elkészültek, jelenleg az udvar rendezési munkái és a pince közösségi helyiséggé alakításának tervezése munkái zajlanak.

 

****

—Március 15-én az önkormányzat és a művelődési ház nemzeti ünnepi megemlékezést tart az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére.

—A következő rendes képviselő-testületi ülést 2020. március 26-án tartja az önkormányzat.

 

Fábri István s. k.

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás