Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A zeneiskola szerepe

2010 július 21. –
Önkormányzati, települési hírek

A művészeti oktatás – nevelés sajátosságaiból következően az iskolánkban folyó zeneoktatás soha nem korlátozódott az épületben folytatott tevékenységre. Mindig arra törekedtünk, hogy nevelési eredményeink minél szélesebb körben ismertek legyenek, hasznosuljanak, és a község kulturális életét gazdagítsák. Alapvető feladatnak tekintjük, hogy a művészetek, a kultúra irányában elkötelezett embereket neveljünk. Csak a kulturális igény, aktivitás teremtheti meg egy nyitott közösség művészeti életének alapjait. Érdeklődés és közönség nélkül nincs kulturális élet.

Iskolánk, úgy véljük, egyik megalapozója ennek és példaként szolgál arra, hogy a főváros peremén is lehet önálló kulturális arculatot és életet teremteni. Fejlődő kis együtteseink (fúvószenekar, vonós zenekarok, énekkar stb.) egyaránt szolgálják az oktatást, az amatőr művészeti életet. A zeneiskolai munkában a zenekarok kiemelt szerepet kapnak. Ezeket a törekvéseinket, célkitűzéseinket hosszú távon csak az általános iskolával és a helyi művelődési házzal való jó együttműködéssel vagyunk képesek megvalósítani.

Másik célkitűzésünk az volt, hogy a legkisebbekkel is megszerettessük, megismertessük a zenét, képességeiket fejlesszük ezen a téren is. Ezért indítottuk el a zeneóvodai foglalkozást, melyet a Nefelejcs Művészeti Óvoda együttműködésével és támogatásával kezdtünk el.

Számos kezdeményezésünkkel – zenei pályázat, iskolai hangszeres versenyek, évről évre visszatérő hagyományőrző rendezvények, mint a karácsony, húsvét, évszakváltások és egyéb jeles ünnepekről, helyi népszokásokról megemlékezve, aktívan részt vállalva a nemzeti vagy vallási ünnepségek, rendezvények zenei "aláfestésében” – kapcsolódunk be a település kulturális életébe.

Az előbbiekben vázolt nemes és jövőt meghatározó tetteknek jelen kell lenniük minden magyar művészetoktatási intézményben. Mindannyian hiszünk, és képviselünk olyan alapvető pedagógiai elveket, mint:

– a zene embernevelő, értékközvetítő szerepe, hatása,

– a tanuló személyiségének kibontakoztatása,

– a foglalkozás során az egyéni képességek figyelembevétele, fejlesztése,

– példaadással való nevelés.

Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a hangszeres tudás elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyerekek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki szemüket a művészetekre, teremtsünk olyan közeget, ahol a komolyzene szeretete természetes, értékes tulajdonság.

Munkánk középpontjában két dolog áll:

– a gyermek személyiségének a fejlesztése a zenén keresztül,

– értékközvetítés.

Ennek a két célnak az eléréséért tevékenykedünk. A mikéntjére sok lehetőség adódik, mely függ a tantestület, a tanulók összetételétől, és bizonyos mértékig függ az anyagi lehetőségektől is. A célok azonban világosak, melyek mentén tevékenykedni kívánunk.

Megszakítás