Üdvözöljük!

Álláshirdetés

2013 március 18. –
Álláshirdetés

A Szociális Alapszolgáltatási Központ szociális asszisztenst keres 4 órás munkakörbe.

Szociális Alapszolgáltatási Központ – Csömör

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális
Alapszolgáltatási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye: Pest
megye, 2141 Csömör, Kossuth utca 71.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Aktív részvétel projektek
kidolgozásában, lebonyolításában. Pályázat figyelés, ezzel kapcsolatos
adminisztrációs feladatok. Aktív közreműködés programok szervezésében és
lebonyolításában. Családgondozók tevékenységének előkészítése, segítése.
Eseménynapló vezetése a szociális munkással egyeztetve. Gondozási dokumentáció
előírás szerinti vezetése. Az ellátottakkal kapcsolatos ügyintézés.

 

Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú
  képesítés, szociális asszisztens
 • Szociális területen
  szerzett gyakorlat ‒
  1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű
  internetes alkalmazások.

 

Előnyt jelentő kompetenciák: önállóság,
precizitás, elkötelezettség, megbízhatóság, kreatív személyiség, aki tud
csapatban dolgozni.

 

A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

° Végzettséget igazoló okiratok másolata

 • Szakmai
  önéletrajz
 • Adatkezelési
  nyilatkozat az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségre és
  kezelhetőségre.

 

A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának
határideje:
2013. április 7.

 

A pályázatok benyújtásának
módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ –
Csömör címére történő megküldésével (2141 Csömör, Kossuth utca 71. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI1/511-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens.

Elektronikus úton Hegyesiné Nagy
Ibolya részére a szak.csomor@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Első körben a beérkező pályázatokat formai szempontból tekinti át a
bíráló bizottság, majd a formailag megfelelő pályázatok benyújtóit második
körben, szóban hallgatja meg. A meghallgatás időpontjáról az értesítést
elektronikus úton küldi meg a bizottság.

 

A pályázat elbírálásának
határideje:
2013. április 19.

 

A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:

Csömör nagyközség honlapja – 2013. március 18.

Csömöri Hírmondó
– 2013. április 1.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013.
március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.     

Megszakítás