Üdvözöljük!

A német kisebbségi önkormányzat hírei

2011 augusztus 29. –
Önkormányzati, települési hírek

Német nemzetiségi nyelvoktatás  – Népszámlálás 2011

Német nemzetiségi
nyelv oktatásának bevezetését tervezi a Német Kisebbségi Önkormányzat

 

A következő tanévtől kezdődően lehetőség nyílik kétnyelvű német
nemzetiségi osztály indítására az általános iskolában, amennyiben erre igény mutatkozik
a szülők részéről. A Német Kisebbségi Önkormányzat igényfelmérést indított,
amelynek eredményeképpen – elegendő számú jelentkező esetén – felmenő
rendszerben tervezi bevezetni a német nemzetiségi nyelv oktatását.

 

A nemzetiségi nyelvoktatás
alapvetően eltér a hagyományos iskolai nyelvoktatástól, hiszen gyakorlatilag
folyamatosan német nyelvi környezetben tanulnak a gyermekek; és nem csupán a
nyelvet, hanem a német kultúrát és hagyományokat is megismerik. A tervek
szerint a 2012/13-as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben, német nemzetiségi
tanító által vezetett osztályban alsóban a magyar nyelv és irodalom tantárgyon
kívül mindent német nyelven tanulnak majd a diákok; felső tagozaton pedig a
hon- és népismeret, valamit egyes közismereti és készségtárgyakat.

A tapasztalat szerint a 8. év
végére az ilyen típusú oktatásban részesülő diákok német nyelvvizsgát tesznek,
és felvételi nélkül jutnak be a kétnyelvű német nemzetiségi gimnáziumokba.

A most induló tanévben a szülők
igényfelmérő lapon jelezhetik, ha szeretnék, hogy gyermekük német nemzetiségi
nyelvoktatásban részesüljön. Ez elsősorban azokat a szülőket érinti, akinek a
gyermeke a következő tanévben, vagy később kezdi meg iskolai tanulmányait. Az
igényfelmérő lapokat az iskolában és az óvodában vehetik át a szülők.

Lényeges, hogy német nemzetiségi
nyelvoktatásban csak azok a gyermekek részesülhetnek, akiknek a szülei a népszámlálás során német nemzetiségűnek
vallják magukat
.

 

Népszámlálás 2011

 

Népszámlálásra tízévente kerül
sor, a következőre idén októberben. A Német Kisebbségi Önkormányzat kéri
mindazokat, akik német nemzetiségűnek vallják magukat, vagy elkötelezettek a
német kultúra és hagyományok ápolása iránt, hogy a következőképpen válaszolják
meg a népszámlálás során feltett kérdéseket:

 

34. 
Mely
nemzetiséghez tartozónak érzi magát? MAGYAR (vagy MÁS)

35. 
Az előzőekben
megjelöltön kívül tartozik-e másik nemzetiséghez is?

IGEN, NÉMET

 

Megszakítás