Üdvözöljük!

Álláshirdetés

2014 május 27. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege:                   teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                     2141 Csömör, Rákóczi Ferenc utca 4.

Az állás betöltésének ideje:              2014. szeptember 1.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: területi védőnőként Csömör Nagyközség Önkormányzat illetékességi területének körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el, valamint iskola-egészségügyi feladatokat lát el a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

–          főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél;

–          büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 30 nap. (2014. 07.02.)

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény),
  • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat (2141 Csömör, Csömör, Szabadság út 5) Fábri István polgármesternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: területi védőnői munkakör

 

Megszakítás