Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2020 április 15. –
Polgármesteri beszámolók

Fábri István polgármester beszámolója a 2020. február 27. – 2020. március 26. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 26-i ülésére.)

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 27-én tartotta rendes ülését, melyen a képviselők elfogadták a Közbiztonsági és Biztonsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, elbírálták a Csömöri Községgondnokság intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat, elfogadták a Csömöri Kulturális Közalapítvány alapító okiratának módosítását – új kuratóriumi tag delegálása, megállapodást fogadtak el Budapest XVI. Kerületének Önkormányzatával az Asztag utca fenntartásáról, megvitatták az általános iskola és a helyi közétkeztetés fejlesztésével kapcsolatos önkormányzati költségigényeket.

 

2.) Február 29-én a Turnovszky István Kertbarát Kör szervezésében Borverseny zajlott a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

 

3.) Március 1-jén a Hadart Színház Oscar című vígjátékot láthatta a közönség Háda János rendezésében.

 

4.) Március 2-án Kossuth L. utca útépítése tárgyában az érintett ingatlantulajdonosok részére Fábri István polgármester, Benkó Gábor műszaki osztályvezető tartott lakossági fórumot.

 

5.) Március 4-én a Csömöri Kulturális Közalapítvány tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban Harmath Diána elnökletével. A benyújtott pályázatok elbírálása után a középiskolások ösztöndíjpályázatán 12 fő kapott összesen 480.000,- Ft támogatást, a pályázó csömöri művészek közül 8 fő kapott összesen 780.000, Ft támogatást.

 

6.) Március 5-én a Pintér Lajos polgármester meghívására Szadán a polgármesteri hivatalban tett látogatást Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester.

                                                                                                                            

7.) Március 6-án Termelői és bolhapiac zajlott a Hősök terén.

 

8.) Március 7-én tartották a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Kulturnachmittag című rendezvényt, melyen a német nyelven tanuló óvodások és kisdiákok adtak műsort a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

 

9.) Március 9-én az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Pásztor Sándor elnöklete mellett.

 

10.) Március 10-én a Polgármesteri Hivatalban tartotta ülését a Környezetvédelmi, Településfejlesztési é Sport Bizottság Tihanyi Ferenc elnöklete mellett.

 

11.) Március 11-én Dér Ferenc mérnök, a Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit kft. irányításával DMRV Zrt. kooperáció zajlott az építtetővel és a tulajdonossal a szennyvíztisztító-telep, illetve a csatornahálózat-fejlesztés feladatainak megvalósítása ügyében.

 

12.) Március 11-én a Magyar Kormány vészhelyzetet hirdetett, ezt követően az önkormányzati és intézményi működést, járványügyi szempontokat figyelembe véve korlátozó intézkedéseket hoztak, a társas érintkezéseket minimalizálták. Ezen kívül a helyi civil szervezetek és egyházak több önkorlátozó intézkedést is bevezettek. Ezeket az intézkedéseket a mellékelt polgármesteri tájékoztató tartalmazza.

Március 16 – 26. között az önkormányzati működéssel összefüggő legfontosabb egyeztetések, megbeszélések telefonon, e-mailben, videokonferencia megtartásával zajlottak. 

 

13.) Március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezendő központi rendezvény a járványveszély miatt elmaradt. A helyi civil szervezetek különböző időpontokban helyezték el koszorúikat a Hősök terén. Az önkormányzat nevében Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester koszorúzott.

 

14.) Március 21-én a termelői  piac szigorú járványügyi intézkedések mellett került lebonyolításra. 

 

Fejlesztések, jelentősebb felújítások:

15.1.) Közterületi felújítások, fejlesztések

15.1.1.) A Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés folyamatosan halad, jelenleg a szerkezetépítési munkák utolsó szakasza folyik.

15.1.2.) A Széchényi utcában zajlik az útépítés az Aszfalt és Bontás Kft. kivitelezésében, a második aszfaltréteg leterítése tavasszal, amint az időjárás engedi, készül el.

15.1.3.) Kossuth Lajos utca – Szabadság és Erzsébet köz közötti szakaszán a DMRV Zrt. kivitelezésében elkészült a vízcső csere, valamint a házi bekötések.

15.1.4.) Elkezdődött a Kossuth Lajos utca útépítése, a kivitelezést az Aszfalt és Bontás Kft. végzi.

15.1.5.) Vízműsor utca és a Tinódi utca Futórózsa utcáig tartó utolsó szakaszának  csatornázási munkálatai zajlanak a DMRV Zrt. kivitelezésében.

14.1.6.) Megkezdték az Emlékműköz aszfaltozását és a református templom parkolójának kiépítését, a beruházást az Úttengely Kft. végzi.

******

—A következő rendes Képviselő-testületi ülést 2020. április 23-án tartja az önkormányzat.

(Az idő közben országosan elrendelt veszélyhelyzeti szabályozás miatt  testületi üléseket nem lehet tartani, így az áprilisi ülés elmarad.)

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

Megszakítás