Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Alakul a költségvetés – idén nem lesz új helyi adó

2012 január 20. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselők január 19-i idei első testületi ülésükön megtárgyalták a település 2012. évi költségvetési tervezetét, elvi hozzájárulásukat adták óvoda-bölcsőde építésére kiírt pályázaton való részvételhez, illetve véleményezték a járási rendszert.

A Himnusz eléneklésével kezdődő testületi ülésen a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartott  pénzügyi beszámolót a tavalyi évre vonatkozóan, illetve idei költségvetési koncepcióját fogadta el a egyhangúlag a képviselő-testület.

 

Az újonnan kialakításra kerülő járási rendszerről Fábri István polgármester elmondta, szakmaiatlannak tartja, lényegesen lassabb lesz az ügyintézés és korruptabb a közigazgatás. A képviselő-testület véleményezte a Kormányhivatal által megküldött, járási rendszerrel kapcsolatos anyagot, amelyben kifejtették álláspontjukat: egyrészt a megadott 19 napos véleményezési idő kevés a társadalmi vitára, másrészt csupán az önkormányzatiság csorbításának tartják a járási rendszerről szóló javaslatot. Ugyanakkor Csömör Nagyközség Önkormányzata hitet tett amellett, hogy ha ebben a formában alakítják ki a járási rendszereket, a körülményeket tudomásul véve próbálják egyensúlyozni a változást. A határozatot tartalmazó levelet a kért határidőre az illetékes kormányszerv részére eljuttatják.

 

A képviselő-testület úgy döntött – bár az új adótörvény lehetővé teszi –, nem vezetnek be új adónemeket Csömörön még akkor sem, ha az ebben az évben jelentős anyagi forrásokat eredményezne.

 

A képviselők elvi hozzájárulásukat adták óvoda- és bölcsődeépítési pályázaton való induláshoz és 4 millió forintot különítettek el tervezésre és pályázatírásra. A közép-magyaroszági régióban kiírt pályázat kedvező feltételeket biztosít bővítésre, új épület megvalósítására, és a lakosság számának folyamatos növekedésével pár éven belül az önkormányzatnak kötelezettsége lesz új óvodai csoportok indítása és bölcsődei ellátás biztosítása.

 

Megkezdte a testület a 2012. évi költségvetés tervezését a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság vezetésével. A költségvetésben a legnagyobb kiadási tételt a működési kiadások teszik ki, míg a bevételi oldalon az iparűzési adó jelenik meg legmarkánsabban. Fontos célkitűzése az önkormányzatnak, hogy ne kelljen idén újabb hitelhez folyamodni.

 

(A testületi ülésről hamarosan részletes tudósítást közlünk.)

Megszakítás