Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Aljegyzői álláshirdetés

2023 február 17. –
Általános hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Csömöri Polgármesteri Hivatalban aljegyzői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:a  vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

A jegyző helyettesítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján. Ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, vagy egyetem: igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatási szervnél legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat
 • igazgatásszervezői, igazgatási területen szerzett gyakorlati tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • motivációs levél,
 • fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a  munkakör legkorábban 2023. május 01-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Dr. Katona Péter jegyző nyújt a 06-28/544-020/1180-as, vagy 06-28/544-020/1190 jegyzői titkárság telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését: Aljegyző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX, törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A beérkezett pályázatok értékeléséről és a kinevezésről – a jegyző javaslatára – a polgármester dönt. (A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.) A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023.02.22

 

Megszakítás