Üdvözöljük!

Adóügyi álláshirdetés

2018 szeptember 17. –
Álláshirdetés

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

az adóalanyokkal kapcsolatos önkormányzati adóhatósági feladatok ellátása a helyi adók, késedelmi pótlék, bírság, államigazgatási eljárási illeték tekintetében.

 

Illetmény és juttatások: a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú képesítés, gazdasági, középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai menedzserasszisztens szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • adóügyi területen szerzett, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány (ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 31.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:           a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére, Dr. Katona Péter jegyzőnek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás